Szakmai életrajz
Dr. Fenyves Katalin                        
születési év:1952.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
ELTE, BTK, francia nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 1997
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
2008 – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola - főiskolai docens
2012 – OR-ZSE, Doktori Iskola – egyetemi oktató
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (történelemtudományok) 2008
dr. habil (zsidó vallástudomány) 2013
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
2012– Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Doktori Iskola, Irodalom és társadalom; Kultúratörténet MA, Irodalom, egyetemi docens
2007– Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár, újságírás, kommunikációelmélet, társadalomtörténet BA, MA, angol nyelvű képzések is
1998–2008 BGF KVIFK, német nyelvű képzések, kommunikáció, társadalomtudomány 1997–2005;
1980–1983 Budapest Bábszínház, bábszínészképző stúdió, műalkotások elemzése
2002–2003 ELTE BTK Atelier, Francia–Magyar Társadalomtudományi Központ, fordítás
1997–1998 BME Fordító és Tolmácsképző Program, fordítás
1996–1997 ELTE TFK, Francia tanszék, XVIII. századi irodalom, írásbeli kommunikáció
1992–1997; 1979–1980 ELTE BTK, Fordító és Tolmácsképző Csoport, fordítás
1992–1995; 1979–1980 ELTE BTK, Német tanszék, XVIII–XIX. századi irodalomtörténet
1979–1980 ELTE BTK, Francia tanszék, nyelv- és stílusgyakorlatok
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Marion Dönhoff Stiftung, 2012
Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 2009, 2010
NKA 2009
Szaklektori tevékenység, publikációk, oktatás
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
1. Mi mozog a zöldleveles bokorban? Magyar „népdalok” jiddis fordítása a Magyar Zsidó Szemlében. Hagyományláncolat és modernitás. (Szerk. Glässer Norbert – Zima András.) Szeged: 2014. 187–205. (SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 43.)
2. When Sexism Meets Racism: the 1920 Numerus Clausus Law in Hungary. E-Journal of the American Hungarian Educators Association, 2011. Volume 4. 12. (http://ahea.net/e-journal/volume-4-2011/12)
3. A többnyelvűség hagyományának alakulása a magyarországi zsidó értelmiség négy nemzedékének életében a 18. század végétől a 19–20. század fordulójáig. In: Kommunikációs Kultúra és Transzlingvisztika Európában. (Szerk. Pletl Rita.) Sciencia, Kolozsvár, 2012.
4. „Se nő, se zsidó”? Diplomáselit-felfogások és a numerus clausus". In: Jogfosztás - 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. (Szerk.Molnár Judit.) Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011. 215–230.
5. Magyar zsidó – fából vaskarika? Múlt és Jövő, 2011. 2. szám, 94–103.

b.
1. 2010. – Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0, p.299.
2. 2012. – A Successful Battle for Symbolic Space: The Numerus Clausus Law in Hungary. The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy. Budapest, Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University. (Research reports on Central European history, vol. 1.) 151–164. ISBN: 978-963-88538-6-8
3. 2012. Talmudic Wit and Assimilation. Sources of Jewish Humour in Fin-de-siècle Hungary. In: T. Litovkina Anna, Sollosy Judith, Medgyes Péter, Chłopicki Władisław (eds): Hungarian Humour. Humor and Culture 3. Cracow: Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 125–136. ISBN 978-83-61678-48-9
4. A magyar zsidó nő – a felekezeti sajtó nőképe a 19–20. századfordulóján. Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő konferencia Karády Viktor 75. születésnapjára. (Szerk: Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Wesley Jubileumi Kötetek. Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás) Budapest: WJLF, 2012. 105–118.
5. Jákob háza Magyarországon. A zsidó női vallásosság alakulása 19. században. 2012. Hagyományláncolat és modernitás. (Szerk. Glässer Norbert – Zima András.) Szeged:2014. 259–274. (SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 43.)
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
-

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár