Vissza a TUDOMÁNY-hoz

  

Kármán György:
A DALÉNEKLÉS ÉS A CHÁZÁNUT MŰVÉSZE
Feleki Rezső főkántor emlékére


A XIX.század óta a magyarországi cházánut, a kántorművészet megteremtésében igen sok meghatározó egyéniség vett részt. Nagy nevek működtek itthon és külföldön egyaránt. Leszármazottaik, növendékeik ma is a közép-európai, ezen belül a hazai cházánut örököseinek vallják magukat.

Feleki Rezső, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájának egykori főkántora és tanára is ezek közé tartozott. Istenáldotta, gyönyörű basszbariton hangjával, zenei tehetségével, énektudásával és szuggesztív előadói képességével, évtizedeken át meghatározta istentiszteleteink liturgikus zenei színvonalát.

Életéről röviden. 1900-ban született. Tanult énekművész volt. Jóbarátja, Ernster Dezső, a világhírű operaénekes tanácsára német operaszínpadokon kezdte el működését, az 1920-as években. Az operaszínpadon mégsem tudott érvényesülni, mert az operaelőadásokkal járó feszültséggel nem tudott megbirkózni.Visszatért Budapestre, dalénekléssel foglalkozott és hangversenyeken is fellépett. 1927-ben a Dohány utcai zsinagóga másodkántorának nevezték ki. Ebben a minőségben szerezte meg judaisztikai tudását, kiválóan olvasott Tórát és elsajátította a hétköznapok, szombatok és az ünnepek zenei liturgiáját.

A II.Világháború után a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola énektanáraként fiatal énekeseket nevelt.Egyik leghíresebb növendéke Kelen Péter, a Magyar Állami Operaház művésze. Rövid ideig a Honvéd Művészegyüttes Férfikarának szólistája volt. Scheiber Sándor - az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója - a zsinagóga kántorának kérte fel. Ezt a funkciót és énektanári működését 1981-ig - haláláig - töltötte be.Holnap, november 19-én éppen húsz esztendeje kísértük utolsó útjára a rákoskeresztúri temetőben.
A magyarországi zsidó közösség, főleg a holocaustot túlélt idősebb generáció, számos nagyhírű cházánra emlékezik, ám működésükről hangzó anyag nemigen maradt meg.Feleki Rezső kivételt képez. Ennek történetéhez néhány személyes élményemről szeretnék beszámolni.

1958-ban, végzős Zeneművészeti Főiskolás növendékként ismertem őt meg. Akkoriban arra kérte a Főiskola Tanulmányi Osztályát, hogy küldjenek hozzá egy fiatal zongoristát, akit a daléneklés érdekel, hogy néhány művet otthonában, zongorakísérettel magnetofonjára felvehessen. Szerencsémre engem küldtek hozzá. Több alkalommal próbáltunk, majd 1959 első felében 14 Schubert-dalt vettünk fel. Jutalmul az együttműködésért a felvételekről másolatot kaptam tőle, amelyet a mai napig megőriztem.
1968-ban, a Nagyünnepek előtt, Scheiber Sándor felkért, hogy legyek a Rabbiképző zsinagógájának orgonistája. Feleki Rezsővel ettől az időtől kezdve teljesedett ki közös munkánk és barátságunk. - 1972-ben elhatározta, vegyünk fel liturgikus zenét is magnetofonra. A József körúti zsinagógában a szombati és ünnepi zenei liturgiából 16 részlet került megörökítésre. A felvételekből ezúttal is megajándékozott másolattal. Valóban ajándék volt mindkét szalag, mert ő ezeket önmaga ellenőrzésére, tanulásra használta, nem kívánta publikálni.

1974-ben mégis sor került publikációra. A Hungaroton ekkor vette fel vele és a Goldmark Kórussal - Ádám Emil vezényletével - Hebrew Melodies for Shabbath and High Holidays című lemez anyagát. Az ismertetőt Scheiber Sándor írta, a Kaufmann-gyűjtemény híres sófárt fúvó, középkori alakja is az ő javaslatára került a lemez borítólapjára. A lemezen Feleki Rezső 5 liturgiai részletet énekel.
Ami az orgonakíséreteket illeti, a zsinagógában az akkor még működő, lábbal fújtatott harmóniumon, a Hanglemezgyár Rottenbiller utcai stúdiójában, egy három manuálos, lábjátékkal rendelkező hangszeren lehettem a felvételek részese.
A Magyar Rádióban 1994 novemberében, decemberében és 1995 januárjában és februárjában, 10-10 perces adássorozat készült Feleki Rezső főkántor emlékezete címmel. Munkatársaként és barátjaként arra kértek fel, hogy a műsorokban narrátorként működjek közre. Mind a Schubert-dalok, mind a liturgikus zenék felvételeiből minden alkalommal részletek hangzottak el.

A közel 20 esztendős zenei együttműködés lehetővé teszi számomra, hogy Feleki Rezsőről, a művészről és emberről, néhány emléket felidézhessek. Minden ima, költemény, himnusz, vagy zsoltár amit énekelt, filozófiailag, teológiailag átgondolt volt. Pontosan tudta mit imádkozik és mi az, ami a szavak mögött rejtőzik.Szövegkiejtése tökéletes volt. A szavak értelmezése énekhangjával, zenei formálásával azok számára is világossá vált, akik az imákat talán csak nagyjából, vagy egyáltalán nem ismerték.Énektechnikai felkészültségével mindent ki tudott fejezni. Technikai tudására jellemző volt, hogy az őszi ünnepek végeztével, a háromhetes periódus végén, vidáman közölte: "Most már igazán jól beénekeltem magam..." Fáradtságra sohasem panaszkodott és minden ünnep előtt lelkiismeretesen próbáltunk. - Mindez a dalénekest is jellemezte. Nagyszerűen beszélt németül és mind zeneileg, mind irodalmilag a német kultúra ismerője volt.

