Kollányi Irén zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.:

Feliratok a szabadkai Zsinagógából


Ha zsinagógáról és annak feliratairól ír dolgozatot valaki, általában a saját körzetét választja. Hogy most mégsem a Károli Gáspár téri, idén felújított apró zsinagóga feliratait szeretném elemezni annak egy honlap, egy „filmes kurzus”, és az elmúlt fél év az oka. Szabadkáról 6 hónappal ezelőtt nem sokkal tudtam többet, mint hogy kisváros Szeged után a határon túl. /az ország-meghatározás bizonytalansága a körülményekből adódik: a terület neve ma Szerbia – Vajdaság /.
Az SOS Szabadka honlapon szereplő kép:

keltette fel érdeklődésünket, így amikor szóba került, hogy a Surányi András filmrendező által tartott „zsidó identitás a filmművészetben ” kurzus részeként jó lenne filmkészítéssel is foglalkozni, a szabadkai Zsinagógát választottuk témául. Mivel a film más műfaj, másfajta keretet biztosít, szabadkai tanulmányaink sok részlete bizonyosan nem kerül ott feldolgozásra. Ezekből szeretnék néhányat itt felhasználni, Gleszer Norbert fotóival, és saját videó-felvételeimből kivett képekkel illusztrálva.

A szabadkai zsidóság


A mai Szabadka 1391-óta ismert. Mária Terézia 1743-ban mezővárosi, majd szabad királyi városi jogot adott a településnek, mely ekkoriban az ő nevét viseli.

 

 

A városban 1775-tól élnek zsidók. Számuk a XIX. században gyorsan nő: 1828-körül 201 fő, 1851-re számuk megkétszereződik, a XX. század elején pedig már több mint 3500.1 A zsidó közösség a város közepén végighúzódó negyedben él - valószínűleg általában háborítatlanul: erre utal az elhúzódó településforma is.

 

 

 

A zsinagóga építése
A tervezők: Komor Marcell, és Jakab Dezső. Mindketten Lehner Ödön tanítványai, Korb Flórissal, Bálint Zoltánnal, és Jámbor Lajossal /utóbbiak a Dohány zsinagóga tervpályázatán értek el második helyezést. A terv „Belső berendezésében gazdag ízléssel uralkodik a magyar díszítőelem” 2/ . Lajta Béla, számos budapesti zsidó
intézmény tervezője /pl.: Vakok Intézete, Szeretetház, Salgótarjáni úti
temető bejárati épület/, szintén Lehner Ödön tanítványa.

A szabadkai zsinagóga tervét Komor Marcell és Jakab Dezső eredetileg Szegedre készítette, a szegediek azonban túl különlegesnek találták. Így jutott hozzá a kevesebb pénzzel, és több fantáziával rendelkező szabadkai hitközség – közel fél áron. A költség még így is meghaladta forrásaikat.
Milkó Izidor 1900 május 8-án folyamodott engedélyért a városi tanácshoz.Az engedély megadásának feltétele az volt, hogy a terveket helyi építésszel kell kiviteleztetni. A korabeli viszonyokat jelzi, hogy a város 200 000 koronával járult hozzá a költségekhez. 3

1903-ban avatták fel a zsinagógát. Az épület nemcsak külsejében, de szerkezetileg is különleges: a laza talaj nem bírta volna a hatalmas kupolát, így azt a földbe süllyesztett betonoszlopok tartják. A beton használata a XX századi megújult technológia egyik első esete.

A zsinagógaépítés kezdetén az idős Kuttna Mór Szabadka főrabbija, akinek rabbi-jubileumát 1902 márciusában tartották. Utóda Singer Bernát lett.

 

 

 

 

 

Az építkezést egy apró incidens zavarta csak meg, ami, bár könnyen tragédiák okozója lehetett volna, végül humoros epizódként maradt ránk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület 1903-ban készült el, avatására szeptember 17-én került sor.

 

A négyszögletes alaprajzú épület 776 m2 –es alapterületű. Hogy a számok mögött érezzük a nagyságrendet is: az újpesti zsinagóga alapterülete 422 m2 a miskolcié 450 m2.
Csak a Dohány zsinagóga nagyobb: 967 m2. (4) A Szabadkai zsinagógának csak a karzata 476 m2 - mindez egy kisvárosban, ahol 3400 zsidó él abban az időben!

