raktári
szám

leltári szám

Aleph
jelzet
szerző cím év konzulensek téma megjegyzés
H 88 4462 Horváth Judit A magyar egyiptológia története 1980 egyiptológia doktori értekezés
B 66 5414 Biró Berta Adalékok az IMIT történetéhez 1991 Fülöp Géza IMIT
K 69 5070 Koppel Katalin Zsidó kegytárgyak az askenázi és a szefárdi közösségekben 1996 Ábrahám Velvárt kegytárgyak
M 33 5060 Markovics Mónika Magyar nyelvű hitszónoklatok 1867-1895 1996 Dr. Schweitzer Gábor hitszónoklatok, beszédek
R 86 5074 Rosner Judit Áruim hásuvim behájéj há Jehudi 1996 Avraham Velvárt vallási törvények
S 41 5055 Schwarcz Andrea Az első héber-magyar bibliafordítás és a különböző irodalmi társaságok 1996 Dr. Schweitzer Gábor bibliafordítás, irodalomtörténet
B 46 5071 Bencze Marianna A Tórai hetiszakaszok tanításának tervezése 1998 Fröhlich Róbert Tóra, tanítás, tanterv
F 46 5052 Fenyő Ágnes Dr. Kálmán Ödön élete és munkássága 1998 Dr. Schmideg József életrajz, Kálmán Ödön, Kőbánya
R 49 5065 Regius Viktória Diszkriminálja-e a zsidóság a nőket? Avagy a zsidó nő feladata az év jeles napjain 1998 Baruch Oberlander vallási szokások, ünnepek
S 62 5054 Simonyi Anna Imák és ünnepek a zsidóságban 1998 Fröhlich Róbert imák, ünnepek
W 35 5066 Weber Edina A szombathelyi zsidó temető 1998 Dr. Schőner Alfréd helytörténet, Szombathely, temető
H 91 Horváth Péter - Szép Gábor A szombathelyi neológ izraelita temető A parcellájának monografikus feldolgozása 1999 Szántó Imréné Dr. helytörténet, Szombathely, temető a szakdolgozat a Szombathelyi Berzsenyi DánielTanárképző Főiskolán készült
M 38 4357 56-44 Mátrainé Kovács Cintia A fiatalkori bűnöző magatartás és krízispontjainak vizsgálata az aszódi fiúnevelőben végzett vizsgálat alapján 1999 Dr Szilvási László szociális munka, bűnözés
R 20 5051 Radnóti Zoltán A reformzsidóság kifejlődésének drámája 1999 magyar zsidóság története, 19. század
Sz 50 4535 11-33 Székely Péter Az arab zsidók a medinai alkotmánytól az Abbesszída kalifátus bukásáig 1999 Dr. Haraszti György arab zsidók, középkor
V 51 5050 Varró Eszter A Tóra, az ősi példázat: A Tóra a chászid filozófia tükrében 1999 Oberlander Baruch Tóra, chászidizmus, filozófia
V 75 5047 Verő Tamás A cionizmus magyarországi előfutárai 1999 Dr. Haraszti György cionizmus
Z 19 5058 Zalai Gábor Az ember teremtése a midrásirodalomban 1999 Biblia, midrás
H 65 4049 Heuduska Zsófia Háború és béke a nemzetközi kapcsolatokban 2000 Dr. Tucker Tamás Közel-Kelet, hadtörténet
N 57 5045 Németh Zoltán A teremtés története Rási kommentárjai és az ágádák alapján 2000 Dr. Schőner Alfréd kommentárok, Rási
R 81 5046 Róna Aser A középkori héber imaköltészet nyelvészeti elemzése. A pijutköltészet az egyetemes zsidó kultúrában 2000 Dr. Schőner Alfréd héber nyelv, ima, középkor
R 82 5067 Rónai Ádám István A mukce törvényei a kegytárgyaktól a modern elektronikus eszközökig 2000 Dr. Schőner Alfréd halacha, modernitás
S 31 4050 Diss 157-66 Schmideg Viktória Zsidó színház: Kezdetektől a modern héber színház születéséig 2000   színháztörténet
S 73 4051 149-33 Somogyi Eszter Fejezetek a pápai zsidóság történetéből 2000 Dr. Haraszti György helytörténet, Pápa
V 90 4052 131-22 Virányi Gábor A tórai népgenezis elemzése 2000 Dr. Staller Tamás Tóra
H 10 5411 Háberman Zoltán Zsidó közösségi munka 2001 Dr. Vercseg Ilona közösségi munka
M 53 5049 Mélykúti László A gödöllői zsidó hitközség és temető története 1852-1945 2001 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Gödöllő, helytörténet
R 88 4055 45-33 Róth András A budapesti gettó története 2001 Dr. Lichtmann Tamás holokauszt, Budapest
S 61 4054 155-33 Simon Tamás A vallásos cionista szervezetek működése Magyarországon 2001 Róbert Péter magyar cionizmus
Sz 27 7131 Szalay Kriszta Bolmányi Ferenc festőművész élete 2001 Dr. Lichtmann Tamás Bolmányi Ferenc, festészet
T 22 4053 142-44 Tallós Eszter A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Magyarországon 2001 Dr. László Klára szociális munka, megváltozott munkaképességűek
T 93 5059 Tuna Rita Fejezetek a héber nyelvészet történetéből 2001 Borsányi-Schmidt Ferenc héber nyelv
A 66 4067 93-66 Antal Ágnes Arthur Koestler zsidósága 2002 Dr.Veres András Koestler, szépirodalom
B 55 8326 Berman Dávid A munkácsi hitközség története és a Spira rabbik dinasztiája 2002 Deutsch Gábor Munkács, helytörténet, Spira rabbik
B 62 8327 Biczó Tamás A szegedi zsidóság múltja, ,jelene, ,jövője 2002 Kármán György Szeged, zsidóság, történelem
B 87 8329 Bratkóné Juhász Ilona Budai zsinagógák és hívők élete a tegnap és a ma tükrében 2002 Dr. Róbert Péter törtnelem, budai hitközség, zsinagógák
C 17 4066 118-33 Chikán Zoltán Az elveszett örökség. Zsidó élet Vácott a XXI. sz.-ban 2002 Dr. Staller Tamás Vác, zsidó élet
F 58 5432 Finta Szlvia A legnagyobb parancsolat, a"Smá Jiszrael" jelentősége a zsidóságban és a korai kereszténységben 2002   zsidó vallás
F 58 4062 104-44 Finta Szilvia Teokrácia, utópia vagy nemzetállam - Herzl Tivadar államelméleti koncepciójának vizsgálata 2002 Dr. Staller Tamás Theodor Herzl, zsidó állam, ősújország
G 21 8336 Gábor Zoltán A debreceni zsidó hitközség imádkozási szokásai a XX. század végén és a XXI. század elején  2002 Halmos Sándor helyismeret, Debrecen, néprajz
G 17 8338 Gál Andrásné dr. Fórizs Éva A zsidó identitás és a pszichoterápiás munka 2002 Dr. Staller Tamás zsidó identitás, pszichoterápia
G 23 8335 Gara István Zsidó ünnepek Magyarországon és zenei liturgiái 2002 Klein Ervin zsidó ünnepek, liturgiák
G 68 8342 Grósz Gábor A Biblia jelentősége 2002 Schönberger András bibliatudomány
G 91 4057 87-44 György Zsuzsanna Sigmund Freud és a 20. századi filozófia 2002 Dr. Staller Tamás Sigmund Freud, filozófia
