vallástudomány

  

  Ebben a rovatunkban tudományos kutatások eredményeit,
  publikációit adjuk közre.

  Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak
  a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet. 

  
A berlini zsidóság kronológiája
(Az első világháborúig)

Szerző: Balázs Edit

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


A berlini zsidó közösség a bécsi és alsó-ausztriai kiűzetés nyomán

Szerző: Kiss Erika

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


Mendelssohn és a zsidó asszimiláció

Szerző: Nádor Éva

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


Hogyan lettek a zsidók németek

Szerző: Deborah Hertz
Fordította: Friedmann Sándor

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


 

DR. BACHER VILMOS, VALAMINT A ZSIDÓK TÖRTÉNETE IRÁNBAN

Szerző: Borsányi Schmidt Ferenc

(Budapest, 2012 február 23)

A DOLGOZAT


Teremtés Tóbit könyvében

Szerző: Fröhlich Ida

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2010 rendezvénysorozat, Brésit - kezdetben... konferenciáján a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2010 november 23)

A DOLGOZAT


A történelem visszfénye,
avagy "biztos" tények és hipotézisek Dániel könyvében

Szerző: Haraszti György

A DOLGOZAT


Scheiber Sándor-Pfeiffer Izsák és a zsidó folklór

Szerző: Dr. Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, a Seiber-emlékkonferencia címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2010. november 9.)

A DOLGOZAT


 

EUPHEMISM ON THE MONUMENTS AT THE DANUBE'S BANKMENT

Szerző: dr. Schőner Alfréd

Budapest, 2008. november 18.

A DOLGOZAT


Bizalom a virtuális valóságban,  a 100 éves Tel Aviv példáján keresztül, avagy új fogalom az "e-pr

Szerző: Barát Tamás

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe
előadássorozatban 2009. november 24-én elhangzott előadás rövid tartalma.

A DOLGOZAT


Bekherem Teiman. A jemeni zsidók hozzájárulása Tel Aviv  kulturális fejlődéséhez.

Szerző: dr. Kárpáti Judit

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe 2009
előadássorozatban 2009. november 25-én elhangzott előadás.

A DOLGOZAT


Tel Aviv az idő fogságában

Róna Tamás rabbi

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe 2009
előadássorozatban 2009. november 25-én elhangzott előadás.

A DOLGOZAT


Tel-Aviv képe az izraeli irodalomban és kultúrában

Szerző: dr. Peremiczky Szilvia

A Magyar Tudomány Ünnepe 2009 rendezvénysorozatra beküldött előadás

A DOLGOZAT


Figurális ábrázolás és teológia
Hatások – pedagógia

Szerző: dr. Schőner Alfréd

A Faludi Akadémián 2009. november 25-én tartott előadás szerkesztett változata

A DOLGOZAT


Életmű zsidó imadallamokkal
Benedetto Marcello zsoltár parafrázisai

Szerző: Fekete László főiskolai adjunktus

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Dallamaink a világban - A szétszóratás hatása a zsidóság zenéjére címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008.november 27.)

A DOLGOZAT


A kaleidoszkopikus bibliai Jónás alakja a művészetekben

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2008 rendezvénysorozat, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék rendezésében. (Budapest, 2008. november 13)

A DOLGOZAT


Jegyzetek a Textus Massoreticus és a Septuaginta
szövegeltéréseiről

Szerző: Szécsi József

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat második tagjaként, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 13.)

A DOLGOZAT


A debreceni zsidó közösség zenei életéről a két világháború között

Szerző: Ádám Mária

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe  alkalmából szervezett rendezvénysorozatban a „Dallamaink a világban – A szétszóratás hatása a zsidó zenére” címmel tartott tudományos ülésszakon  2008. november 27-én. A lábjegyzetekben jelzett képek vetítésre kerültek az előadás alatt.

A DOLGOZAT


AZ ARÁM, VAGY ARAMEUS NYELV TÖRTÉNETE AZ ÓKORBAN

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

A DOLGOZAT


„Mózes helyett Danton”
A Messiás hit változásai a XIX. Századi Magyarországon

Szerző: Ungvári Tamás prof. emeritus

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat második tagjaként, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 13.)

