Sor
szám

Lelt.sz.

A készités
éve

Készítette

A dolgozat cime

A téma

Bibliográfia

Konzulens

1

4067

2002

Antal Ágnes

Arthur Koestler zsidósága

Zsidó identitás

van

Dr.Veres András

2

4119

2004

Asztalos Károly

Bacher Vilmos.Az orientalista zsidó tudós

 

van

Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc

3

4100 4104

2004

Bacsa Adrienn

A zsidóságról alkotott néhány ismeret felmérése kérdőíves módszerrel nem zsidó iskolákban

Zsidóságismeret, Statisztikai elemzés

 

Sommer László

4

4277

2005

Bagdi Timea

A holokauszt, mint keresztény szomorújáték, valamint lélektani trauma

Holokauszt

van

Dr Szita Szabolcs

5

4155

2005

Bartók Ágnes

Társadalmi előítéletek az addikciókkal kapcsolatosan

Szenvedélybetegségek Deviancia

van

Dr Pállfy KatalinDr László Klári

6

4094

2003

Bényi Ferenc

A változó-és változtató nő

Nőmozgalmak, feminizmus

van

László Klára

7

4096

2003

Bíró Judit

Zsidó sztereotípiák az irodalomban

 

van

Dr.Lichtmann Tamás

8

4117

2004

Bor Szilvia

A jemenita zsidó közösség a XIX.sz.-ban

Migráció

van

 

9

4103

2004

Bóc Sára

Zsidók részvétele a francia ellenállásban. Zsidók ellenállása Franciaországban

II. Világháború Ellenállási mozgalom

van

Dr.Róbert Péter

10

4461

2003

Böhm Karolina

A holokauszt kutatás kialakulása és módszerei. Izrael, NémetországMagyarország

Holokauszt

van

Sommer László

11

4276

2005

Cseh Róbert

A New Age az egyetemes vallás problémája

?

van

DR.Poppern Péter

12

4151

2004

Cser Erzsébet

A zsidó liturgiai zene és az izraeli tánczene kapcsolata

Zenetudomány Zsidó zene

nincs

Fekete László

13

4298 4159

2005

Csermák Fédra

A tatai zsídóság története a kezdetektől a Holokausztig

Magyar történelem Holocaust

?

Dr.Haraszti György

14

4278

2005

Czár Péter

Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz pápa korában

Egyetemes zsidó történelem

Van

Dr Haraszti György

15

4066

2002

Chikán Zoltán

Az elveszett örökség.Zsidó élet Vácott a XXI.században

Magyar történelem Holocauszt

van

Dr.Staller Tamás

16

4467

2005

Dulai Roland

A Holocaust Cigány Áldozatai

Egyetemes történelem Cigány holocauszt

van

Dr.Szita Szabolcs

17

3431

2004

Demény Gergő

Az időskorúak helyzete Magyarországon 2001-ben

Szociológia

van

Dr.Fischer Miklós

18

4118

2004

Dickmann Sándor

A betérés komplex elemzése

Vallás. Zsidó tőrvények

?

Deutsch Gábor

19

4102

2004

Dombovári Attila

Ernest Bloch.A huszadik század legkitűnöbb zsidó dallamú komponistája

Zenetörténet. Zsidó kultúrtörténet

?

Fekete László

20

4092 3442

2003

Dominus Anna

A 2002/2003-as szinházi évadbanelőadott zsidó témájú szinházi darabok hasznosítása a judaisztika oktatás szolgálatában

Művészet. Művészeti nevelés

van

Sommer László

21

4115 4116

2004

Endrődi Balázs

Az Örökkévaló felkentjei. A felkentség fogalma a Tórában és a Próféták egyes könyveiben

?