H 71 8344 Dr. Hittig Beatrix Max Nordau filozófiája, etikája és kapcsolata a cionizmussal 2002 Dr. Staller Tamás Nordau, filozófia, etika, cionizmus
K 11 4063 31-22 Kajcsos Ernő Ótestamentumi bibliamagyarázatok és kritikák 2002 Dr. Staller Tamás, Dr. Borsányi Schmidt Ferenc bibliatudomány
K 18 8346 Kardos László Zugló zsidó intézményei régen és ma 2002 Deutsch Gábor Zugló, helytörténet
K 52 5048 Dr. Kivovics Péter A kásrut szerepe az ókori zsidóság életében és a XXI. században 2002   kásrut, ókori zsidó történelem, étkezési szokások, életvitel  
K 56 Klavanszkij Anatolij Oroszországi zsidóság története 2002 Dr. Róbert Péter diaszpóra, történelem, Oroszország
K 86 4068 49-33 Kozma Ferencné A debreceni zsidóság helyzete a 2. világháború után  2002 Ozsváth Sándor Debrecen, helytörténet a szakdolgozat a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán készült, Debrecenben
K 86 4061 47-33 Kőnigné Pénzes Edit Egy vita előzményei: zsidókérdés 1917-ben 2002 Dr. Kiss Endre zsidókérdés, vita
L 50 4058 58-66 Lengyel Júlia Holocaust a magyar irodalomban 2002 Dr.Lichtmann Tamás irodalomtörténet, holokauszt
M 31 8356 Margit Ildikó Hetes otthon, vagy átmeneti otthon?  2002 Dr. László Klára szociális munka, gyermekvédelem
O 20 4059 68-22 Oláh János  Halál, temetés és gyász az ókori zsidó irodalomban, valamint a közelmúlt askenáz tradíciókat követő magyarországi zsidóságánál 2002 Gábor György gyász, temetés
P 38 8363 Pári Mirella A Soá tragédiájának hatása a túlélőkre és gyermekeikre 2002 holokauszt, pszichológia pályázat
R 72 8367 Riesz Gábor Az élet körforgása és liturgiai vonatkozásai 2002 Oláh János temetési szokások, körülmetélés
R 81 8369 Róna László Kezdetben - A kaposvári zsidó hitközség kialakulása 2002 Schönberger András helytörténet, Kaposvár, Toponár
S 17 4060 156-66 Saphier Mária Szerb Antal zsidósága: Naplójegyzetek (1914-1943) 2002 Dr. Veres András Szerb Antal, irodalomtörténet
S 56 8368 Siklósi Miklós A hagyományokra épülő szociális munka intézményesült elemei a zsidóság körében, a XXI. század küszöbén 2002 Dr. Lévai Katalin szociális munka, zsidó szociális intézmények
S 85 3466 162-44 Staller Tamás A zsidó filozófia történeti vázlata 2002 zsidó filozófia habilitációs értekezés
Sz 73 4064 141-22 Szerdócz József Ervin  Maimonidész világképe és istenfogalma 2002 Dr. Lichtmann Tamás zsidó filozófia, Maimonidész
Sz 79 8382 Szilágyi Gábor A Haskóra egylet imái 2002 Fekete László kántorok, imák, zsidó szakrális zene, Hunyadi téri zsinagóga
V 67 8385 Venczel György A székesfehérvári zsidóság vázlatos története 1945-1948 között 2002 Oláh János helytörténet, Székesfehérvár
B 31 4466 160-33 Baráth Béla Levente "Földbegyökerezés és égbe fogózás" 2003 Dr. Barcza József református egyház, Baltazár Dezső doktori értekezés
B 51 4094 96-44 Bényi Ferenc A változó - és a változtató nő 2003 László Klára nők, egyenjogúság, nőmozgalmak
B 66 4096 92-66 Biró Judit Zsidó sztereotípiák az irodalomban 2003 Dr. Lichtmann Tamás zsidó irodalom
D 84 4092 102-44 Dominus Anna A 2002/2003-as színházi évadban előadott zsidó témájú színházi darabok hasznosítása a judaisztika oktatás szolgálatában 2003 Sommer László művészet, nevelés, judaisztika, oktatás
E 40 4087 113-22 Eliás Viktor A budapesti zsidóság hitélete 1990-95 között az újságok tükrében 2003 Halmos Sándor budapesti zsidóság, hitélet
F 19 4069 108-44 Faragó Vera A frankfurti iskola. Gyökerek - a fasizmussal való szembenézés 2003 Kiss Endre művelődéstörténet, tudásszociológia
F 63 4084 103-22!!!! Flaskár Melinda Fejezetek az óbecsei zsidóság hitéletéből, kultúrájából, gazdasági és társadalmi tevékenységéből 2003 Dr. Püspöki Nagy Péter óbecsei zsidóság, hitélet, kultúra, gazdaság
G 15 4076 85-44 Gábriel Anna A túlélők öröksége, avagy a holocaust után születettek traumái 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit holokauszt, pszichológia
G 69 3695 148-22 Grüll Tibor Zsidó epigráfiai kultúra a késő-római korban: zsinagógafeliratok 2003   ókori zsidó történelem, feliratok habilitációs értekezés
J 47 4071 106-66 Jankovics Ildikó A magyar kabaré története 2003   színháztörténet
K 30 4072 27-44 Kékesi Zsolt Dialógus az értelemmel 2003 Dr.Staller Tamás vallásfilozófia
K 72 4095 50-44 Kósa György A zsidó vicc 2003 Dr. Lichtmann Tamás zsidó humor
K 72 4079 48-33 Kósa Judit A "Párbeszéd a Toleranciáért" projekt története 2003 Dr. Talyigás Katalin pszichológia, holokauszt, párbeszéd
M 99 4086 64-33 Müncz Tamás Az Európai Unió és a mediterrán államok gazdasági kapcsolatai - kitekintéssel Izrael és az Unió kapcsolatára 2003 Dr. Schőner Alfréd Európai Unió, Izrael, gazdasági kapcsolatok
N 14 4113 71-44 Nagy Andrea A mosoni zsidóság: betelepülés és beilleszkedés 2003 Dr. Staller Tamás Moson, helytörténet
P 30 4073 110-22 Papp Anikó Rós Hásáná és Jóm Kippur eszmeiségének tükröződése az ünnepek zenei liturgiájában 2003 Fekete László liturgikus zene, ünnepek
P 40 4085 75-44 Paszternák Tamás Zsidó közösségszervezés Komáromban a történelmi hagyományok alapján 2003 Dr. Fischer Miklós Komárom, zsidó közösségszervezés
P 53 4081 74-44 Peinlich Edit Generációk közötti kommunikáció elemzése: Újpesti Zsidó Szeretetotthon 2003 Kertész Erzsébet szociális munka, idősgondozás
P 66 8366 Petrovits Péter A zsidó élet. Szemelvények a 613 parancsolatról 2003 Markovics Zsolt zsidó szokások
R 27 4099 79-33 Raguczki Gábor A "Soá népe". Fejezetek a miskolci zsidóság vészkorszak utáni történetéből 2003 Dr. Fazekas Csaba helytörténet, Miskolc
S 66 4097 154-44 Sivadó Zsuzsanna Pubertáskorú fiatalok zsidó identitástudatának vizsgálata 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, fiatalok, identitás
S 76 4083 153-33 Somogyi Zsuzsa Fejezetek a csornai zsidó hitközség történetéből 2003 Dr. Róbert Péter helytörténet, Csorna
