Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Oláh János: Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszékének történetéről


Az Országos Rabbiképző Intézet eddigi rektorai/főigazgatói/igazgatói voltak:
Bloch Mózes: 1876 - 1907
Dr. Bacher Vilmos: 1907 - 1913
Dr. Blau Lajos: 1914 - 1932
Dr. Guttmann Mihály: 1933 - 1942
Dr. Löwinger Sámuel: 1942 - 1950
Dr. Róth Ernő és Dr. Scheiber Sándor (évenkénti rotációban): 1950 - 1956
Dr. Scheiber Sándor: 1956 - 1985
Dr. Schweitzer József: 1985 - 1998

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem jelenlegi rektora:
Dr. Schőner Alfréd: 1998

Az Országos Rabbiképző Intézet első ötven évében a Szentírást tanították:
Dr. Bacher Vilmos: 1877/78 - 1912/13
Dr. Blau Lajos: 1913/14 - 1916/17
Dr. Weisz Miksa: 1917/18 - 1921/22
Dr. Heller Bernát: 1922/23 - 1930/31

Az Intézet első ötven évében a felső tanfolyamon Szentírásból a következő könyveket tanították:
(Bevezetés a Szentírásba) Jesája könyve; Jeremiás könyve; Ezékiel könyve; Kis próféták;
Zsoltárok könyve; Jób könyve; Énekek éneke; Siralmak könyve; Prédikátor könyve;
Dániel könyve; valamint a Krónikák könyvei.

Az ezt követő időkről sajnálatos módon, jórészben a német megszállásnak "köszönhetően", hiszen a Rabbiképző épületében internáló tábort rendeztek be és sok iratanyag megsemmisült; valamint az immár Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtárának máig tartó rekonstrukciós, "bedobozolt" állapota miatt, nem áll rendelkezésre, illetve csak nagyon hiányosan a Szentírás tanításának tananyaga és az azt oktatók névsora. Ízelítőül azért álljon itt néhány nagyformátumú, generációkat oktató tanárunk neve, akik az egyetem akkreditációjáig a Szentírást tanították: Dr. Benoschofsky Imre,38 Dr. Lőwinger Sámuel,39 Dr. Komlós Ottó,40 Dr. Scheiber Sándor,41 Dr. Schöner Alfréd,42 Dr. Schwarz Mór,43 Dr. Schweitzer József,44 ...

Jelenleg az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszékének azon oktatói, akik Szentírást tanítanak: Prof. Dr. Schőner Alfréd tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Domán István főrabbi-egyetemi docens, Eliezer Slomovits-egyetemi docens, Fröhlich Róbert főrabbi-egyetemi adjunktus, Deutsch Gábor-főiskolai adjunktus, Oláh János-egyetemi adjunktus, Schőnberger András főrabbi-tanársegéd, Lózsy Tamás-tudományos gyakornok és Radnóti Zoltán rabbi-tudományos gyakornok.

Az elmúlt tanév során tanított könyvek a Szentírásból a következők voltak: (Bevezetés a Szentírásba) A Pentateuchos könyvei; Józsua könyve; Királyok I-II. könyvei; Jesája könyve; Jeremiás könyve; Zsoltárok; valamint Eszter- és Jóna könyve.

ELŐZŐ

KÖVETKEZŐ