Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Oláh János: Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszékének történetéről


Mindezen könyveken kívül, az elfogadott tantervi hálónak megfelelően, a képzési idő alatt Tanszékünk oktatói a következő tantárgyakat tanítják még amelyek a Szentíráshoz kapcsolódnak: Bírák könyve; Sámuel I-II. könyve; Énekek éneke; Rút könyve; Ezra és Nehemja könyve; valamint: Szentírás és Szeptuaginta; Szentírás és Vulgata; Heti szakaszok és háftárák; Bevezetés a bibliai és talmudi irodalomba; Szemelvények a prófétai irodalomból; A Pentateuchos kiemelkedő fejezetei; Szentírási textus az interdiszciplinális kutatások tükrében; A Biblia oktatásának módszertana; valamint A Biblia és irodalom.

Tanszékünk oktatóinak a következő publikációi (csak a könyvek, ill. jegyzetek) jelentek meg az utóbbi három évben:

Deutsch Gábor: Gyökér, szár, virág, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Domán István dr.: A jesivák története, (Bä r Vilmos Alapítvány, 1999)
Domán István dr.: A talmudiskolák titkai, (Ulpius-ház, 2001)
Fröhlich Róbert: Eszter könyve / fordítás és magyarázat/, (HM Tábori Rabbinátus, 2000)
Fröhlich Róbert: Hagada / fordítás és magyarázat/, (Magma Kommunikációs Kft, év nélkül)
Lózsy Tamás ed.: Izrael és a magyar sajtó, (GLM Unió Bt, 1998)
Oláh János: Judaisztika I., (Filum kiadó és az Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
Oláh János: Judaisztika II., (Filum kiadó és az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Oláh János: Mindennek rendelt ideje van I., (Makkabi és a Lauder Javne, 1998)
Oláh János: Mindennek rendelt ideje van II., (Makkabi és a Lauder Javne, 1998)
Schőner Alfréd dr.: Mérleg / Válogatott beszédek, cikkek, tanulmányok/ , (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 2000)

Tanszékünk gondozásában és kiadásában az utóbbi három évben a következő könyvek, ill. jegyzetek jelentek meg:

Hevesi Simon dr.: Szombati imádságok, (Dohány utcai zsinagóga körzete - Országos Rabbiképző Intézet, év nélkül)
Fényes Mór dr.: Szentírásunk, (Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
Kerekes Béla dr.: A Salamon által építtetett első Szentély statikai vizsgálata, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Meron, Menáchem dr.: Az élő Biblia, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Németh Zoltán ed.: Asztali áldás, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - MAZSIHISZ, 1998)
Peszach / Tanulmánygyűjtemény/, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Savuot / Tanulmánygyűjtemény/, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)
Stricker Simon: Héber-magyar szótár, (Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
Widder Salamon: Praeparatiok a háftárákhoz, (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, 1999)

Végezetül álljon itt egy idézet a Szentírásból, amelyet hiszünk és remélünk, hogy egyszer még meg fog valósulni, és ehhez kérjük az Örökkévalótól, hogy adjon erőt, kitartást és tanítványokat, miszerint: "Nagyobb lesz e későbbi ház dicsősége, mint az előbbié volt
...
()45

Ámen !

ELŐZŐ

KÖVETKEZŐ