Sz 35 4078 151-44 Szász Michaela A Soá utáni zsidó identitás Magyarországon 2003 identitás
Sz 78 3440 146-33 Szilas Viktória A Tolna megyei zsidóság története, különös tekintettel a Holocaustra 2003 Dr. Róbert Péter helytörténet, Tolna megye, holokauszt
Sz 80 4093 145-33 Szilárd Andrea Izrael története a honfoglalástól a királyság kettészakadásáig 2003 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Izrael története, ókor
T 29 4087 Tarcsai Zsuzsanna A nők munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltástól napjainkig 2003 Dr. László Klára szociológia, foglalkoztatás
T 30 4075 138-55 Tari Ivett Alexa Motiváció a héber nyelv oktatásában 2003 Sommer László, Kárpáti Judit héber nyelvoktatás
T 72 4090 121-66 Dr. Tóth Erzsébet A zsidó asszimiláció kezdetének megjelenése magyar irodalomban 2003 Dr.Lichtmann Tamás, Dr. Kiss Endre asszimiláció, irodalomtörténet
V 10 4091 128-44 Váczi Rozália Másság 2003 Dr. László Klára szociális munka, homoszexualitás, AIDS
Z 30 4082 133-44 Zelena Zsuzsa Jellegzetes szorongások a holocaust túlélők unokáinál: "…és kell félni?" 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit holokauszt, pszichológia
Z 32 4089 132-33 Zemen Daniella Izrael állam létrejötte Herzl művei tükrében 2003 Róbert Péter cionizmus, Herzl Tivadar
A 91 4119 94-33 Asztalos Károly  Bacher Vilmos az orientalista zsidó tudós 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Bacher Vilmos 
B 12 4100 95-44 Bacsa Adrienn A zsidóságról alkotott néhány ismeret felmérése kérdőíves módszerrel, nem zsidó iskolákban 2004 Sommer László vallási tudás
B 70 4103 90-33 Bóc Sára Zsidók részvétele a francia ellenállásban, zsidók ellenállása Franciaországban 2004 Dr. Róbert Péter zsidó ellenállás, Franciaország,történelem
B 78 4117 91-33 Bor Szilvia A jemenita zsidó közösség a XIX.sz.-ban 2004 Markovics Zsolt Jemen, zsidóság
C 57 4151 98-66 Cser Erzsébet A zsidó liturgiai zene és az izraeli tánczene kapcsolata 2004 Fekete László liturgia, zsidó népzene, ,judaizmus, tánczene
D 46 3431 116-44 Demény Gergő Az időskorúak helyzete Magyarországon 2001-ben 2004 Dr. Fischer Miklós időskor - elemzés
D 63 4118 111-44 Dickmann Sándor A betérés komplex elemzése 2004 Deutsch Gábor zsidó vallás, betérés
D 83 4102 115-66 Dombovári Attila Ernest Bloch. A huszadik század legkitűnőbb zsidó dallamú komponistája 2004 Fekete László zenetörténet, blochi életút
E 54 4116 114-22 Endrődi Balázs A felkentség fogalma a Tórában és a proféták egyes könyveiben 2004 Lukács János isteni küldetés, Tóra, Próféták könyvei
F 63 4112 105-44 Flaskár Melinda Pest megyei átmeneti otthonban lakó, családban élő egyének hajléktalanná válásának okai 2004 Dr. Mányai Judit szociális munka, hajléktalanság
F 87 4483 24-22 Főző Péter Nevek és sorsok a Szentírásban 2004   etimológia
F 92 4101 83-66 Freund Gabriella Kiss József, a költő 2004 Dr. Lichtmann Tamás életrajz, magyar irodalom
F 93 4108 107-33 Fried Gergely Dávid, az államalapító 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc ókori Izrael, Dávid
G 42 4143 81-44 Gerő Dániel Az alkoholizmus kialakulásának lehetséges okai 2004 Keményné Dr. Pálffy Katalin alkoholizmus
H 30 3471 136-33 Haraszti György A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől, az ortodoxia és a neológia szétválásáig 2004   magyar zsidóság, történelem Ph.D. Disszertáció
H 73 4141 34-44 Hoffmann Dániel A fővárosi TEGYESZ szerepe a Budapesten családból kiemelt gyermekek elhelyezésében 2004 B. Aczél Anna szociológia, gyermekvédelem
K 11 4152 30-22 Kajcsos Ernő Az imák történeti és vallástörténeti megközelítése 2004 Dr. Staller Tamás ima
K 66 4144 52-44 Komáromi Timea A fogyatékos emberek életminőségének javítása a zsidó hitközségek és egyéb szervezetek által, elsősorban az értelmi sérültek otthonában 2004 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, fogyatékosság, zsidóság
L 28 4140 59-33 Lányi Stevan A szabadkai zsidóság története 2004 Beer Iván helytörténet, Szabadka
L 88 4114 Lővy Éva A budai zsidóság története kezdetektől a török hódoltságig 2004 Zima András helytörténet, Buda, középkor
M 98 4149 Diss 65-11 Müller Gabriella A művesekezelt betegek rehabilitációja 2004 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, rehabilitáció
N 30 5434 Nagy Viktória Palesztina középső - és késő bronzkori hitvilágának régészeti emlékei (ie- 2000-1200) 2004 régészet, Palesztina, bronzkor
N 70 4109 70-44 Neufeld István A haláltáborok túlélőinek megküzdési stratégiái 2004 Dr. Komoly Judit holokauszt, túlélők, pszichológia
P 37 4107 77-22 Parcsetich Cecília Növények és gyümölcsök a Bibliában (forráselemzés) 2004 Sommer László bibliatudomány, növénytan
P 40 4152 76-44 Paszternák András A Holokauszt emléke és a mai fiatalok (a megemlékezés gyakorlati módszerei) 2004 Fritz Zsuzsa holokauszt, pedagógia
P 53 4148 73-66 Peinlich Edit Zsidó lélek - zsidó ének 2004 Király László Ádám Emil, Goldmark kórus, zsidó zene
S 50 4536 Diss 10-22 Sej László A messiási triptichon Proto-Jesajahu emlékirataiban 2004 Prancz Zoltán Jesajahu próféta Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola 
S 50 4111 158-44 Sepsi Krisztina Alkoholizmus a családban 2004 Háberman Zoltán szociális munka, alkoholizmus
S 59 3437 159-44 Simon Éva Serdülőkori barátságok a 14-15 és a 16-17 évesek között 2004 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, ifjúkor
Sz 86 3438 144-33 Szóbel Gábor Salamon király bel- és külpolitikája 2004 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány
T 14 4120 143-33 Tajti Ervin A salgótarjáni zsidóság története 2004 Beer Iván helytörténet, Salgótarján