A XIX. század nagy cházán-zeneszerzőinek, Sulzernek, Lewandowskynak, Friedmannak követőjeként saját műveket is alkotott. Zsinagógánkban ma is felcsendülnek dallamai: a Kiddus és a 92. zsoltár pénteken este, vagy a Mi sebérách szombaton délelőtt. Emlékét így őrzi utóda, Tóth Emil főkántor úr és a közösség.- Rögtönözni is tudott, a chazanut hagyományait ezzel is folytatta. Számos alkalommal, egy-egy istentisztelet előtt, kedves humorával közölte velem, hogy ezt és ezt az imát, ma "Hasmanovszkytól énekeljük..." Vagyis: improvizáljuk.- Közel kétméteres, magas termete, az ókori főpapok emlékét idézte. Közvetlen emberségéért, jóságáért, mindenki tisztelte, szerette.

Történelmi tény, hogy a háború utáni évtizedekben az Országos Rabbiképző Intézet, ebben a térségben, az egyetlen felsőfokú teológiai intézmény volt. Hírneve országon belül és kívül nemcsak emiatt volt, hanem azért is, mert Scheiber Sándor péntek esti Kiddusokon elhangzott előadásai mellett, Feleki Rezsőt lehetett istentiszteleteinken meghallgatni.

A művészt, aki Mozart, Schubert, Heine és Goethe szellemével társalgott és aki az Örökkévalóhoz Nagyünnepeinken értünk könyörgött a Hineni heoni mimáász hagyományos dallamaival.Szép hangjának, ragyogó énekművészetének áldott emléke legyen bizonyítéka annak, hogy a zene mindnyájunk számára az Örökkévaló ajándéka.

Most pedig felvételeiből szólaljon meg néhány részlet.

Először Schubert: A hársfa című dalának második versszakát hallják. A dalban a nyugalom, az otthon utáni béke vágya szólal meg. "hier findst du deine Ruh" - itt találod meg nyugalmadat.
1.bejátszás: Schubert: A hársfa

A péntek esti Háskivénu következik. Rögtönzött, hagyományos dallamok szólalnak meg az ima első részéből. Ufrajsz olénu szukász sölajmehó - feszítsd ki felettünk a béke sátrát. Gyönyörű költői kép a szövegben, a zene, az ének imádkozik a békéért.
2.bejátszás: Háskivénu

A Nagyünnepek délelőtti imarendjében hangzik el az Uneszáne tajkef, a megrendítő középkori költemény. Istentiszteleteinken Salamon Sulzer dallamait minden alkalommal drámai erővel énekelte el. 1981-ben, Ros Hásónó másnapján, az ima végeztével Feleki Rezső rosszul lett. Scheiber Sándor a funkciót átvette tőle. Felejthetetlen élmény volt az Olénu és az Ajhiló loél Scheiber Sándor tolmácsolásában is. A főkántor az őszi ünnepeket még végig énekelte, mielőtt távozott az élők sorából.
3.bejátszás. Uneszáne tajkef

Feleki Rezső énekművészete a lírát, a szerelmi vallomást is ki tudta fejezni. Schubert egyik legnépszerűbb műve, a Standchen - A szerenád-egyik legkedvesebb dala volt. Énekhangja puhán, behízelgően szólt. A második versszakot hallják.
4.bejátszás: Schubert: Szerenád

A szerelmi líra másképpen szólal meg az Énekek énekében. Minden egyes szavát zeneileg, hangilag úgy formálta meg, hogy a hagyományoknak megfelelően imának is, vallomásnak is eleget tegyen.
5.bejátszás: Sír hásirim

Engesztelőnapon, az Ávodá imarészben, a Hóju kajröim-nál leborulva énekelt. Mindnyájan úgy érezhettük, a jeruzsálemi Szentély falainál mi is leborulunk...
6.bejátszás: Hóju kajröim

A halál és a lányka Schubert egyik legnagyobb alkotása. A fiatal lány kétségbeesett, életért való könyörgését, majd a halál megnyugtató szelídségét zeneileg kifejezni az énekművész nehéz feladata.
7.bejátszás: Schubert: A halál és a lányka

A dal meghallgatása    (csak nagysebességű vonalra ajánlott!!)

Másféle halálról szól a Kél mólé ráchámim, amelynek hagyományos dallama az Örökkévalóhoz könyörög. Feleki Rezső óhajára a lemezfelvételén utolsó részletként hallható az ima. Tolmácsolásának minden szava, zenei fordulata, a holocaust okozta végtelen fájdalmunkat és hitünkben való bizakodásunkat fejezi ki.
8.bejátszás: Kél mólé ráchámim

A dal meghallgatása    (csak nagysebességű vonalra ajánlott!!)

Végezetül szólaljon meg Feleki Rezső egyik legszebb szerzeménye, a Mi sebérách, amelyben a közösségért elhangzó áldáskérés hagyományos dallamait fűzte egybe.
9.bejátszás: Mi sebérách

 

Vissza a TUDOMÁNY-hoz