Vissza a TUDOMÁNY-hoz

vallastud1.jpg (6027 bytes)

  

Dr Schőner Alfréd: A Dohány utcai zsinagóga


DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA HOMLOKZATA.

A sima kváderezéssel felhúzott sarok rizalitokat sokszögű háromnegyed oszlop fogja közre, melynek tetején egy-egy kupola emelkedik. Az oszlopoknál úgy a torusz, mint a trochilusz szerkezeti elemként funkcionál. Az alsó részben levő valódi boltozatot több rétegű, keleties, ornamentális díszítés tölti ki. A felső szinten levő, ornamensekkel borított ablaknyílást négy oszlop tagolja.
Az oszloplábak felett, az ablaknyílások alsó szintjén és a fogazott párkánytag alatt a templom egész homlokzatán kőfonat húzódik végig.

A középrizalit alsó és középső egysége funckonális jellegű. Hat lépcsőn jutunk fel a díszes főbejárathoz, amelyet téglány alakú keret ölel. Mindkét oldalán egy-egy félköríves záródású ablak biztosít szimmetriát. A kapu felett bibliai idézet : "Vöászu li mikdás, vösáchánti bötochám." "És készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam." A csillaggal megjelölt betűk számértékének összege a zsinagóga építésének dátumát, az 1859-es esztendőt adják ki.

A szentírási mondat feletti áttört, míves rózsaablak a belső tér egyik fő fényforrása. A két szélen levő ablakok formájukkal a Tízparancsolat kőtábláit imitálják. Mintegy így is kihangsúlyozva az épület vallási jellegét.

A középrizalit legfelső zónája ritmikusan ismétlődő ablakokból tevődik össze. A világos és sötétebb tónusú téglák, anyagukból és elhelyezkedésükből adódóan teremtik meg a harmóniát.

A két minaretszerű kupolás torony mögött - középen - a háromszögű oromzat tetején római számokkal ellátott két kőtábla díszeleg. A templom tornyai 43,61 méter magasak, a tornyokon levő órák számlapjainak átmérője 1,34 méter.

A Dohány utcai templom a magyarországi zsinagóga-művészetben stílusteremtő szerepet töltött be. Ezt a hatást mutatta Knabe Ignác műve: a budai Öntőház utcai templom, amely a II. világháborúnak esett áldozatául. Temesvárott a Schulmann Ignác építette templom, valamint az 1869-ben felavatott pécsi zsinagóga, Gerster Károly és Frey Lajos munkája. De hasonló stílusjegyeket lehet felfedezni az egykori debreceni, pozsonyi, malackai, jászberényi, orosházi, békéscsabai, galgóci, kolozsvári, monori, újpesti (nemrégiben renovált), adai, székesfehérvári, nagyszombati és a nagyváradi ortodox templomon is.