T 56 4142 124-44 Titkos Gábor A civil, állami és privát szektor együttműködési lehetőségei a lakossági díjhátralékok kezelése során: A II. kerületi adósságkezelési szolgáltatás tapasztalatai 2004 Győri Péter szociális munka
T 91 4147 123-44 Treszkán Júlia Törekvések, alternatív megoldások a fiatalkori bűnelkövetés megelőzésére, kezelésére. Különös tekintettel a javítóintézetekben folytatott munkára 2004 B. Aczél Anna szociális munka
U 63 5430 Ungárné Komoly Judit A zsidó pasztorális pszichológia tárgya 2004 zsidóság, pszichológia habilitációs értekezés
V 32 4145 127-33 Váradi Cintia Dorottya Görög zsidóság - zsidó görögök: A görögországi zsidók története 2004 Markovics Zsolt  
V 41 4146 129-33 Varga Tamás A XX. századi Izrael védőbástyája 2004 Beer Iván izraeli titkosszolgálat
V 50 4105 125-22 Várnai Gábor A Dohány utcai zsinagóga kulturális és vallási élete 2004 Fröhlich Róbert helytörténet, Budapest, építészet, zsidó fesztivál
Z 96 4150 135-44 Zucker Immánuel A MAZSIHISZ és a BZSH szociális tevékenysége napjainkban 2004 Dr. Salamon Zoltánné szociális munka, Budapest, hitközségek
A 10 7216 Abai-Singer Tamás Zene - filozófia -Zsidóság - Összefüggések 2005 Dr. Lichtmann Tamás zene filozófia
B 13 4277 89-33 Bagdi Tímea A holokauszt, mint keresztény szomorújáték, valamint lélektani trauma 2005 Dr Szita Szabolcs holokauszt, kereszténység
B 39 4155 88-44 Bartók Ágnes Társadalmi előítéletek az addikciókkal kapcsolatban 2005 Dr. László Klára szociológia, előítélet, drog, deviancia
C 50 4276 99-44 Cseh Róbert A New Age és az egyetemes vallás problémája 2005 Dr. Popper Péter New Age mozgalom, vallás, asztrológia
C 61 4159 97-33 Csermák Fédra A tatai zsidóság története a kezdetektől a holokausztig 2005 Dr. Haraszti György Tata, helytörténet
C 91 4278 101-33 Czár Péter Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz pápa korában 2005 Dr Haraszti György zsidókérdés, Európa, emancipáció, XII.Piusz pápa
D 27 5062 Darvas István A Szentély emlékezete 2005 Dr. Schőner Alfréd Jeruzsálem, Szentély
D 27 5072 Darvas /Ariel/ István "Liqrut Shabbat lechu venecha…" 2005      
D 94 4467 117-33 Dulai Roland A Holocaust cigány áldozatai 2005 Dr. Szita Szabolcs cigányság, holokauszt
F39 4165 84-44 Fekete Orsolya Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a társadalmi igazságosság index segítségével 2005 Dr. Hegyesi Gábor szociális munka, nonprofit szervezetek, kutatási jelentés  
F 60 4160 112-44 Fischer Gábor A kisebbség és másság kezelése a VIII.kerületben 2005   szociális munka, előítéletek
F 94 4173 86-22 Fröhlich Erika Az Alefbész, mint írásbeliség 2005 Dr. Schőner Alfréd grafológia, írástörténet
F 96 4280 161-33 Fülöp Péter A magyar zsidóság története a XIX. században - szerepük a gazdasági, kulturális és politikai életben  2005 Róbert Péter magyar zsidóság, történelem
G 21 4547 63-44 Gábor György Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből 2005   bibliatudomány, antijudaizmus PH.D.Disszertáció
G 21 5427 Gábor György Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből 2005   bibliatudomány, antijudaizmus PH.D.Disszertáció, duplum
G 32 4271 109-33 Gärtner Mózes Gyöngyi Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi talmudtudós, főrabbi, a hitközség szolgálatában 2005 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc   Seltmann Lajos, Hódmezővásárhely, rabbi, helytörténet
G 43 4162 Gerstl Odette Izraelben élő arab kisebbség szociális helyzete 2005 Fischer Miklós Izrael, arabok
G 47 4178 82-22 Gleszer Norbert A magyarországi cádikokhoz folytatott zarándoklatok történeti és recens vonatkozásai 2005 Oláh János cádikok, rabbik, zarándoklat, zsidó néprajz
G 47 5428 Gleszer Norbert Virtuális közösségszerveződés és rítus kapcsolata 2005   chászidok, vallási néprajz
H 30 3946 147-33 Haraszti György Az égő titok - az "auschwitzi jegyzőkönyvekről" 60 év elteltével 2005   holokauszt habilitációs értekezés
H 86 4177 33-33 Horváth Eszter Zsidó vérvádak tegnap és ma 2005 Dr. Róbert Péter vérvád
I 97 4279 32-22 Iványi Gábor Zsidó-keresztény dialógus és a tarszoszi farizeus 2005 Dr. Staller Tamás, Dr. Gábor György kereszténység, párbeszéd
K 13 5682 Kálmán Tímea A Bibliában fellelhető orvostudomány 2005 Dr. Gábor György bibliatudomány, orvoslás
K 22 4274 28-44 Kárpáti Ildikó A gondolkodás három napja - filozófia bibliai történetek ürügyén 2005 Dr. Staller Tamás, Dr. Gábor György filozófia, bibliatudomány
K 52 4174 Dr. Kivovics Péter A kásrut értelmezése napjainkban 2005 Dr. Schőner Alfréd kásrut, étkezési szokások, életvitel
K 63 4168 54-22 Kollányi Irén Kóserság kezdőknek 2005 Deutsch Gábor kóser konyha, zsidó étkezési szokások
K 64 4156 53-44 Kolos Judit Pillanatkép 2004: A budapesti gyermekjóléti szolgálatok szociológiai leírása (A XI. kerületi gyermekjóléti szolgálat) 2005 László Klára szociális munka, gyermekvédelem
K 74 4358 51-44 Kosztopuloszné Weil Júlia A szociális munkás szerepe, feladata és fontossága az iskolában 2005 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka, iskola
K 91 4154 62-44 Kövesi Mariann Aktív korúak álláskereső tréningje és klubja a VIII. kerületi családsegítő szolgálatnál 2005 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka, álláskeresés
K 98 4273 61-66 Kunstár Csaba Holokauszt a magyar irodalomban 2005 Dr. Lichtmann Tamás irodalomtörténet, holokauszt
L 25 4158 Lantai Linda A zsidó fiatalok szociális érzékenysége napjainkban a zsidóság hagyományainak tükrében 2005 Fritz Zsuzsanna szociális munka, fiatalok, empátia
M 51 4163 67-22 Megyes Pál A sátoraljaújhelyi Teitelbaum dinasztia története 2005 Fényes Balázs helytörténet, Sátoraljaújhely,
Teitelbaum, rabbik, hászidizmus
 
M 61 4272 66-33 Mezey Mónika A zsidók története és mindennapjai az ókori Rómában 2005 Dr. Haraszti György zsidóság története, ókori Róma