Van /?/

Lukács János

22

4087

2003

Éliás Viktor

A budapesti zsidóság hitélete 1990-1995 között

Halmos Sándor

van

Halmos Sándor

23

4069

2003

Faragó Vera

A Frankfurti Iskola.Gyökerek- a fasizmussal való szembenézés

Filozófia ?Szociológia ?

van

Kiss Endre

24

4062

2002

Finta Szilvia

Teokrácia,útópia vagy nemzetállam. Herzl Tivadar államelméleti koncepciójának vizsgálata

?

van

DR.Staller TamásGábor György

25

4160

2005

Fischer Gábor

A kisebbség és másság kezelése a VIII.kerületben

Szociológia

nincs

?

26

4084

2003

Flaskár Melinda

Fejezetek az óbecsei zsidóság hitéletéből,kultúrájából,gazdasági és társadalmi tevékenységéből a betelepüléstől a végnapokig.1768-1944-(2002)

Zsidó történelem Szociológia

van

Ph Dr.Püspöki Nagy Péter

27

4112

2004

Flaskár Melinda

Pest megyei családok átmeneti otthonaiban lakó, családban élő egyének hajléktalanná válásának okai

?

van

Dr.Mányai Judit

28

4165

2005

Fekete Orsolya Réka

Kisérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a társadalmi igazságosság index segítségével

Szociológia, Statisztika

van

Dr.Hegyesi GáborLászló Klára

29

3435

2004

Freund Gabriella

Kiss József, a költő

Irodalomtörténet

van

Lichtmann Tamás

30

4108 3433

2004

Fried Gergely

Dávid, az államalapító

Zsidó történelem

?

Dr. Borsányi Smidt Ferenc

31

4173 4291

2005

Fröhlich Erika

Az Alefbész, mint írásbeliség

Írástörténet

van

Prof. Dr. Schőner Alfred

32

4077 4076

2003

Gábriel Anna

A túlélők öröksége, avagy a hlocaust után születettek traumái

Pszichológia

van

Ungárné dr. Komoly Judit

33

3695

2003

Grüll Tibor

A zsidó epigráfiai kultúra a késő-római korban: zsinagógafeliratok

Művelődéstörténet?

Van

?

34

4071

2003

Jankovics Ildikó

A Magyar-kabaré története

Művészettörténet

van

?

35

4271

2005

Gartner Mózes Gyöngyi

Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi talmudtudós főrabbi a hitközség szolgálatában

 

van

Dr. Borsányi Smidt Ferenc

36

4143

2004

Gerő Dániel

Az alkoholizmus kialakulásának lehetséges okai

Szociológia

van

Keményné dr Pálffy Katalin

37

4178 4287

2005

Gleszer Norbert

A magyarországi cádikokhoz folytatott zarándoklatok történeti és recens vonatkozásai

Néprajz

van

Oláh János

38

4065 4057

2002

György Zsuzsanna

Sigmund Freud és a 20. századi filozófia

Filozófia

van

Dr. Staller Tamás

39

4049

2000

Heuduska Zsófia

Háború és Béke a Nemzetközi Kapcsolatokban

 

van

Dr. Tucker Tamás

40

4141

2004

Hoffmann Dániel

A Fővárosi TEGYESZ szerepe a Budapesten családból kiemelt gyermekek elhelyezésében

Szociológia

van

B. Aczél Anna

41

4289 4177

2005

Horváth Eszter

Zsidó vérvádak tegnap és ma

Zsidó történelem

van

Dr. Róbert Péter

42

4279

2005

Iványi Gábor

Zsidó-keresztény dialógús és a tarszoszi farizeus

FIlozofia

Van

DR.Staller TamásDr.Gábor György

43

4063

2002

Kajcsos Ernő

Ótestamentumi Bibliamagyarázatok és kritikák

?

van

DR.Staller TamásDr.Borsányi Schmidt Ferenc

44

4152

2004

Kajcsos Ernő

Az imák történelmi és vallástörténeti megközelítése

Vallástudomány

van

DR.Staller Tamás

45

4275

2005

Kálmán Timea

A Bibliában fellelhető orvostudomány /a tudomány és a filozófia nézőpontjából/

?