A DOLGOZAT


AMIHEZ 100 RABBI ALÁÍRÁSA SZÜKSÉGES

Szerző: Deutsch Gábor

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében - Ideálok és konfliktusok címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 25.)

A DOLGOZAT


Adalékok
a Kotel, a Siratófal ikonográfiájához

Szerző: Schőner Alfréd

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A Rabbiképző 130 és tudományai című előadásán. (Budapest, 2007. november 12)

A DOLGOZAT


Álomból állam

Szerző: Dr. Domán István

Elhangzott a Hommage á Israel c., Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tartott tudományos konferencián
(Budapest, 2008. május 13 - 14.)

A DOLGOZAT


A kiválasztott nép

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a Hommage á Israel c., Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tartott tudományos konferencián
(Budapest, 2008. május 13 - 14.)

A DOLGOZAT


Székesfehérvári gyökerű zsidó művészek I.

Szerző: Gergely Anna
Szent István Múzeum (Székesfehérvár)

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


A Rabbiképző kántora és komponistája: Feleki Rezső

Szerző: Kármán György

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A Rabbiképző kántora és komponistája: Feleki Rezső című előadásán a Liturgia Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 27)

A DOLGOZAT


A purimspíltől Thália szentélyéig

Szerző: Halász Tamás

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


Művészet és Múzeum. A judaikagyűjtés értelmezési lehetőségei Magyarországon

Szerző: Toronyi Zsuzsanna

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


’’HINENI HEONI MIMÁÁSZ…’’
A cházán nagyünnepi, egyéni könyörgéseinek dallamvilága

Szerző: Kármán György

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

A DOLGOZAT


Zunz Lipót: Vallás vagy tudomány

Szerző: Dr. Staller Tamás

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

A DOLGOZAT


"Büszkén mondhatjuk el, hogy felekezeti iskoláinkban mindenütt igaz, tiszta nemzeti szellem uralkodik"
Bernstein Béla a zsidó oktatás nagy alakja

  Szerző: Szántóné Dr. Balázs Edit

  Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

  A DOLGOZAT


A magyarországi zsidó tudomány nagyjai-atyjai.
Az Országos Rabbiképző Intézet első három rektora

 Szerző: Oláh János

 Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

A DOLGOZAT


Zsoltárkommentárok a történelem tükrében
(Rási és Mendelssohn iskolája)

Szerző: Radnóti Zoltán rabbi

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29)

A DOLGOZAT


Két főrabbi a Dob utcából

Szerző: Deutsch Gábor

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29)

A DOLGOZAT


DEBRECENBŐL AZ ÚJHÉBER KÖLTÉSZET PARNASSZUSÁRA
C'vi Jáir - életút és életmű

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, A bibliai héber és a XX-XXI. század című előadásán a Nyelvi Lektorátus rendezésében. (Budapest, 2005. november 24.)

A DOLGOZAT


Liptószentmiklóson születtek a XIX. században

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


ZSIDÓ "SIKER-STORY" MAGYARORSZÁGON
A Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egylet (MIKÉFE) létrehívása és működésének 107 esztendeje

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


A Közel-keleten élő zsidó közösségek sorsa a második világháborúban

Szerző: Kárpáti Judit

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, A holokauszt és a túlélők
utódainak traumái című előadásán a Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszék
rendezésében.
(Budapest, 2005. november 17.)

A DOLGOZAT


A héber nyelv tanításának körvonalai a Rabbiképzőben

Szerző: Schőner Júlia

Dolgozat

A DOLGOZAT


... avagy a zsidó nép ősi voltáról
Josephus Flavius

Szerző: Beer Iván

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


"Zavarban az anya mit csináljon a lányával?" A Szombathelyi Izraelita Leányegylet

Szerző: Szántóné Dr. Balázs Edit

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Beavatkozni, vagy nem beavatkozni. Ki az alkalmas?

Szerző: Ungárné Dr. habil. Komoly Judit Cs.C.

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Te érted... - Miért lehetett fordulópont az 1896-os év
A magyarországi zsidóság életében?
/A magyar millennium és a Der Judenstaat/

Szerző: Oláh János

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


A zsidó oktatásról...