N 33 4468 69-33 Nagyné dr. Hasznos Judit Quo vadis jidene: Kultúrtörténeti vizsgálódás a jiddis és a jiddiskejt körében 2005 Dr.Haraszti György zsidó kultúrtörténet, jiddis nyelv, irodalom, zene
R 83 5064 Róna Tamás A zsidó lélek és a böjtök 2005 Dr. Schőner Alfréd böjt
R 86 4166 78-33 Rosenfeld Dániel Imre Zsidó nevelés és oktatás a történelem tükrében 2005 Róbert Péter zsidó nevelés
R 92 4171 3 Rózsavölgyi Zoltán A zsidók kifosztása (Az Aranyvonat története) 2005 Dr. Róbert Péter holokauszt
R 98 4176 44-66 Rusznák Rita A zsidó színház születése 2005 B. Turán Róbert színháztörténet
S 78 4167 152-44 Dr. Soós János György A vallás szerepe civilizációnkra napjainkig 2005 Halmos Sándor vallás, társadalom
S 84 4164 150-33 Spitzer Brigitta A nagyváradi zsidó oktatás története kezdetektől a vészkorszakig 2005 Sommer László helytörténet, Nagyvárad, neveléstörténet
Sz 53 4172 140-33 Székiné Scher Judit A magyar holocaust előzményei Magyarország náci megszállásáig 2005 Dr. Róbert Péter magyar holokauszt
T 29 4161 139-44 Tarcsáné Fábián Julianna Pozitív gondolkodás és az élethosszig tartó tanulás 2005 Fischer Miklós felnőttoktatás  
T 31 4170 137-66 Tarr László Ábrahám A Jiddiskejt megjelenítése a héber mesékben 2005 Deutsch Gábor  
T 70 4181 122-33 Dr. Tóth-Ábri Péter A zsidóság a XX. századi magyar jogalkotás fókuszában 2005 Dr. Riczu Zoltán magyar jog, zsidóság
U 82 4180 120-33 Urbán Zsolt A pesti "nagy gettó" története 2005 Pári Mirella holocaust, Budapest
U 88 4757 119-44 Uri-Kovács Rita Időskori elmagányosodás 2005 Kertész Erzsébet szociális munka, idősgondozás
V 24 4153 130-44 Valkóczi Zsolt Hajléktalanság és alkoholizmus: Reintegrációs lehetőségek a Váltó-Házban 2005 Kertész Erzsébet szociális munka
V 50 4179 126-22 Várnai Gábor A Dohány és Hegedűs utcai zsinagógák liturgiája  2005 Dr. Lukács János zsinagóga, liturgia
W 41 4175 134-22 Weisz Anett Zsidó hagyomány és vallásgyakorlat: az ima 2005 Halmos Sándor  
Z 51 5683 Zima András Zsidókérdés a reformkori magyar sajtóban az 1839-40. évi országgyűlést közvetlenül követő időszakban 2005 zsidókérdés, reformkor, sajtó
A 67 5137 Antal Renáta Gáza története 2006 Zima András Gáza, palesztinok, történelem
B 20 4539 8-44 Balik Béla A görög és a zsidó gondolkodás találkozása Alaexandriai Philón műveiben 2006 Babits Antal zsidó és görög filozófia, Alexandriai Philón
B 82 6209 Borsányi Schmidt Dániel A breslovi chászid mozgalom és fő rebbéi  2006 Darvas István Breslov, chászid mozgalom, rebbék
B 82 6211 Borsányi Schmidt Eszter A Chabad Lubavics kialakulása és fejlődése… 2006 Darvas István a Chabad mozgalom története
D 11 4811 Dadon,Kotel Inter-religious and Comparative study on  the thirteen principles of the Jewish belief by Maimonides 2006 Dr. Schőner Alfréd vallások, Maimonides, 13 hittétel
D 37 4528 72-33 Deckner Tamás Betekintés a zsidók és keresztények kapcsolatába a középkori Spanyolországban 2006 Pári Mirella Spanyolország, zsidók, keresztények, kapcsolatok
D 84 4499 20-66 Dóra Orsolya A magyar zsidók művelődéstörténete a 19-20.században 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc művelődéstörténet
E 89 4537  9-66 !!! Erőssné Nacsa Olga Terézia Emlékmű és vádirat 2006 Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, Isaac Singer, világirodalom
F 27 4534 37-22 Farkas Tibor Attila A három zarándokünnep a halacha tükrében 2006 Pári Mirella zarándokünnepek, pészah, sávuot, szukkot
F 52 4526 43-22 Ferenczi Eszter A Dohány utcai zsinagóga és az orgona 2006 Kármán György A Dohány utcai zsinagóga, zenetörténet
F 69 4544 Fohn György A zsidó anya és apa kötelességei a gyermekük vallási nevelésében 2006 Halmos Sándor család, vallási nevelés
G 52 4493 15-33 Gordon Gábor "Az Élet Menete" emlékprogram 2006 Verő Tamás Élet Menete, emlékezés, holokauszt
H 93 4546 1-66 Hrotkó Larissza A társadalmi folyamatok hatása a 20. század eleji diaszpórai zsidó irodalomra (Pap Károly és Zeev Jabotinsky regényei alapján) 2006 Dr. Lichtmann Tamás zsidó irodalomtörténet, Pap Károly, Jabotinsky
K 14 4485 25-33 Kamarás Dániel A XIX. század fordulója a zsidó polgárság kialakulása tükrében Budapesten 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc történelem, budapesti zsidóság, polgárság
K 17 4540 7-33 Karbusiczky Attila Holocaust Magyarországon 2006 Pári Mirella holokauszt
K 28 4530 42-22 Kaufman Zsuzsanna "Tégy engem, mint pecsétet a szívedre…" (Énekek éneke, Zarándok ünnepek a Törvények és a művészetek egységében) 2006 Deutsch Gábor, Kármán György ünnepek, művészet
K 89 4533 35-22 Kőszegi Nóra Orvoslás a Bibliában, őskor és ókor 2006 Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány, orvoslás
K 94 4492 18-33 Krausz István Baja zsidó múltja a Soá végéig 2006 Pári Mirella helytörténet, Baja, holokauszt
K 94 4525 3-66 Krauszné Flórián Éva Angster orgona. Pécsi kántorok 2006 Kármán György Pécs, helytörténet, kántorok
M 13 4489 22-44 Magonyné Várkonyi Ágnes Szociális háló egy "gazdag" kerületben 2006 Dr. Juhász Gábor szociális munka, gondoskodás
M 83 4681 Molnárné Halmos Mária A történelmi egyházak könyvtárainak helyzete a Dunántúlon 1945 után 2006 Dr. Rétfalvi Gábor egyházi könyvtárak, Dunántúl
N 15 4543 Diss 5-11 Nagy Béla Jób kételyei és hite 2006 Babits Antal bibliatudomány, Jób
N 58 4487 19-44 Némethné Gajdos Anna A galuti közösségek kohéziója a közös étkezések kapcsán 2006 Sommer László zsidó étkezési szokások, galuti közösségek, kasrut
O 20 8365 Oláh János  Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban: Tradicionális zsidó- és egyéb interpretációk Jóna könyvéhez, rövid introdukcióval, preparációval és transzlációval 2006 Dr. Schőner Alfréd Jóna könyve, Tanah doktori értekezés
R 86 4529 38-33 Rosenthal Kornélia Horthy Miklós kormányzó és a zsidók 2006 Dr. Róbert Péter Horthy Miklós, zsidók