van

RAThmann JánosDr.Gábor György

46

4274

2005

Kárpáti Ildikó

A gondolkodás három napja- filozófia bibliai történetek ürügyén

Filozófia

van

Dr.Staller TamásDr.Gábor György

47

4072

2003

Kékesi Zsolt

Dialógus az értelemmel

?

van

Dr.Staller Tamás

48

4174 4293

2005

Dr.Kivovics Péter

A Kasrut értelmezése napjainkban

Életmód, szokások

van

Dr.Schőner Alfréd

49

4292 4168

2005

Kollányi Irén

Kóserság kezdőknek

Életmód szokások

van

Deutsch Gábor

50

4156

2005

Kolos Judit

Pillanatkép 2004A budapesti gyermekjóléti szolgálatok szociológiai leírása

Szociológia

van

László Klári

51

4144

2004

Komáromi Tímea

A fogyatékos emberek életminőségének javítása a zsidó hitközségek és egyéb szervezetek által, elsősorban az értelmi sérültek otthonában

Szociológia

van

Salamon -zoltánné dr.

52

4358

2005

Kosztopuloszné Weil Júlia

A szociális munkás szerepe, feladata és fontossága az iskolában

Szociológia

van

Keményné Dr. Pálffy Katalin

53

4068

2002

Kozma Ferencné

A debreceni zsidóság helyzete a 2. világháború után

Zsidó történelem

van

Ozsváth Sándorfőiskolai adjunktus

54

4095

2003

Kósa György

A zsidó vicc

Művelődéstörténet

van

Dr. Lichtmann Tamás

55

4079

2003

Kósa Judit

A "Párbeszéd a Toleranciáért" Projekt története

Szociológia

van

Dr. Talyigás Katalin

56

4061

2002

Kőnigné Pénzes Edit

Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben

Magyar zsidó történelem

van

Dr. Kiss Endre

57

4154

2005

Kövesi Mariann

Aktív korúak álláskereső tréningje és klubja a VIII. kerületi Családsegítő Szolgálatnál

Szociológia

van

Ungárné Dr. habil Komoly Judit

58

4273

2005

Kunstár Csaba

Holokauszt a magyar irodalomban

Művelődéstörténet

van

Dr. Lichtmann Tamás

59

4114 3434

2004

Lővy Éva

A budai zsidóság története Kezdetektől a török hódoltságig

Magyar zsidó történelem

van

Zima András

60

4058

2002

Lengyel Júlia

Holocaust a magyar irodalomban

Irodalomtörténet

van

Dr.Lichtmann Tamás

61

4140

2004

Lányi Stevan

A szabadkai zsidóság története

Zsidó helytörténet

van

Beer Iván

62

4158

2005

Lantai Linda

A zsidó fiatalok szociális érzékenysége napjainkban a zsidóság hagyományainak tükrében

Szociológia

van

Fritz Zsuzsanna

63

4086

2003

Müncz Tamás

Az Európai Unió és a mediterrán államok gazdasági kapcsolatai - kitekintéssel Izrael és az Unió kapcsolatára

Társadalomtudomány

van

Dr. Schőner Alfréd

64

4149

2004

Műller Gabriella

A művesekezelt betegek rehabilitációja

Szociológia

van

Salamon Zoltánné Dr.

65

4272

2005

Mezey Mónika

A zsidók története és mindennapjai az ókori Rómában

Zsidó történelem

van

Dr. Haraszti György

66

4296 4163

2005

Megyes Pál

A sátoraljaújhelyi Teitelbaum dinasztia története

Családtörténet

van

Fényes Balázs

67

4357

1999

Mátrainé Kovács Cintia

A fiatalkori bűnöző magatartás és krízispontjainak vizsgálata

Pszichológia

van

Dr Szilvási László

68

4468

2005

Nagyné Dr. Hasznos Judit

QUO VADIS JIDENEKultúrtörténeti vizsgálódás a jiddis és a jiddiskejt körében

Kultúrtörténet

van

Dr. habil. Haraszti György

69

4110 4109

2004

Neufeld István

A haláltáborok túlélőinek megküzdési stratégiái

Pszichológia

van

Dr. habil. Komoly Judit

70

4113

2004

Nagy Andrea

A mosoni zsidóság: betelepülés és beilleszkedés

Szociológia

van

Dr. habil. Staller Tamás

71

4059

2002

Oláh János

Halál, temetés és gyász az ókori zsidó irodalomban, valamint a közelmúlt áskenáz tradíciókat követő magyarországi zsidóságánál