Szerző: Sommer László

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Kardos Lajos, a pszichológia professzora

 Szerző: Ungárné Dr. Komoly Judit Cs.C.

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


A Heimler család

Szerző: Szántóné Dr. Balázs Edit

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


A Krashen-féle természetes nyelvelsajátítási modell
(Natural Approach Model=NA) alkalmazása
az OR-ZSE modern héber nyelv oktatásában

Szerző: Kárpáti Judit

Elhangzott: A héber nyelv oktatása az egyházi felsőoktatásban Magyarországon elnevezésű konferencián, 2004. november 17-én

A DOLGOZAT


A héber nyelv tanítása a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán

Szerző: Dr. Karasszon István

Elhangzott: A héber nyelv oktatása az egyházi felsőoktatásban Magyarországon elnevezésű konferencián, 2004. november 17-én

A DOLGOZAT


A soknemzetiségű monarchia katonaságának zsidó szegmensei

Szerző: Dr. Frőlich Róbert főrabbi

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


Jom Kipur Kátán, 45 év után

Szerző: Schőner Alféd főrabbi

2004.november. 16

A DOLGOZAT


Visszacsatolt területek

Szerző: Dr. Róbert Péter

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Találkozás a végzettel

Szerző: Szántóné Dr. Balázs Edit

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Egy filozófiai találkozás: Rosenzweig és Buber

Szerző:  Dr. Staller Tamás

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


PRÁGAI ÍRÓK ÉS BELZI CHÁSZIDOK
FRANZ KAFKA ÉS ÍRÓ-BARÁTAINAK TALÁLKOZÁSAI ZSIDÓ GYÖKEREIKKEL

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Spinoza és a zsidóság, Spinoza és a zsidó filozófia

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Dolgozat

A DOLGOZAT


A zsidó azonosságtudat alakulása a XX. században

Szerző: Ungárné Dr. Komoly Judit Cs.C.

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


Fény és árnyék a szegedi zsidóság életében a hetvenes évek elején
- Szubjektiv emlékezés -

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

A DOLGOZAT


Az igazi Izrael: Erec vagy Gálut

Szerző:  Dr. Staller Tamás

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


ZSIDÓ ÜNNEPEK MEGJELENÍTÉSE AZ EZREDFORDULÓN
A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN

Szerző: Kármán György

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


Eljövendő világ - Való világ
A túlvilág képzete az ókori zsidó irodalomban

Szerző: Oláh János

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


"... JOBÉL ÉV LEGYEN NEKTEK"
(Vájikrá 25.10)"
A 100 ÉVES SZEGEDI ÚJ ZSINAGÓGA JUBILEUMÁRA

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

A DOLGOZAT


Löw Immánuel tragikus sorsa a háború végén

Szerző: Marjanucz László

Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

A DOLGOZAT


A Soá hatása az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem arculatára

Szerző: Dr. habil. Szita Szabolcs

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


A 126 év. A zsidó oktatás megújult feladatai.

Szerző: Ungárné Dr. Komoly Judit Cs.C.

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


Mozaikok a zsidó közép- és felsőfokú oktatásból, 1989 után

Szerző: Sommer László

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


A Szentírás oktatása a Rabbiképző múltjában és jelenében

Szerző: Oláh János

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


Rembrandt: Bélsácár lakomája

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Készült: 2002. október 14

  A DOLGOZAT


    "Testvéreinket keressük..."

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott a "Testvéreinket keressük" Nemzetközi Konferencián (Debrecen, 2002. május 24-26.)

A DOLGOZAT


Babilon és Jeruzsálem
- múlt, jelen, jövő

Szerző: Prof. Shmuel Glick Ph.D.(Izrael)

Elhangzott a "Testvéreinket keressük" Nemzetközi Konferencián (Debrecen, 2002. május 24-26.)

A DOLGOZAT


Adalék az Eszter-tekercsek művészettörténetéhez

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Megjelent az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem időszaki kiadványában, a PURIM-ban, 2002.február 20-án.

A DOLGOZAT


Ádám (Rothmann) Emil tanár-karnagy-zeneszerző élete és munkássága

Szerző: Ádám Mária

Elhangzott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, "Korszakformáló személyiségek a magyarországi zsidóság liturgikus zenéjében" című tudományos konferenciáján 2001.november 18-án.