 

 

 

 

A belső tér kiképzése érdekes kettősséget mutat. A négyzetes elrendezés, mintha a bimá középen lenne - a régebbi hagyományos, illetve későbbi ortodox zsinagógák elrendezésének felel meg: ahol mindenki a tóraolvasás felé fordul. A tóraszekrény fölött viszont orgonát látunk, ez a XIX. század végén vált szokássá a neológ zsinagógákban. /bár a nagykanizsai jóval korábbi – 1836-os/ A tóraszekrény előtti tér megemelt, elválasztott.

 

 

A körben elhelyezkedő női karzat, lépcsőzetesen emelkedő széksoraival alkalmas volt rá, hogy a hölgyek jól halljanak és jól lássanak is, így könnyebben követhették az imát.

 


A zsinagóga feliratai
A nyugati homlokzaton látható felirat:Ez a kapu az Örökkévalóé, igazak mennek be rajta. (5)

A feliratból csupán egy sin hiányzik a sár-kapu szóból. A 118. zsoltár a Hállél része, itt talán a közösségnek az új zsinagógáért érzett örömét, háláját jelzi.

 A tóraszekrény felirata hiányos, elmosódott: Csak a négy betűs név olvasható tisztán, és talán az utolsó szó: támid. A zsinagógák feliratainak jelentős része a zsoltárokból vett idézet. Ha tudjuk, mit kell keresnünk, egy számítógépes keresőprogram segítségével, és némi szerencsével megtalálható az eredeti idézet.

A 15. zsoltár 8. mondata szerint retusálva a következő lehetett a felirat:Az Örökkévalót mindig magam előtt tartom (6)

A tóraszekrény felett jobbra a 150. zsoltárból való idézet:….dícsérjétek lanttal és hárfával. (7)

A szöveg és környezetének kapcsolata egyértelmű: a XIX század végétől sok zsinagógában – így a szabadkaiban is – megjelent az orgona.
A hangszeres zene az orthodoxia szerint nem megengedhető a szentély pusztulása után. A neolog zsinagógák ebben a kérdésben általában a 150 zsoltárt tekintették alapnak.

A tóraszekrény felett a falon futó végig felirat:Dícsérjétek dobbal és körtánczczal… (8)

A bal oldali felirat szövege:…dícsérjétek zeneszerekkel és fuvolával (9)

A bal oldali feliraton folytatódik a mondat. A minim - a zeneszerekre fordított kifejezés - valamilyen húros hangszert jelöl. Az ókori zsidóság zenéjét közvetlen forrásból - ránk maradt dallamból, vagy kottából – nem ismerhetjük. A zenei életről azonban a Tóra és a Zsoltárok leírásaiból részletes ismereteket kaphatunk.A 150. zsoltár a sáhrit része, de Ros Hásáná délelőttjén a Muszáf Ámidá-ban a Sofárot-ban is szerepel.

A hangszerek nevének fordítása nem pontosan felel meg a mai hasonló hangszereknek / a mai ivritben az ugab orgonát jelent, a bibliában egy fafúvós hangszer neve volt /, de az biztos, hogy voltak köztük húros, fúvós, és ütő hangszerek. A második szentélyben egy fajta orgona is működött: a magreppa.
Az orgonát ennek utódjaként tekintik.


A szabadkai szecesszió
A szabadkai Zsinagóga nem csak romos állapota miatt a New York-i World
Monuments Fund listájára, melyen a világ 100 legveszélyeztetettebb zsidó
műemléke szerepel. A magyar szecesszió meghatározó szerepe ezzel a
zsinagógával kezdődött Szabadkán, és hozott létre a mai napig egyedülálló
hangulatú városképet. A zsinagóga romló falai halványan még mutatják az egykori
gazdag díszítést. Képzeletünknek a XXI századi számítógépes fototechnika ad
segítséget:

a mai látvány

és az egykori színek varázsa

 

 

A virágmotívumok, az indadíszek, – a népművészet kedvelt eszközei – számtalan alakban, különféle feldolgozásban jelennek meg az épület belső falain, mennyezetein. Az épület külső pilléreit a népi fafaragás motívumai díszítik.

 

A zsinagóga üvegablakait Róth Miksa tervezte, akinek számos híres munkája közt szerepel pl. Zeneakadémia lépcsőháza, a Parlament, és a Gresham palota.

Üvegfestő műhelyében készült szinte minden korabeli üvegkép.


 

 

A mai kerítésnek ez a része
még eredeti. Stílusában ez
is igazodik az épülethez.

