Szakmai életrajz

Név: Dr. Szegő Ágnes

születési év: 1953

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okleveles könyvtáros, népművelő, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, 1980
általános iskolai történelem tanár, Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, 1995
középiskolai történelem tanár, KLTE, 1997

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

OR-ZSE, Liturgia Tanszék – egyetemi adjunktus
OR-ZSE Egyetemi Könyvtár – mb. igazgató

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD történelem, Debreceni Egyetem, 2001 (A Heves megyei zsidóság története)

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatott tárgyak:

A magyar zsidóság története
 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

A vidéki zsidóság emlékének ápolása, a Zsidó Múlt projekt létrehozása, magyar és angol nyelvű honlapok létrehozásában közreműködés. A tiszafüredi 250 éves műemlék temető rendbehozatalának vezetése, a Zsidó Kultúra Napja megrendezése 2006 óta évente. Előadások konferenciákon a Heves és Szolnok megyei zsidóság történetéről. Kiállítások összeállítása, rendezése. Holokauszt órák tartása általános és középiskolákban. Vidéki zsidó temetők dokumentálása.
http://zsidomult.hu
http://heves.mapline.hu
http://kehilalinks.jewishgen.org/Eger
http://kehilalinks.jewishgen.org/Gyongyos
http://kehilalinks.jewishgen.org/T/iszafured
 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

1995. A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája. Tiszafüred, Kaszinó Egyesület. 177 p.

2001. A Heves megyei zsidóság története a XVIII. századtól a holocaustig. Tiszafüred, Tiszafüredi Menóra Alapítvány. 271 p.

2001 A gyöngyösi zsidóság története a középkortól a holokausztig. In. Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, - 2. köt. 273-309 p.

2005. Egri zsidó polgárok. Budapest.: VPP Kiadó. 279 p.

2007. Heves megye. In. A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. I. kötet. Szerk. Randolph L. Braham. Budapest, : Park Kiadó.

2013. Heves county. In. The geographical encyclopedia of the Holocaust in Hungary. Published in association with the United States Holocaust Memorial Museum and the Rosenthal Institute for Holocaust Studies." 1. Volume.

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Tudományos kapcsolat gondozása a Magyar Zsidó Levéltár és Múzeummal.

A MAZSIHISZ által adott „Díj a társadalmi béke elősegítéséért” – 2010

 

Publikációs lista
Bezár