A DOLGOZAT


A Monarchia kántorai

Szerző: Fekete László főkántor

Elhangzott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, "Korszakformáló személyiségek a magyarországi zsidóság liturgikus zenéjében" című tudományos konferenciáján 2001.november 18-án.

A DOLGOZAT


Pozsonytól - Jeruzsálemig:
Joszele Rosenblatt

Szerző: Oláh János

Elhangzott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, "Korszakformáló személyiségek a magyarországi zsidóság liturgikus zenéjében" című tudományos konferenciáján 2001.november 18-án.

A DOLGOZAT


Egy paradigma utóélete

Szerző:  Dr. Staller Tamás

Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete és az OR-ZSE által 2001.május 21-22 között megrendezett "Más-kép" című vallásfilozófiai konferencián, Budapesten.

A DOLGOZAT


Judaizmus és Európa

Szerző:  Dr. Staller Tamás.

Elhangzott 2001. május 12-én a Debreceni Zsidó Hitközség "Helyünk a világban" című nemzetközi  konferenciáján elhangzott előadás.

  A DOLGOZAT


Háborús responsumok

Szerző: Frőhlich Róbert főrabbi

A dolgozat egy klasszikus zsidó irodalmi  forma, a responsum eszközeit vonultatja fel. Háborús időkben felmerülő súlyos vallási kérdésekre ad választ haláchikus források és szaktekintélyek figyelembe vételével.

A DOLGOZAT


ÁKÉDÁT JICHÁK

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

A dolgozat az "Izsák feláldozása" elnevezésű Szentírási motívum néhány megjelenítését, képzőművészeti ábrázolását tekinti át, megemlítve ezeknek a három vallási  - zsidó, keresztény, muzulmán - ideológia szerinti megközelítését.

A DOLGOZAT

FOLEY, a kém, aki megmentett 10000 zsidót

Szerző: Michael Smith
Fordította és elmondta: Tomkin Júlia

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


A szecesszió

Szerző: Gergely Anna

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


Hitler szobájában alszom. Egy amerikai zsidó Németországban

Szerző: Tuvia Tenenbom
Fordította: Friedmann Sándor

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


A pozsonyi Hatam Szofer

Szerző: Kollányi Irén

Elhangzott a 2012 májusi berlini tanulmányi kiránduláson

A DOLGOZAT


A történelem visszfénye,
avagy "biztos" tények és hipotézisek Dániel könyvében

Szerző: Haraszti György

(Budapest, 2012 május 12

A DOLGOZAT


Teremtett vagy öröktől fogva létezik
a világ?

Szerző: Dobos Károly Dániel

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2010 rendezvénysorozat, Brésit - kezdetben... konferenciáján a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2010 november 23)

A DOLGOZAT


Szomszédos kapcsolatok zsidók és nem-zsidók között Ausztriában a 15-ik században

Szerző: Slomo Spitzer

A DOLGOZAT


Akit nem avattak Boldoggá - Bernovits Vilma hitoktató

Szerző: Szécsi József

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, 36 igaz ember címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2010. november 3.)

A DOLGOZAT


 

"Ritka! Nekem megvan!"

Szerző: Szécsi József

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, a Seiber-emlékkonferencia címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2010. november 9.)

A DOLGOZAT


Wilhelm August Stryowski: Zsidó menyegző című festményének néprajzi vonatkozásai

Szerző: Dr. Oláh János

Elhangzott a Pillantás a zsidó művészetbe... című Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és a Magyar Zsidó Múzeum tudományos konferenciáján, (Budapest, 2010. május 17.)

A DOLGOZAT


Tel-Avivi Iskolák

Szerző: Sommer László

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe
előadássorozatban 2009. november 24-én elhangzott előadás rövid tartalma.

A DOLGOZAT


Águdát Izráel" - Izráel Egyesülete vagy Szervezete

Szerző: dr. Slomo Spitzer

Elhangzott a "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe
előadássorozatban 2009.november 24-én.