R 88 4491 21-44 Roth Roberta A szupervízió szerepe a szociális szakmában 2006 Kertész Erzsébet szociális munka
S 51 4494 16-22 Serbán Nóra Ábrahám próbatétele 2006 Babits Antal bibliatudomány
S 70 4490 14-44 Sólyomné Balog Erika A változás te magad légy! A változás elérésének lehetőségei a hajléktalan ellátásban 2006 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka, hajléktalan ellátás
S 72 4527 41-22 Sommer András A háztartás szerepe a zsidó mindennapokban 2006 Pári Mirella zsidó háztartás, nevelés
Sz 24 4496 17-22 Szakács Gyula Pészach, a szabadság ünnepe és a széder este jelképrendszere 2006 Pári Mirella Pészach
Sz 25 4542 2-33 Szalai Ágnes A magyarországi kommunista diktatúra zsidó áldozatai: Dénes Béla - cionista per, kémper (1949-1954) 2006 Dr. Haraszti György kommunizmus, zsidó áldozatok
Sz 27 5415 Szalay Kriszta Magyar nők az iszlám előszobájában 2006 Dr. Máté-Tóth András iszlám, magyarországi nők A szakdolgozat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán készült
Sz 30 4495 23-22 Szántó Judit Zsidó szokások és étkezések 2006 Pári Mirella  
Sz 39 4541 6-44 Szatmári Anita Tánc és társadalom, avagy a néptánc és a társadalmi változások kölcsönhatásai Izraelben 2006 Szarvas Zsuzsa tánc, Izrael, társadalom
Sz 63 4538 13-22 Szentgyörgyi Ákos Zoltán Haszidizmus 2006 Deutsch Gábor haszidizmus
T 69 4486 26-22 Torontáli Judit Női szerepek a Bibliában, a Talmudban és a zsidó hagyományban 2006 Dr. Gábor György bibliatudomány, Talmud, nők
T 70 5138 Totha Péter Joel A Magyar zsinagóga c. homiletikai folyóirat 1900-1907 között megjelent számainak vegyes tárgyú beszédeit tartalmazó repertóriuma 2006 Dr. Schőner Alfréd folyóirat repertórium
v 32 4497 26-33 Váradi Fruzsina Luca Zsidóság a görög szigeteken - a zsidók története napjainkig 2006 Pári Mirella    
V 49 4552 40-22 Várkonyi Mónika Cedáká: A szeretet ereje 2006 Verő Tamás adakozás, segélyszervezetek
V 81 4531 39-33 Vezér Viktória A "Néma galamb éneke" (Goldziher Ignác élete és kora) 2006 Halmos Sándor Goldziher Ignác
B 70 5266 Bodnár Eszter Visszatérni: de hogyan? Vegyes házasságok zsidó közösségekben 1945 után  2007 Dr. László Klára vegyes házasságok, történelem
C 63 5271 Cservenák Hajnalka Cionizmus a magyar sajtóban 2007 Dr. Breuer Péter cionizmus
C 93 5288 Czeglédi Gabriella A holokauszt története Gyöngyösön 2007 Dr. Haraszti György Gyöngyös, zsidóság, holokauszt
D 16 5290 Damásdi Anna Felekezeti oktatás Magyaroszágon 2007 Dr. Haraszti György oktatás, nevelés, zsidó oktatás
F 20 5281 Farkas Lajosné Izsák, a második ősatya 2007 Beer Iván ókor, Izsák, Midrás
F 64 5270 Flór Péter Az Aranyvonat története és hatása a Holocaust utáni támogatások kontextusában 2007 Háberman Zoltán aranyvonat, kárpótlás, Claims Conference
F 94 5280 Fröhlich Erika Rendszerváltó zsidóság 2007 Dr. Staller Tamás történelem, szociológia, rendszerváltás
H 10 5960 Hack Márta Stílus és verselés Salamon Példabeszédeiben. A héber másál műfaja és szerkezete 2007 Dr. Rugási Gyula bibliatudomány, nyelvészet PH.D.Disszertáció
H 46 5269 Hazai Rita Bábel tornya, avagy kommunikáció a szociális munkában 2007 Kertész Erzsébet kommunikáció, szociális munka
K 22 5239 Kárpát Tamás A törvény eszméje. Nagyító alatt a Tízparancsolat, a szombat 2007 Babits Antal bibliatudomány
K 43 5264 Keserű Petra Jáel Tradíció és modernitás. Az utóbbi évek vallásjogi problémái megtörtént esetek alapján: A zsidó gyász 2007 Radnóti Zoltán vallásjog, gyász
K 52 5282 Kiss Ágota Az antiszemitizmustól a holokausztig - pszichológiai hatása a túlélőkre 2007 Babits Antal antiszemitizmus, holokauszt
K 76 5276 Kovács Ágnes Zsidó identitás a XX-XXI. században. Zsidó identitás Magyarországon 2007 Dr. Lukács János identitás
L 64 5286 Licskó Gabriella Rita Rabbi Nachman a tzaddik és misztikus mesemondó valamint a breslov haszidizmus rövid bemutatása 2007 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Nachman, haszidizmus
M 20 5272 Majdán Béla Ortodoxia és határai, neológia és asszimiláció 2007 Dr. Haraszti György helytörténet, Balassagyarmat
M 37 5287 Márton Ágnes Marc Chagall a zsidóság festője 2007 Dr. Staller Tamás Chagall, festészet
M 92 5268 Mózes Sándor A színházterápia tíz éve Magyarországon 2007 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka, szinházterápia
N 33 5274 Nagyné dr. Hasznos Judit Chaim (Herman Harold) Potok, avagy az irodalomba ágyazott történelem 2007 Dr. Róbert Péter Chaim Potok, irodalomtörténet
O 19 5283 Oláh György Baumhorn Lipót, a zsinagóga építész munkássága 2007 Deutsch Gábor zsinagógák, Baumhorn Lipót, építészet
P 64 5278 Pető János A zsidó királyság: Saul, Dávid és Salamon 2007 Beer Iván bibliatudomány
P 66 4098 80-22 Petrovits Péter Fejezetek a budai zsidóság történetéhez 2007 Dr. Schőner Alfréd Buda, helytörténet
R 52 5267 Reiner Rafael Látássérültek a zsidó közösségben 2007 Salamon Zoltánné Dr. szociális munka, látássérültek
R 80 5284 Romeisz Dóra Eszter Marranusok 2007 Babits Antal Spanyolország, zsidók, keresztények
R 96 6523 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra 1-2. fejezet 2007 kereszténység, zsidóság doktori értekezés
R 96 6524 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra 1-2. fejezet 2007 kereszténység, zsidóság doktori értekezés, duplum
R 96 6523 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra 3-4. fejezet 2007 kereszténység, zsidóság doktori értekezés
R 99 5289 Ruzsányi Dániel A magyarországi zsidóság rövid története a felvilágosodástól napjainkig 2007 Dr. Staller Tamás magyar zsidóság története
Sz 14 5265 Szabó Eszter A héber betűk spiritualitása 2007 Beer Iván héber nyelv, spiritualitás