 

 

 

A városháza

 

A zsinagóga épülete megnyerhette a városi polgárok tetszését, hiszen alig 4 év múlva az új városháza építésével is Komor Dezsőt, és Jakab Marcellt bízták meg. Az épület, melyet nemrégiben felújítottak, a mai napig is a szabadkaiak büszkesége.

 

 

A városháza belső tereiben egy fehér alapú, a zsinagógáétól különböző, de azzal rokon, szinte népi hímzés hatású motívumrendszer érvényesül.

 

 

 

 

 

Későbbi, díszesebb épület. A város ma ezekről az épületekről híres.

 

 

 

 

A mai Szabadka

A kisváros lakótelepektől fojtogatott óvárosát ma már gondos műemlékvédelmi tervek őrzik. A városháza felújítása városháza kész, a legtöbb szép régi épületé is.

 

A zsinagóga épületét az 1964 őszi nagyünnepek idején kellett életveszélyesnek nyilvánítani.
Ezután a romlás hosszú időszeke következett.

 

 

   

Először az állagmegóvást kellett megoldani.
A tető színes cserepei eredetileg a pécsi Zsolnay gyárban készültek, mint legtöbb
szecessziós épületünk tetőcserepe. Felújításukhoz ismét a Zsolnay gyárat keresték
meg. A leszedett cserepeket pedig a városi népművészet bolt árusítja, bevételét a zsinagóga felújítására fordítják.

A tetőcserepek cseréje még nem felújítás. A zsinagóga teljes rendbehozataláig még hosszú az út. De kezdetnek jó. A zsidó közösség is magára találni látszik, a szerb és magyar ajkú zsidók együtt élnek itt. A hitközség épületének „kis zsinagógáját” használják. Közösségi élet, saját imakönyv, Talmud-tóra jelzi erőfeszítéseiket.

 

Az emlékezet
 

Az udvar sarkában 5 nyelvű tábla áll:

A világháború fasiszta haláltáboraiban 4000 zsidó polgártársunk veszett oda, akikkel együtt éltünk, és építettük Szabadkát.
Szabadka polgárai 1994 július 10-énBár ezt a szöveget nem kell fordítani, mégis csonkának éreztem volna nélküle ennek a különleges hangulatú helynek a bemutatását.

 

 

 

 

És végül: Az épület mai arca – a Szabadkai zsinagóga 2006 nyarán

Szabadka, 2006. augusztus – Budapest, 2006. október

Kollányi Irén
műv. tört. 2. évf.


Felhasznált szakirodalom:

Zsidó Biblia - IMIT 1939-1942 alapján a 3. hasonmás kiadás
Chabad Lubovics zsidó nevelési és oktatási egyesület 1996.
Naftali Krausz : Dávid zsoltárai - ősi forrás sorozat 8. kötet
Göncöl kiadó 1999

Magyarországi zsinagógák
Műszaki könyvkiadó Budapest, 1989
Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó közösségek magyarországon
MTA judaisztikai kutatócsoport 1991
P. Brestyánszky Ilona : Budapest zsinagógái
Cicero 1999
Éri György – Jobbágy Zsuzsanna : A magyar századforduló 1896-1914
Corvina 1997

Egyenlőség – folyóirat számai 1901-1903
OSZK mikrofilmtár
Magyar Szó – folyóirat 2005 december 10.

SOS Szabadka - internetes honlap
www.sos-sinagoga.org.yu
Gyermán Tibor : 100 éves a szabadkai zsinagóga
www.remeny.org - a Remény c. folyóirat alapján


Hivatkozások

1: Dr. Gazda Anikó Zsinagógák, és zsidó közösségek Magyarországon 186 oldal
2: P. Brestyánszky Ilona : Budapest zsinagógái 104 oldal, a Vasárnapi Újság 1899-es közlése alapján
3: Milkó Izidor és könyvtára – Életjel sorozat : 36 és 42 oldal
4: Dr. Gazda Anikó id. mű 134-137 oldal
5: Zsoltárok könyve 118. zsoltár 20 mondat – IMIT Biblia
6: Zsoltárok könyve 16. zsoltár 8 mondat – IMIT Biblia Ez a mondat sok helyen a kántor helye előtti van felírva
7: Zsoltárok könyve 150. zsoltár 3 mondat vége – IMIT Biblia
8: Zsoltárok könyve 150. zsoltár 4 mondat eleje – IMIT Biblia
9: Zsoltárok könyve 150. zsoltár 4 mondat vége – IMIT Biblia
 

Vissza