Szlichot


A nagyünnepeket megelőző, úgynevezett szlichot istentiszteletet tartottak 11-én éjjel az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Bérkocsis utcai zsinagógájában

A zsidó újév - Ros Hasana - ünnepnapjai előtti időszak központi része a bűnbocsánat.
Évszázados hagyomány kötelezettségének tesznek eleget a világ minden részén ebben, az időben a; zsidó közösségek; amikor. későéjjel összegyűlnek a zsinagógában meghallgatni a szlichot istentisztelet bűnbocsánatot kérő imáit. Maga a héber kifejezés jelentése is annyit tesz: bocsánat.

Ebben a hangulatban készül fel a hívő ember a zsidó újév, Ros Hasana fogadására is. Ilyenkor számot adunk magunknak és Istennek jó és rossz cselekedeteinkről, hibáinkról, s ígéretet teszünk a jó cselekedetek folytatására, illetve rossz cselekedeteink, tévedéseink kijavítására, megbánására.

A szlichot istentiszteleteket hagyományosan éjszaka, illetve vannak olyan közösségek, ahol a kora hajnali órákban tartják. A rabbiképző zsinagógájában szombat éjjel 11 órakor hangzott fel az ünnep kezdetét jelző zsoltár, melyet Tóth Emil, az egyetem főkántora énekelt. Ezután az istentisztelet egyes részeiről Schőner Alfréd rektor, főrabbi adott magyarázatot a szép számmal összegyűlt közönségnek, az egyetem hallgatóinak és tanárainak.

Az ünnepi istentisztelet valamivel éjfél után ért véget, amikor a közösség közösen énekelte el a zsidóság közismert imáját, a Jásze Salom kezdetű dalt.

Másnap délelőtt az egyetem hallgatói szintén a szlichot időszakához tartozó szokásnak, a kever avot (sírok látogatása) tradíciójának tett eleget, elzarándokoltak a zsidó temetőbe, hogy közösségük mártírjaira és eltávozott hozzátartozóikra emlékezzenek.

Pári Mirella
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem oktatója

2004.10.16.