Művelődéstörténet

van

Gábor György

72

4098

2003

Petrovits Péter

A zsidó élet. Szemelvények a 613 parancsolatról

Vallás

van

Markovics ZsoltSzegedi főrabbi, tanár

73

4148 4081

2004

Peinlich Edit

Zsidó Lélek - Zsidó Ének

Liturgiatörténet

van

Király László zeneszerző

74

4085

2003

Paszternák Tamás

Zsidó közösségszervezés Komáromban a történelmi hagyományok alapján

Zsidó helytörténet

van

Dr. Fischer Miklós

75

4152

2004

Paszternák András

A Holokauszt emléke és a mai fiatalok

Oktatás módszertan

van

Fritz Zsuzsa

76

3436 4107

2004

Parcsetich Cecília

Növények és gyümölcsök a Bibliában

Forráselemzés

van

Sommer László

77

4073

2003

Papp Anikó

Rós Hásáná és Jóm Kippur eszmeiségének tükröződése az ünnepek zenei liturgiájában

Liturgiatörténet

van

Fekete László

78

4176 4294

2005

Rusznák Rita

A zsidó színház születése

Színháztörténet

van

B. Turán Róbert

79

4055

2001

Róth András

A budapesti gettó története

Magyar zsidó történelem

van

Prof. Dr. Lichtmann Tamás

80

4282 4171

2005

Rózsavölgyi Zoltán

A zsidók kifosztása(Az Aranyvonat története)

Magyar zsidó történelem

van

Róbert Péter

81

4286 4166

2004 - 2005

Rosenfeld Dániel Imre

Zsidó nevelés és oktatás a történelem tükrében

Neveléstörténet

van

Róbert Péter

82

4099

2003

Raguczki Gábor

Fejezetek a miskolci zsidóság vészkorszak utáni történetéből

Magyar zsidó történelem

van

Dr. Fazekas Csaba Ph.D

83

4297 4164

2005

Spitzer Brigitta

A nagyváradi zsidó oktatás története kezdetektől a vészkorszakik

Zsidó neveléstörténet

van

Sommer László

84

4287 4167

2005

Dr. Soós János György

A vallás szerepe civilizációnkra napjainkig

Vallástörténet

van

Halmos Sándor

85

4083

2003

Somogyi Zsuzsa

Fejezetek a csornai zsidó hitközség történetéből

Helytörténet

van

Dr. Róbert Péter

86

4051

2000

Somogyi Eszter

Fejezetek a pápai zsidóság történetéből

Helytörténet

van

Dr. Haraszti György

87

4097

2003

Sivadó Zsuzsanna

Pubertáskorú fiatalok zsidó identitásának vizsgálata

Pszichológia

van

Ungárné Dr. Komoly Judit

88

4060

2002

Saphier Mária

Szerb Antal zsidóságaNaplójegyzetek (1914 - 1943)

Irodalomtörténet

van

Dr. Veres András

89

4050

2000

Schmideg Viktória

Zsidó színházKezdetektől a modern héber színház születéséig

Színháztörténet

van

?

90

4111

2004

Sepsi Krisztina

Alkoholizmus a családban(az alkoholista feleség)

Szociológia

van

Háberman Zoltán

91

3437

2004

Simon Éva

Serdülőkori barátságok a 14-15 évesek között

Pszichológia

van

Ungárné Dr. Komoly Judit

92

4054

?

