A hallgatók tudományos munkái   

  

Bánhidi Ágnes
Doktori Iskola
Holocaust és az ismétlődő trauma
A DOLGOZAT
 
Friedmann Sándor
Doktori Iskola III. évf.
Négy zsidó a Parnasszuson, a Történelem Angyala és az antibébi tabletta: Carl Djerassi
A DOLGOZAT
Molnár-Lamos Krisztina
Törhetetlen tükör
Sara Copio Sullam emlékezetére
A DOLGOZAT
Dr. Juhász Zita
Doktori Iskola III. évf.
A halákha jogi struktúrája
avagy a rabbinikus jog jogelméleti deskripciója
A DOLGOZAT
Bánhidi Ágnes
Doktori Iskola
Transzgenerációs traumaátörökítések
A DOLGOZAT
Pejin Attila
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
Tornyos zsinagógák Magyarországon
A DOLGOZAT
Dr. Fejér Attila
OR-ZSE Doktori Iskola, . évfolyam
Zsidóság Nagykanizsán
A DOLGOZAT
Dr. Hasznos Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
Szemelvények a Cene Rene Szentírás - magyarázataiból
A DOLGOZAT
Friedmann Sándor
Doktori Iskola III. évf.
„Felvettem a Bob Dylan álarcomat”: Bob Dylan és a személyes (ön) azonosság (tudat).
A DOLGOZAT
Kárpáti Judit
OR-ZSE doktoranda
Az Aleppói kódex
A DOLGOZAT
Hábermann Zoltán
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évf.
A zsidó szociális – közösségi gondolatról
A DOLGOZAT
Hrotkó Larissa
Doktori Iskola III. évf.
A lajnolás mai problémáiról az askenáz hagyomány területén szerzett egyéni tapasztalatok alapján
A DOLGOZAT
Kárpáti Judit
OR-ZSE doktoranda
Egy fejezet a 19 - 20. századi iraki zsidóság szakrális művészetéből
A DOLGOZAT
Saphier-Herskovits Mária
Doktori Iskola III. évf.
A név, mint spirituális energia
A DOLGOZAT
Kárpáti Ildikó
Doktori Iskola III. évf.
Példák a Teremtés könyvének filmes ábrázolására
A DOLGOZAT

Kozma György
Doktori Iskola III. évf
’Saint Germain Grófja és a gólem’ legendája
A DOLGOZAT

Friedmann Sándor
Doktori Iskola III. évf.
Ramban és a barcelonai Hitvita
A DOLGOZAT

Babits Antal
 Doktori Iskola I. évf.
Lilien-ről „fehéren - feketén”
A DOLGOZAT

Hrotkó Larissa
Doktori Iskola III. évf.
A 23. zsoltár ritmikai struktúrainak különböző értelmezéséről
A DOLGOZAT

Fináli Gábor
rabbihelyettes szak II. évf.
Hogyan kell elszakadni az egyiptomi és görög kultúrától?
(responzum-forditás)
A DOLGOZAT

Friedmann Sándor
Doktori Iskola I. évf.
Egy aktatáskás hős.
A DOLGOZAT

Pápai Dezső
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Kiss Arnold a Frankel Leó utcai zsinagóga egykori rabbijának irodalmi munkássága
A DOLGOZAT

Kárpáti Ildikó
Doktori Iskola III. évf.
„Napok romjai”
– „Zsinagógát vegyenek!” – Gellér-Varga Zsuzsanna dokumentumfilmje –
A DOLGOZAT

Hrotkó Larissa
Doktori Iskola III. évf.
A nagyvárosi zsinagóga hatása a hagyományhoz való viszonyulásra
A DOLGOZAT

Dr. Hasznos Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
„Jurisich Miklós kései utódai”
avagy megmenthető-e a Kőszegi Zsinagóga?
A DOLGOZAT

Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
Az élet fái II.
Az Olajfák Emlékműve
A DOLGOZAT

Gleszer Norbert-Zima András:
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
Modernitásra és tradicionalitásra törekvő diskurzusok az izraelita felekezeti sajtóban
(1882-1944)
A DOLGOZAT

Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
Az élet fái I.
(A Megdőlt fa, avagy a háromdimenziós Kádis)
A DOLGOZAT

Zima András
Doktori Iskola III. évfolyam
Régi zsidó periodikák
A DOLGOZAT

Törökné Almási Eleonóra
Liturgiatörténet előadó szak III. évf.
A tanítómester tiszteletére
A DOLGOZAT