A DOLGOZAT


Filozófia a Zsidó Államban

Szerző: dr. Staller Tamás

A "Tisztelgés a 100 éves Tel-Aviv előtt" című, a Magyar Tudomány Ünnepe 2009
előadássorozatban 2009. november 24-én elhangzott előadás.

A DOLGOZAT


Gondolattöredék egy
Chagall-álom kép elemeihez

Szerző: dr. Schőner Alfréd

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2008 rendezvénysorozat, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék rendezésében. (Budapest, 2008. november 13)

A DOLGOZAT


Az egyetemi zsinagóga ablakai

Szerző: Sommer László

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Zsidó művészet,
zsidó művészek címmel megrendezett tudományos ülésszakon,(Budapest, 2008. november 18.)

A DOLGOZAT


A zsidó család, mint a törzsi szervezet öröksége

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2008 rendezvénysorozat, Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében - Ideálok és konfliktusok című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék rendezésében. (Budapest, 2008. november 25)

A DOLGOZAT


EUFEMIZMUS A DUNA PARTI EMLÉKMŰVEKEN?

Szerző: dr. Schőner Alfréd

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Zsidó művészet,
zsidó művészek címmel megrendezett tudományos ülésszakon,(Budapest, 2008. november 18.)

A DOLGOZAT


Samson Raphael Hirsch rabbi - történelemi távlatból

Szerző: Shlomo Spitzer egy. tanár – Bar Ilan Egyetem, Izrael

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében - Ideálok és konfliktusok címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 25.)

A DOLGOZAT


A szepphóriszi zsinagógamozaik programmatikus olvasata

Szerző: Dr. Grüll Tibor

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Zsidó művészet,
zsidó művészek címmel megrendezett tudományos ülésszakon,(Budapest, 2008. november 18.)

A DOLGOZAT


Héber énekek a nyelvoktatás szolgálatában

Szerző: dr. Schőner Alfrédné

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Dallamaink a világban - A szétszóratás hatása a zsidóság zenéjére címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008.november 27.)

A DOLGOZAT


A TIKKUN HÁ ’OLÁM, VAGYIS A VILÁG MEGJAVÍTÁSA A KABBALA TANÍTÁSAI SZERINT

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat második tagjaként, Találkozások – a Szentírás érintkezési pontjai címmel megrendezett tudományos ülésszakon (Budapest, 2008. november 13.)

A DOLGOZAT


A BELATED GIFT, RELUCTANTLY GIVEN: THE EMANCIPATION OF THE JEWS IN HUNGARY

Szerző: Rabbi Ferenc Raj

A DOLGOZAT


A Lőwök zsinagógájától a Siratófalig

Szerző: Kármán György z'l

Készült a Hommage á Israel, c., Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulója alkalmából tartott tudományos konferenciára. (Budapest, 2008. május 13-14.) A szerző bekövetkezett halála miatt nem hangozhatott el!!!

A DOLGOZAT


Márk, Simon, Ferenc, Alan és a többiek
- Egy rabbidinasztia emléke-

Szerző: Schőner Alfréd

A DOLGOZAT


Beszédes kövek

Szerző: Schőner Alfréd

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A Tízparancsolat című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 20)

A DOLGOZAT


A tízparancsolat aggádikus magyarázataiból

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A tízparancsolat című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 20)

A DOLGOZAT


Ámos Imre álmai

Szerző: Hidvégi Máté

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


Vajda Lajos és a Felmutató ikonos önarckép

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


A Siratófal  motívuma a zsidó irodalomban

Szerző: Schőner Alfréd

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó művészet, zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2007. november 6)

A DOLGOZAT


Ben Jehuda, a héber nyelvújító

Szerző: Tóth Sándor

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

A DOLGOZAT


A RÉGI ZSIDÓSÁG NYELVEI A BABILÓNIAI FOGSÁG (I.E. 585-535) UTÁN ÉS IZRAEL ÁLLAMA ÚJJÁALAKULÁSA (1948) ELŐTT

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

 A DOLGOZAT


"A nagy vizek zúgásainál"
- A lélek és a test megtisztulása a zsidó hagyományok tükrében

Szerző: Kárpáti Judit

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Hineni..." volt. (Debrecen, 2006.május 26 - 28.)

