Búcsúzás Garami Lászlótól

2006. december 2-án szomorú és egyben felemelő esemény tanúi lehettünk az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem József körúti zsinagógájában.
A péntek esti szombatfogadás méltó lehetőséget adott arra, hogy búcsút vegyünk a nem régen tőlünk, barátaitól, szerető hitvesétől és családjától eltávozott Garami Lászlótól.

Az elhunyt a Rabbiképző zsinagógáját, majd a Hegedüs Gyula (Csáky) utcai zsinagógát rendszeres látogató, vezetőségi tag, szükség esetén előimádkozói tisztséget betöltő, a budapesti Chevra Kaddisa igazgatója volt. Elbúcsúztunk tőle, helyesebben, emlékeztünk rá.

Az istentisztelet során Dr. Schőner Alfréd főrabbi, a Zsinagóga vallási vezetője, az Egyetem rektora mondott megható búcsúszavakat az eltávozott Garami Lászlóról, valamint vigasztaló, erőt adó mondatokat Garami László özvegyegyének, jelen lévő szeretteinek és barátainak.

Az istentisztelet utáni kiddust nem a szokásos helyen, az Egyetem éttermében tartottuk, hanem az ún. Oktogonális teremben. A dúsan megterített asztalt körülvették, illetve körülülték a megjelent emlékezők.

A barátok nevében Kármán György professzor, az Egyetem zsinagógájának orgonistája, aki hajdanában előimádkozásai során orgonán kísérte és Villányi András fotóművész mondott szívhez szóló, emlékező szavakat az eltávozottról.

A gyászoló özvegy meleg szavakkal mondott köszönetet a Zsinagóga vezetőségének és Garami László barátainak a megható megemlékezésért, a valóban méltó és felejthetetlen kiddus megrendezéséért.
2006.12.10
BSF