Sz 59 5663 Szénási Jonathán Sándor A magyar posta judaika motívumai (1945-2005) 2007 Dr. Schőner Alfréd posta, judaika
Sz 69 5285 Szép Zsuzsanna Házasság a zsidó hagyomány tükrében 2007 Darvas István házassági szokások
Sz 70 5275 Szepesné Weisz Ágnes Orosz-lengyel zsidóság a XIX. század második felében 2007 Dr. Róbert Péter zsidó történelem
Sz 73 5223 Szerdócz József Ervin  Sziget, Szatmár: párhuzamok és divergencia 2007 Dr. Schőner Alfréd helytörténet, Máramarossziget, Szatmár, holokauszt
V 36 5277 Várai Hedvig Szépségápolás a zsidóságban 2007 Darvas István Biblia, higiéniás rendszabályok
V 41 5563 Varga Szabolcs A régi pesti zsidónegyed rehabilitációja 2007 Ladányi János helytörtétent, Budapest, építészet
A 53 6174 Ambrus Sándor Pap Károly Jézus ábrázolása 2008 Dr. Lichtmann Tamás Pap Károly Jézus, szépirodalom
A 91 6214 Asztalos Gábor Telefonos segélyvonalak a segítő szakmában 2008 Kárászné Molnár Gabriella szociológia
B 11 6177 Babits Antal Exoteria vagy/és ezoteria a zsidó vallásbölcselet néhány aspektusa 2008 Dr. Staller Tamás exoteria, ezoteria
B 12 6199 Bacsó Beáta Karinthy Frigyes messiás-figurái a nitzshei és freudi hatás, valamint a zsidó megváltás fogalokörében 2008 Dr. Lichtmann Tamás Karinthy Frigyes, szépirodalom
B 24 6191 Balogh Albert Alexandriai Philón és a gyógyítók 2008 Babits Antal Alexandriai Philón, filozófia, orvoslás
B 29 6522 Barkó Endre A pedagógia világa az ember és világa kapcsolatrendszerében 2008   pedagógia, neveléstudomány habilitációs disszertáció
B 45 6207 Beke Ildikó A holokauszt hatása az utodókra 2008 Dr. László Klára holokauszt
B 46 6176 Bencze Marianna Jób alakja a zsidó irodalomban 2008 Dr. Lichtmann Tamás Jób könyve, zsidó irodalom
B 73 6203 Bognár Zsuzsanna Magyarországi hagyományörző zsidóság… 2008   Mo.,demográfia,hagyományok,1950-70
E 80 6181 Erdős Mária A mozgás és táncterápia elmélete és gyakorlata 2008 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka
E 80 6180 Erdős Mária A mozgás és táncterápia elmélete és gyakorlata 2008 Keményné Dr. Pálffy Katalin szociális munka duplum
F 10 6215 !!! Fábián Réka A Tízparancsolatról 2008 Babits Antal tízparancsolat, a zsidóság törvényei
F 16 6217 Falusiné Haraszti Zsuzsanna Bernard Malamud írásművészete 2008 Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, amerikai zsidó irodalom
F 46 7779/I-II Fényes Balázs A  Concise Chronology of Biblical History 2008 Dr. Haraszti György történelmi kronológia doktori értekezés
F 93 6218 Friedmann Sándor Emlékezés-emlékművek. Emlékművek-zsidó esztétika 2008 Dr. Schőner Alfréd művészet, esztétika
G 14 6519 Dr.Gábor György A történelem emlékezete - a "hetvenes" háború hermeneutikája 2008   ókor, történelem habilitációs értekezés
G 14 6520 Dr.Gábor György A történelem emlékezete - a "hetvenes" háború hermeneutikája 2008   ókor, történelem habilitációs értekezés
G 21 6195 Galotti Judit A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai oktatása, szociális munka az iskolában 2008 Várkonyi Ágnes szociális munka
H 24 6172 Halmi Beáta A Gólem legendájának parafrázisa és művelődéstörténeti előfordulásai 2008 Dr. Domán István Gólem, zsidó művelődéstörténet
H 24 6170 Halmi Beáta A Gólem legendájának parafrázisa és művelődéstörténeti előfordulásai 2008 Dr. Domán István Gólem, zsidó művelődéstörténet duplum
H 92 6194 Horváth Zoltán Gy. Rafael Az erdélyi zsidóság szellemi útvonala 2008 Babits Antal Erdély, zsidóság, történelem
K 52 6178/1-2-3 3 db. Dr. Kiss Erika A halottak tisztelete: Elmélkedések zsidó temetőkről 2008   temetők, temetési szokások
L 13 6189 Ladányiné Juhász Annamária Bolygó zsidók 2008 Háberman Zoltán szociális munka, szegénygondozás
L 16 6167 Lakatos Ilona Zsidó emlékek Makón 2008 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Makó
M 81 6202 Molnár Krisztina "Ofen ad 1686" - A budai zsidóság története a héber források tükrében 2008 Szántóné Dr. Balázs Edit Buda, helytörténet
N 44 6183 Németh Hajnalka A holocaust pszichés hatásai a második generációra 2008 Dr. László Klára holokauszt, pszichológia
S 22 6193 Sasvári Julianna A magyarországi zsidóság kialakulása 2008 Deutsch Gábor magyar zsidóság története
Sz 46 6185 Székely András Párválasztás, házasság (a zsidó és más felekezetek körében) 2008 párválasztás, házassági szokások
Sz 46 6187 Székely Dávid Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a Lauder Javne iskolában 2008 Várkonyi Ágnes Lauder Javne iskola, sajátos nevelésű gyermekek
Sz 88 6198 Szolnoki Béla A 20. századi zsidóság beilleszkedési problémái 2008 Dr. Haraszti György zsidó irodalomtörténet, Molnár Ákos, Bíró Lajos
T 78 6168 Tóth Szilárd A veszprémi új zsidó temető: A 2B és 3B szakasz sírköveinek forrásmegőrző feldolgozása 2008 helytörténet, Veszprém, zsidó temető
Z 22 6206 Zámbori Edit A Debreceni Zsidó Hitközség története 2008 Deutsch Gábor helytörténet, Debrecen
B 13 6991 Bagyánszky Jánosné Jóna könyve 2009 Beer Iván Jóna, Jónás, próféta
B 15 6928 Baksa István Az újbabiloni birodalom végnapjai Dániel könyve alapján 2009 Dr. Rugási Gyula Újbabilon, Dániel, próféták, történelem
B 24 6964 Balogh István A dévaványai zsidóság története és megmaradt emlékei (1780-2008) 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit Dévaványa, helytörténet
B 45 6988 Békésy Erika Cedeká 2009 Totha Péter Joél jótékonyság, adakozás
B 66 6955 Biró Emilia A Messiás a T'nách és az Újszövetség fényében 2009 Beer Iván Messiás, Újszövetség
B 84 6934 Bozzai Judit Értékek és hagyományok a Benjáminoknál 2009 Totha Péter Joél Benjámin óvoda, zsidó óvodák kialakulása
Cs 86 6962 Csúriné Szücs Méda A hit és tudás viszonya a XX. századi kvantumfizika néhány (nem csak) zsidó képviselőjénél 2009 Dr. Rugási Gyula tudománytörténet, fizika, matematika