A DOLGOZAT


Essay on the significance of Salt in Jewish Literature

Szerző: rabbi Thomas Salamon
Westminster Synagogue

A DOLGOZAT


Frenkel Jenő szegedi főrabbi

Szerző: Markovits Zsolt rabbi

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29)

A DOLGOZAT


Kohn, a festő
magyar rapszódia

Szerző: Dr. Gábor György

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29)

A DOLGOZAT


Kecskemét zsinagógái és hívei

Szerző: Róna Tamás rabbi

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


Sámuel rabbi, a grafikus

Szerző: Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


KÖRNYEZETVÉDELMÜNK ZSIDÓ VONATKOZÁSAI
"...elfelejtett zsidó temetők"

Szerző: Sommer László

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


Elfelejtett debreceni rabbik

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott a Magyar Tudomány napja 2005 rendezvénysorozat, Méltatlanul elfeledve című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. (Budapest, 2005. november 29.)

A DOLGOZAT


Izrael ókori történelmének újrafelfedezője
DAVID M. ROHL személyisége és munkássága

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Dolgozat

A DOLGOZAT


"Csak a szellem legyőzhetetlen", avagy az önvédelem eddig ismeretlen formái Alba Regiában a genocídium előtti időkben.

Szerző: Gergely Anna

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


A gyógyítás metafizikája a hagyományos zsidó forrásokban

Szerző: Kárpáti Judit

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Az Európai Unió és az antiszemitizmus

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


A megtérés fogalma a zsidó gondolkodásban

Szerző: Szécsi József

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


"Védett" házak - Raoul Wallenberg tevékenysége kerületünkben

Szerző: Dr. Róbert Péter

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Chámát T'verjá zsinagógájának mozaikja
- Építészeti emlékek a i.sz. III. századból -

Szerző: Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Ávráhám J'hosuá Heschel
és az imádkozás chászid elmélete

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VII. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Te érted..." volt. (Debrecen, 2005. május 27-29.)

A DOLGOZAT


Brück Gyula a debreceni zsidó zeneszerző

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


Vámbéry Ármin, az orientalista polihisztor

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


Bernstein Béla a történetíró

Szerző: Dr. Róbert Péter

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


A STATUS QUO SZENT

Szerző: Deutsch Gábor

Elhangzott a "Méltatlanul elfeledve" című "A Magyar Tudomány Napja 2004" konferencián (Budapest, 2004. november 24-én)

A DOLGOZAT


"... hatvan esztendővel ezelőtt!"

Szerző: Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott 2004 március 29.-én Kecskeméten, a "... Zsidók megkülönbözetésének tárgyában" című kormányrendelet megjelenésének 60. évfordulóján tartott tudományos üléssszakon.

A DOLGOZAT


"LÉGY ERŐS, ÉS ERŐSÖDJÜNK NÉPÜNKÉRT..."

Szerző: Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a KÉZFOGÁS A JÖVŐ EURÓPÁJÁÉRT c. debreceni konferencián, 2004. április 3.-án


A DOLGOZAT


"A tanítások nélkül a formák üres keretek...!"
- Tábor Béla, a filozófus emléke -

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Katolikus a zsinagógában - rendhagyó találkozások

Szerző: Szécsi József

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Fiatalkori kirándulások a zsidó misztikus filozófiába
Lukács György és Martin Buber találkozása a hászidizmussal

Szerző: Oláh János

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei VI. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "Találkozások..." volt. (Debrecen, 2004. május 7-9.)

A DOLGOZAT


Löwinger Adolf szegedi rabbi emlékezete

Szerző:  Dr. Hidvégi Máté

A szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferenciára (Szeged, 2003. május 16 -20.) küldött előadás

A DOLGOZAT


"Reménységnek foglyai"
(Történelmi reménytelenség - történelmen kívüli reménység)

Szerző: Gábor György

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


Reménységet adó távlatok a zsidóságban

Szerző: Halmos Sándor

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


ÁLLAMI LÉT ÉS SZELLEMI BIRODALOM
A FÜGGETLEN ZSIDÓ ÁLLAM JELENTŐSÉGE, RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI A VILÁG ÉS A VILÁG ZSIDÓSÁGA SZÁMÁRA

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


A tolerancia fény és árnyjátékai
A Biblia összekötő és a politika szétválasztó szorítása az ezredfordulónan

Szerző: Szécsi József

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május 23-25.)