Simon Tamás

A vallásos cionista szervezetek működése Magyarországon

Történelem

nincs

Róbert Péter

93

4078 4080

2003

Szász Michaela

A Soá utáni identitás Magyarországon

Pszichológia

?

?

94

4064

2002

Szerdócz József Ervin

Majmonidesz világképe és Istenfogalma

Vallásbölcselet

van

Dr.Lichtmann Tamás

95

4284 4172

2005

Székiné Scher Judit

A magyar holocaust elzményei Magyarország náci megszállásáig

Holocaust

van

Dr.Robert Péter

96

4074 3440

2003

Szilas Viktória

A Tolna megyei zsidóság ttörténete, különös tekintettel a Holocaustra

Holocaust

van

DrRóbert Péter

97

4093

2003

Szilárd Andrea

Izrael története a honfoglalástól a királyság kettészakadásáig

Történelem. Ókor. Izrael története

Van ?

Dr.Borsányi-Schmidt Ferenc

98

3438 4106

2004

Szóbel Gábor

Salamon király bel- és külpolitíkája

Történelem. Ókor

van

Dr.Borsányi Schmidt Ferenc

99

4120

2004

Tajti Ervin

A salgótarjáni zsidóság története

Magyar történelem

van

Beer Iván

100

4053

2001

Tallós Eszter

A megváltozott munkaképességüek foglalkoztatása Magyarországon

Szociológia

van

Dr László Klára

101

4087

2003

Tarcsai Zsuzsanna

A nők munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltástól napjainkig

Szociológia

van

Dr.László Klára

102

4161

2005

Tarcsáné Fábián Julianna

Pozitiv gondolkodás és az élethosszig tartó tanulás

Pedagógia, pszichológia

van

Fischer Miklós

103

4075

2003

Tari Ivett Alexa

Motiváció a héber nyelv oktatásában

Pedagógia

van

Sommer László Kárpáti Judit

104

4170

2005

Tarr László Ábrahám

A Jiddiskejtmegjelenítése a héber mesékben

Zsidó kultúra. Müvelődéstörténet

nincs

Deutsch Gábor

105

4142

2004

Titkos Gábor

A civil, állami és privát szektor együttmüködési lehetőségei a lakossági dijhátralékok kezelése során

Szociológia Statisztika

nincs

Győri Péter

106

4147

2004

Treszkán Júlia

Törekvések,alternativ megoldások a fatalkori bűnelkövetés megelőzésére,kezelésére,Különös tekintettel a javítóintézetekben folytatott munkára

Szociológia. Bünmegelőzés

van

B.Aczél Anna

107

4290 4181

2005

Dr.Tóth-Ábri Péter

A zsidóság a XX. Századi magyar jogalkotás fókuszában

Jog. Társadalomtudomány

van

Dr.Riczu Zoltán

108

4090

2003

Dr.Tóth Erzsébet

A zsidó asszimiláció kezdetének megjelenése a magyar irodalomban

Irodalomtörténet

van

Dr.Lichtmann Tamás Dr Kiss Endre

109

4180 4283

2005

Urbán Zsolt

A pesti "nagy gettó " története

Zsidó történelem

minimális

Pári Mirella

110

4157

2005

Uri-Kovács Rita

Időskori elmagányosodás

Szociológia

van

Kertész Erzsébet

111

4153

2005

Valkóczi Zsolt

Hajléktalanság és alkoholizmus:Rétegintegrációs lehetőségek a Váltó-Házban

Szociológia

van

Kertész Erzsébet

112

4146

2004

Varga Tamás

A XX.századi Izrael védőbástyája( Az izraeli titkosszolgálat)