Zámbori Edith
Liturgiatörténet előadó szak IV. évf.
Löfkovits Artúr
igazi polgári mecénás
A DOLGOZAT

Lakatos Ilona Anka
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
Klasszicista zsinagóga Óbudán
A DOLGOZAT

Dr. Kiss Erika
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
A Frankel Leó utcai zsinagóga
A DOLGOZAT

Kovács Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, I. évfolyam
A soproni Ó-zsinagóga helye az európa
i gótikus építészet történetében
A DOLGOZAT

Ambrus Sándor
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
A budai zsinagógák a törökkorban
A DOLGOZAT

Bódi Zsófia
Liturgika szak I. évf.
Herzl
A DOLGOZAT

Gleszer Norbert:
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
Magyarországi zsidó képeslapok héber textusai és társadalmi kontextusa a 19. század végén, 20. század elején.
A DOLGOZAT
Dr. Hasznos Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évfolyam
A hallhatatlan sikoly
Tapolca és Kővágóörs
A DOLGOZAT
Lakatos Ilona Anka
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
Zsidó építészeti emlékek Makón
A DOLGOZAT
Madaras Gábor
Liturgiatörténet előadó szak III. évf.
Dr. Wallenstein Zoltán főrabbi
A DOLGOZAT
Miklós Tünde
Liturgika szak I. évf.
Lion Feuchtwanger
A DOLGOZAT
Szénási Jonathan Sándor
Doktori Iskola III. évf.
A MAGYAR POSTA JUDAIKA MOTÍVUMAI
(1945-2005)
A DOLGOZAT
Szántó Ádám
Liturgika szak, I. évf.
Salamon: király és ember
A DOLGOZAT
Kárpáti Ildikó
Doktori Iskola III. évf.
Zsidó témák Fehér László festményein
A DOLGOZAT
Tóth Szilárd
zsidó művelődéstörténet szak, IV. évf.
A textus és a vizualitás kapcsolata a zalaegerszegi zsinagóga történetében
A DOLGOZAT
Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
Egy halál utóélete...
A DOLGOZAT
Hrotkó Larissa
Doktori Iskola III. évf.
A lajnolás és a háftára felolvasásának hagyománya a budai „Frankel” zsinagógában
A DOLGOZAT
Mezei Zoltán József
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Az Egyenlőség című felekezeti és társadalmi hetilap születése a tiszaeszlári események tükrében, valamint első néhány számának (1-5.) repertórium-kísérlete
A DOLGOZAT
Kárpáti Judit
OR-ZSE Doktori Iskola, III. évf.
 A SZOMBATHELYI NEOLÓG ZSINAGÓGA FŐBEJÁRATÁNAK FELIRATA 
A DOLGOZAT

 

Flaskár Melinda
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Makótól Jeruzsálemig
 A DOLGOZAT
Flaskár Melinda
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Reich Koppel
A DOLGOZAT

 

Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
A Fáklyagyújtó
 A DOLGOZAT
Kellermann Itzhak
rabbihelyettes szak IV. évf.
Dr. Seltmann Lajos 
neológ főrabbi élete és munkássága
 A DOLGOZAT
Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
Jeremiás: Eicha…
 A DOLGOZAT
Harumné Jenifer
zsidó művelődéstörténet szak III. évf.
Az Újpesti zsinagóga
 A DOLGOZAT
Szerdócz J. Ervin
rabbihelyettes szak, IV. évf.
Chatam Szofer
Apologetika és responzum irodalom
 A DOLGOZAT
Szlukovinyi Péter
rabbihelyettes szak, IV. évf.
A Miskolc környéki csodarabbik nyomában
A DOLGOZAT
Mezei Zoltán József
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
A pápai zsinagóga
A DOLGOZAT
Petrovits Péter
rabbihelyettes szak, IV. évf.
Rabbi Münz és felügyeleti joga a pesti zsidók fölött a 18. században
 A DOLGOZAT
Kollányi Irén
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Feliratok a szabadkai Zsinagógából
A DOLGOZAT
Simon Zsolt
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
 A várpalotai zsinagóga épületei
A DOLGOZAT
Gerő Szandra
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
A föld porából való feltámadás A zsidóság halál- és túlvilágképe
A DOLGOZAT
Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
A Cionizmus ikonográfiája
Efrájim Mojse Lilien
A DOLGOZAT
Kellermann Itzhak
rabbihelyettes szak II. évf.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ZSIDÓSÁGA ÉS ZSINAGÓGÁJA
A DOLGOZAT
Szerdócz József Ervin
rabbihelyettes szak III. évfolyam
SZATMÁR, EMLÉKEK ÉS REMÉNY VÁROSA
A DOLGOZAT