A DOLGOZAT


Ünnepi beszéd a szegedi Nagyzsinagóga felavatásának 100. évfordulójára

Szerző: Markovics Zsolt főrabbi

Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

A DOLGOZAT


"ÉNEKELJETEK AZ ÖRÖKKÉVALÓNAK ÚJ ÉNEKET..."
A SZEGEDI ÚJ ZSINAGÓGA ZENEI HAGYOMÁNYAI

Szerző: Kármán György

Elhangzott a szegedi Új Zsinagóga felavatásának 100 éves évfordulóján rendezett jubileumi konferencián (Szeged, 2003. május 16 -20.)

A DOLGOZAT


Az OR-ZSE és a Dohány utcai zsinagóga kapcsolata a múltban és ma

Szerző: Frőlich Róbert főrabbi

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


"Régi célok, új kihívások"

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


A hagyományos zsidó oktatás Magyarországon

Szerző: Dr. Domán István

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


Az OR-ZSE története

Szerző:  Dr. Staller Tamás

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


Orientalisztikai kutatások és tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézetben

Szerző: Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Elhangzott a "Zsidó oktatás, nevelés - 125 éves az Országos Rabbiképző Intézet" című "A Magyar Tudomány Napja 2002" konferencián (Budapest, 2002. december 17-18.)

A DOLGOZAT


" És készíts színarany lámpatartót..."(S'mot 25. 31)
- Gondolattöredék a Kneszet kert Menórájának analíziséhez -

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

Elhangzott a "Testvéreinket keressük" Nemzetközi Konferencián (Debrecen, 2002. május 24-26.)

A DOLGOZAT


Társadalom és műveltség a chaszidutban

Szerző: Dr. Borsányi schmidt Ferenc

Elhangzott a "Testvéreinket keressük" Nemzetközi Konferencián (Debrecen, 2002. május 24-26.)

A DOLGOZAT


Az én történetem, a te történeted: a mi történelmünk

Szerző: Gábor György

Elhangzott 2002. május 24-én, Debrecenben, a Debreceni Zsidó Hitközség által rendezett, "Testvéreinket keressük" című konferencián.

A DOLGOZAT


A DALÉNEKLÉS ÉS A CHÁZÁNUT MŰVÉSZE
Feleki Rezső főkántor emlékére

Szerző: Kármán György

Elhangzott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, "Korszakformáló személyiségek a magyarországi zsidóság liturgikus zenéjében" című tudományos konferenciáján 2001.november 18-án.

A DOLGOZAT


Művészi vallomás
a Holocaust árnyékában

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

A méltatlanul elfeledett, 1944-ben, munkaszolgálatosként elhunyt rabbinak, Birnfeld Sámuelnek állít emléket a dolgozat, felidézve életét, munkásságát és ismerteti utolsó, kiadásra váró művét, a János vitéz héber fordítását.

A DOLGOZAT


A Zuglói Mesterdalnok - 
Tordai Zsigmond főkántor

Szerző: Dr. Kerekes Béla főkántor

Elhangzott az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, "Korszakformáló személyiségek a magyarországi zsidóság liturgikus zenéjében" című tudományos konferenciáján 2001.november 18-án.

A DOLGOZAT


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszékének történetéről

Szerző: Oláh János

Elhangzott a Pápai Református Teológiai Akadémia "A Héber Biblia kutatása Magyarországon" című konferenciáján, 2001.05.14-én, Pápán.

A DOLGOZAT


Gelebtes denken -
a rabbihivatás

Szerző:  Dr. Staller Tamás

2001. áprilisában a Yahalom Zsidó Szabadegyetem konferenciáján elhangzott előadás.

A DOLGOZAT


A Dohány utcai zsinagóga

Szerző:  Dr. Schőner Alféd főrabbi

A  világ második legnagyobb zsinagógája keletkezésének és építésének történetét mutatja be a szerző. A zsinagóga külső és belső architektúrájának részletes és átfogó művészettörténeti szempontú elemzését adja az olvasó számára.

A DOLGOZAT

Vissza.