 

van

Beer Iván

113

4091

2003

Váczi Rozália

Másság

Szociológia. Homoszexualitás

van

Dr.László Klára

114

4145

2004

Váradi Cintia

Görög zsidóság - zsidó görögök A Görögországi zsidók története

Zsidó történelem. Görögország

nincs

Markovics Zsolt

115

4105 3439

2004

Várnai Gábor

A Dohány utcai zsinagóga kulturális és vallási élete 

Művelődéstörténet Vallás

van

Frölich Róbert

116

4295 4179

2005

Várnai Gábor

A Dohány és Hegedüs utcai zsinagógák liturgiája

 

van

Lukács János

117

4052

2000

Virnyi Gábor

A Tórai népgenezis elemzése

Kultúrtörténet. Vallás

van

Dr.Staller Tamás

118

4175 4281

2005

Weisz Anett

Zsidó hagyomány és vallásgyakorlat: Az Ima

Vallástörténet

van

Halmos Sándor

119

4082

2003

Zelena Zsuzsa

Jellegzetes szorongások Holocaust-túlélők unokáinál "…és kell félni?"

Zsidó történelem Holocaust

van

Ungárné Dr. Komoly Judit

120

4089

2003

Zemen Daniella

Izrael állam létrejötte Herzl művei tükrében

Izrael története

van

Robert Péter

121

4150

2004

Zucker Imánnuel

A MAZSIHISZ és BZSH szociális tevékenysége napjainkban

Szociológia

van

Dr. Salamon Zoltanné

122

 

1999

Székely Péter

Az arab zsidók a Medinai Alkotmánytól az Abbeszída Kalifátus bukásáig

Zsidó történelem Arab történelem Jog

van

Dr. Haraszti György

123

 

2004

Sej László (ajándék,külső hallgatótól)

A Messiási Triptichon Proto-Jesajahu emlékirataiban

Posztbiblikus irodalom

   
               
Sor
szám
Lelt.sz. A készités
éve
Készítette A dolgozat cime A téma Bibliográfia Konzulens
      Szatmári Anita Tánc és Társadalom avagy a néptánc és a társadalmi változások kölcsönhatásai Izraelben Műv.tört.    
      Szalai Ágnes A magyarországi kommunista diktatúra zsidó áldozatai
Dénes Béla-Cionista per,kémper
Műv.tört.    
      Hrotkó Larissza A társadalmi folyamatok hatása a 20. Század eleji diaszpórai zsidó irodalomra (Pap Károly és Zeev Zsabotinsky regényei alapján) Műv.tört.    
      Erőssné Nacsa Olga Teréz Emlékmű és távirat Isaac Bashevis Singer egyedülálló jelentősége a világirodalomban Műv.tört.    
      Dóra Orsolya A magyar zsidók művelődéstörténete a 19-20. Században Liturgia    
      Krauszné Flórián Éva Angster orgona
Pécsi kántorok
Liturgia    
      Farkas Tibor Attila A három zarándokünnep a halachá tükrében Liturgia    
      Kőszegi Nóra Orvoslás a Bibliában, őskor és ókor Liturgia    
      Szentgyörgyi Ákos Haszidizmus Liturgia    
      Várkonyi Mónika Cedáká
A szeretet ereje
Liturgia    
      Balik Béla A görög és a zsidó gondolkodás találkozása Alexandriai Philon műveiben Liturgia    
      Karbusitzky Attila Holocaust Magyarországon Liturgia    
      Ferencz Eszter A dohány utcai zsinagóga és az orgona Liturgia    
      Deckner Antal Tamás Betekintés a zsidók és a keresztények kapcsolatába és a középkori Spanyolországban Liturgia    
      Nagy Béla Jób kételyei és hite Liturgia    
      Vezér Viktória A "néma galamb éneke" (Goldziher Ignác élete és kora) Liturgia    
      Kaufman Zsuzsanna "Tégy engem mint pecsétet a szívedre,…" (Énekek éneke) Liturgia    
      Fohn György A zsidó anya és apa kötelességei a gyermekük Vallási nevelésében Liturgia    
      Rosenthal Kornélia Horthy Miklós kormányzó és a zsidók Liturgia    
      Sommer András Háztartás szerepe a zsidó mindennapokban Liturgia    
      Váradi Fruzsina Luca Zsidóság a görög szigeteken
A zsidók története napjainkig
Liturgia    
      Szakács Gyula Pészach, a szabadság ünnepe és a széder este jelképrendszere Liturgia    
      Szántó Judit Zsidó szokások és étkezések Liturgia    
      Serbán Nóra Ábrahám próbatétele Liturgia    
      Gordon Gábor "Az élet menete" emlékprogram Liturgia    
      Fülöp Péter A magyar zsidóság története a XIX. Században szerepük a gazdasági, kulturális és politikai életben Liturgia    
      Krausz István Baja zsidó múltja a Soá végéig Liturgia    
      Roth Roberta A szupervízió szerepe a szociális szakmában Köz.szerv.    
      Sólyomné Balog Erika A változás te magad légy!
A változás elérésének lehetőségei a hajléktalan ellátásban
Köz.szerv.    
      Magonyné Várkony Ágnes Szociális háló egy "gazdag" kerületben Köz.szerv.    
      Némethné Gajdos Anna A galuti közösségek kohéziója a közös étkezések kapcsán Köz.szerv.    
      Nyírő Zsoltné Magyarországi siket zsidók a vészkorszak idején Köz.szerv.    
      Torontáli Judit Lilith-női szerepek a Bibliában, a Talmudban és a zsidó hagyományban Judaisztika    
      Kamarás Dániel A XIX. Század fordulója a zsidó polgárság kialakulása tükrében Budapesten Judaisztika    
      Főző Péter Nevek és sorsok a zsidó Szentírásban Judaisztika    
      Totha Péter Joel A Magyar zsinagóga c. homiletikai folyóirat, 1900-1907 között megjelent számainak, vegyes tárgyú beszédeit tartalmazó repertóriuma Rabbi    
               