 Papp Dániel
zsidó művelődéstörténet szak, II. évf.
Kelet varázsa Pest belvárosában: zsinagóga a Rumbach Sebestyén utcában
A DOLGOZAT
Petrovics Péter
rabbihelyettes szak II. évfolyam
A lágymányosi zsinagóga története és zenei élete
A DOLGOZAT
Ambrus Sándor
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
A budai zsidóság és zsinagógáik története a középkorban
A DOLGOZAT
Bacsó Beáta
H. Heine: A bacherachi rabbi története
El Liszickij litográfiáival(1982-es kiadás alapján)
A DOLGOZAT

A Máftir szabálya
A DOLGOZAT
Petrovics Péter
rabbihelyettes szak II. évfolyam
"MUKCÉ" TÖRVÉNYEIBŐL
A DOLGOZAT

Borsányi Schmidt Dániel
judaisztika tanár szak III. évfolyam
Ballagi (Bloch) Mór
(Inóc, 1815 - Bp. 1891)
A DOLGOZAT
Petrovics Péter
rabbihelyettes szak II. évfolyam
Rabbeinu Gershom
(960 - 1040)
A DOLGOZAT
Varga György
judaisztika tanár szak II. évfolyam
Eszter Könyvének lejnolása
A DOLGOZAT
Szerdócz József Ervin
rabbihelyettes szak II. évfolyam
GEZERAT SHUM
Történelem és paradigma
A DOLGOZAT
Lakatos Anka Ilona
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
CHANNA IMÁJA
A DOLGOZAT
Kellermann Itzhak
rabbihelyettes szak I. évf. EMLÉKEK NYOMÁBAN
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ZSIDÓTEMETŐBEN
A DOLGOZAT
Papp Dániel
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
Abraham Ben Meir Ibn Ezra
A DOLGOZAT
Steib Ivett:
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
Ima Jeruzsálem újjáépítéséért
A DOLGOZAT
Romeisz Dóra Eszter
liturgiatörténet előadó szak I. évf.
Az én látomásom:
A zsidóság és Izrael állama 2054-ben
A DOLGOZAT
Friedmann Sándor
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
Az Engesztelő Nap és a Ki Onu Amecho ima
A DOLGOZAT
Róna Tamás
rabbiképző szak, haladó
Izrael Állama 1963 - 1967. Június 11-e között
A Hat napos háború, és előtörténete
A DOLGOZAT
Tóth Péter Joel
rabbiképző szak, haladó
Slomo Ben Jehuda Ibn Gabirol A DOLGOZAT
Róna Tamás
rabbiképző szak, haladó
RABBI SLOMÓ JICCHÁKI - RÁSI (1040 - 1105)
A "PÁRSÁNDÁTÁ"
A DOLGOZAT
Dr. Szollár Beáta
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
A szokás és törvény egymáshoz való viszonya
A DOLGOZAT
Morvay Kinga
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
A jiddis nyelv Magyarországon
A DOLGOZAT
Kovácsné Deli Orsolya
zsidó művelődéstörténet szak, I. évf.
Egy magyar zsidó olimpiai bajnok:
Székely Éva
A DOLGOZAT
Halmi Beáta
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Az atyák tanításai
A DOLGOZAT
Erőssné Nacsa Olga Terézia,
zsidó művelődéstörténet szak I. évf.
Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok
A DOLGOZAT
Faragó Vera
zsidó művelődéstörténet szak IV. évf.
Baumhorn Lipót, a zsinagógaépítő
A DOLGOZAT
Zámbó Zoltán
zsidó művelődéstörténet szak II. évf.
Prevenció és gyógyítás a mózesi törvényekben
A DOLGOZAT
Róna Tamás rabbijelölt:
A zsidó lélek és a böjtök
A DOLGOZAT
Kovács András
zsidó művelődéstörténet szak I. évf
Lőw Lipót
A DOLGOZAT
   

 

 

 

   Vissza a TUDOMÁNY-hoz