Sorszám

Lelt.sz.

Készítés éve

Készítette

Dolgozat címe

     

1

3466

2002

Staller Tamás

A zsidó filozófia történeti vázlata

habilitációs értekezés

   

2

3695

2003

Grüll Tibor

Zsidó epigráfiai kultúra a késő-római korban: zsinagóga feliratok

habilitációs értekezés

   

3

3946

2005

Haraszti György

Az égő titok-az"Auschwitzi jegyzőkönyv(ek)ről" 60 év elteltével

habilitációs értekezés

   

4

3471

2004

Haraszti György

A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig

Ph.D.Disszertáció

   
2007
Sor
szám
Lelt.sz. A készités
éve
Készítette A dolgozat cime A téma Bibliográfia Konzulens

1

5264

2007

Keserű Petra/Judaisztika

Tradició és modernitás. Az utóbbi évek vallásjogi problémái megtörtént esetek alapján:A zsidó gyász

zsidó gyász

van

Radnóti Zoltán rabbi

2

5265

2007

Szabó Eszter/Judaisztika

A héber betűk spiritualitása

a héber betűk világa és feladata

van

Beer Iván

3

5266

2007

Bodnár Eszter/Közösségszervező

Visszatérni, de hogyan? - Vegyes házasságok zsidó közösségekben

vegyes házasság és sajátosságai

van

dr. László Klára

4

5267

2007

Reiner Rafael/Közösségszervező

Látássérültek a zsidó közösségben

látássérültek-hátrányos helyzet-zsidóság

van

dr Salamon Zoltánné

5

5268

2007

Mózes Sándor/Közösségszervező

A színházterápia tíz éve Magyarországon

terápiás módszerek

kevés

Ungárné Dr. Komoly Judit

6

5269

2007

Hazai Rita/Közösségszervező

Bábel Tornya,avagy Kommunikáció a szociális munkában

kommunikáció

van

Kertész Erzsébet

7

5270

2007

Flór Péter/Közösségszervező

Az Aranyvonat története és hatása a Holocaust utáni támogatások kontextusában

az Aranyvonat története

van

Háberman Zoltán

8

5271

2007

Cservenák Hajnalka/Közösségszerv.

Cionizmus a magyar sajtóban

cionizmus

kevés

dr Breuer Péter

9

5272

2007

Majdán Béla/Műv.tört.

Ortodoxia és határai

dualizmuskori magyarországi zsidó közösség

van

Dr. habil Haraszti György

10

5273

2007

Bériné Bíró Berta/Műv.tört.

Salamon ibn Gabirol

Gabirol élete és költészete - portré

van

Dr. Staller Tamás

11

5287

2007

Márton Ágnes/Műv.tört.

Marc Chagall a zsidóság festője

Marc Chagall a művész

van

Dr. Staller Tamás

12

5288

2007

Czeglédy Gabriella/Műv.tört.

A holocaust története Gyöngyösön

 

van

Dr. habil Haraszti György

13

5289

2007

Ruzsányi Dániel/Mű.tört.

A magyarországi zsidóság rövid története a felvilágosodástól napjainkig

 

van

Dr. Staller Tamás

14

5290

2007

Damásdi Anna/Mű.tört.

Felekezeti oktatás Magyarországon

oktatás

van

Dr. Haraszti György

15

5286

2007

Licskó Gabriella Rita/Műv.tört.

Rabbi Nachmann a tzaddik és misztikus mesemondó valamint a Breslov haszidizmus rövid bemutatása

haszidizmus

van

Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

16

5280

2007

Fröhlich Erika/Mű.tört.

Rendszerváltó zsidóság

 

van

Dr. habil.Staller Tamás

17

5281

2007

Farkas Lajosné/Liturgiatört.

Izsák, a második ősatya

 

minimális

Beer Iván

18

5283

2007

Oláh György/Liturgiatört.

Baumhorn Lipót a zsinagóga építész munkásága

 

van

Deutsch Gábor

19

5282

2007

Kiss Ágota/Liturgiatört.

Az Antiszemitizmustól a Holokausztig - pszichológiai hatása a túlélőkre

antiszemitizmus, holocauszt

van

Babits Antal

20

5284

2007

Romeisz Dóra/Liturgiatört.

Marranusok

 

van

Babits Antal

21

5285

2007

Szép Zsuzsanna/Liturgiaitört.

Házasság a zsidó hagyomány tükrében

 

van

Darvas István

22

5274

2007

Nagyné dr.Hasznos Judit

Chaim/Hermann Harold/ Potok avagy az irodalomba ágyazott történelem

 

van

Dr. Róbert Péter

23

5275

2007

Szepesné Weisz Ágnes/Liturgiatört.

Orosz-lengyel zsidóság a XIX. század második felében

zsidó történelem

van

Dr. Róbert Péter

24

5276

2007

Kovács Ágnes/Liturgiatört.

Zsidó identitás a XX.-XXI. Században. Zsidó identitás Magyarországon

 

van

DR. Lukács János

25

5277

2007

Várai Hedvig/Liturgiatört.

Szépségápolás a zsidóságban

 

van

Darvas István

26

5278

2007

Pető János/Liturgiatört.

A zsidó királyság:Saul,Dávid és Salamon

 

minimális

Beer Iván

27

5279

2007

Kárpát Tamás/Liturgiatört.

A Törvény eszméje. Nagyító alatt:a Tízparancsolat, a szombat

a zsidóság törvényei

van

Babits Antal

28

5223

2007

Szerdócz József/Rabbi helyettes szak

Sziget, Szatmár. Párhuzamok és divergencia

 

van

Dr. Schöner Alfréd

29

5222

2007

Petrovics Péter/Rabbihelyettes szak

Fejezetek a budai zsidóság történetéhez

 

van

Dr. Schöner Alfréd

               
  5063 2006 Rabbi Kotel Da-don Inter religius and Comparative study on the thirteen principles of the Jewwish belief by Mimonides   megj.:doktori disszertáció    
    2008 Oláh János Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban doktori disszertáció van A szükséges héber karakterek innen letölthetők


szakdolgozatok