D 17 6930 Dan Daniel Pedagógia és judaizmus-tradíció és modernitás 2009 Dr. Staller Tamás zsidó pedagógia
D 74 7177 Dóczy Marinella Gitta Siketek és hallássérültek helyzete Magyarországon és a velük történő foglalkozás a zsidó közösségben 2009 Salamon Zoltánné Dr. Magyarország, fogyatékkal élők
E 22 7174 Egri Éva Alíz Visszatekintés a magyarországi, valamint a sümegi zsidó szociális életre, különös tekintettel a vészkorszak előtti időszakra 2009 Dr. Schőner Alfréd Sümeg, helytörténet
F 30 7170 37-22 Fazekas Orsolya Klasszikus és alternatív csoportterápiák a szenvedélybetegség kezelésében 2009 Dr. Fischer Miklós szenvedélybetegségek, terápiák
F 34 6877 Fehérné Bodrics Erika Fenn és lenn, túlélés és újrakezdés a zsidóság életében 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság története, holokauszt
F 38 6978 Fekete László Műalkotások a héber betű igézetében 2009 Dr. Schőner Alfréd, Dr. Lichtmann Tamás művelődéstörténet, zeneművészet, héber-jiddis nyelvhasználat  
F 63 6938 Flaskár Melinda Dr.Kecskeméti Ármin történeti és irodalomtörténeti munkássága 2009 Dr. Lichtmann Tamás életrajz, irodalomtörténet
F 96 6935 Fülöp Nóra "A héber könyv és könyvnyomtatás története a XVIII.századig" 2009 Fényes Balázs könyvtörténet, héber könyv története
G 21 6921 Gábor Zsuzsa Informális oktatás 2009 Fritz Zsuzsanna oktatás, tanítási módok
G 43 6963 Gerő Szandra A fasori gimnáziumtól a Nobel-díjig, zsidók a tudományban 2009 Babits Antal oktatás, tudomány, zsidó tudósok
G 73 6944 Gulyás Zsuzsanna Túlélők visszaemlékezései 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, visszaemlékezések
H 43 6918 Havas Péter Az újkeresztények kultúrszociológiai és vallástörténeti dimenziói a braziliai társadalomban 2009 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc Brazilia, széfárdok, kikeresztelkedés
H 81 6878 Horák Judit Az állami gondoskodás története, szemlélete, változásai. A gondozottak sorsának utókövetése 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, gyermekvédelem
K 11 7172 Kádi Nikolett A házi gondozás Magyarországon a holokauszt-túlélők körében 2009 Dr. Salamon Zoltánné szociális gondoskodás, holokauszt
K 22 8347 Kárpáti Judit A zsidó-arab koegzisztencia kultúrszociológiai és vallástörténeti dimenziói 2009 Dr. Staller Tamás zsidó-arab együttélés története doktori értekezés
K 63 6974 Kollányi Irén A budai zsidókapu: Az első zsidó közösség Budán a XIII-XV. században 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit magyar zsidóság, történelem, Buda, középkor
K 76 6911 Kovács Ágnes Választás vagy stigma. A zsidó identitás kérdései 2009 Dr. Lukács János szociálpszichológia, identitás
K 81 6958 Kovács Zoltánné A zsidó azonosságtudat vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei óvodáskorban 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia, óvodai nevelés
L 52 6923 Lengyelné Szépkúti Johanna A miskolci zsidóság emlékezete 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Miskolc
L 91 7485 Lukács Gabriella A mai magyarországi klezmer zene 2009 Klein Ervin klezmer, zsidó zene
M 11 6971 Madaras Gábor Zsidók pokoljárása Baranyában 2009 Dr. Róbert Péter helytörténet, Baranya, holokauszt
M 31 6940 Marik Nóémi A péntek esti istentiszteletek liturgiájának és helyi hagyományainak bemutatása öt budapesti zsidó közösség életében 2009 Dr. Schőner Alfréd imarend, hagyományok, Budapest
M 46 7176 Maurer Mária Konfliktuskezelés a szociális munkában 2009 Ungárné Dr. Komoly Judit szociális munka
M 60 7463 Mezei Zoltán József "Soá napja" dokumentumok a Bakony és a Balaton-felvidék zsidóságának deportálásáról, különös tekintettel Veszprém város tragédiájára 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, helytörténet, Veszprém, Bakony, Balaton-felvidék  
P 68 6914 Pfitzner Zsuzsanna Ábrahám megkísértése, az akéda 2009 Dr. Lichtmann Tamás bibliatudomány
R 80 6926 Romeisz Dóra Eszter Mindennapi élet az ókori Egyiptomban 2009 Dr. Gergely Anna Egyiptom, ókor
S 61 6994 Simon Zsolt Dániel könyvének struktuális vizsgálata a II-VII fejezetek alapján 2009 Dr. Borsányi-Schmidt Ferenc bibliatudomány
S 62 7175 Simonyi Zsuzsa Orsolya Az alkoholista a családban, és hatása a gyermekkorra 2009 Aczél Ágnes szociális munka, alkoholizmus, gyermekgondozás
Sz 14 6968 Szabó Erika Az Aboab zsinagóga C'fát, Izrael 2009 Dr. Schőner Alfréd szefárd zsidók, Safed, Aboáb rabbi, zsinagóga
T 27 6876 Tánczos Katalin A nagycsalád helyzete Magyarországon a média tükrében 2009 Dr. László Klára szociológia, nagycsalád
T 69 6984 Torontáli Róbert Zsidó önvédelem, közelharc a történelemben, sportban 2009 Dr. Schőner Alfréd önvédelem, sport
T 76 6980 Tóth-Kása Renáta Fejezetek a Szegedi Zsidó Nőegylet történetéből 1835-től 1925-ig 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Szeged
T 80 6954 Tóthné Kiss Ildikó Anyasági támogatások Magyarországon: GYES, avagy a politikai "szent tehén" 2009 Juhász Gábor szociális rendszer
T 88 6946 Törökné Almási Eleonóra A baranyai zsidóság története a betelepüléstől az 1920-as évekig: különös tekintettel az 1848-as eseményekre. Asszimiláció - Emancipáció 2009 Beer Iván helytörténet, Baranya megye
T 95 6959 Turi Anett Sarah A trencséni zsidóság története 2009 Zima András helytörténet, Trencsén
V 97 6951 Vörös Sára Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kunszentmiklósi járásának zsidó lakossága 1944-ig 2009 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet
Z 96 6967 Zuckerné Szigeti Andrea Az állatterápia segítő szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok életében 2009 Dr. László Klára szociális munka
A 79 7469 Arató Miklós Zsidó hősnők 2010 Zima András zsidó nők, sajtó 
B 12 8307 Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában 2010   nevelésfilozófia, nevelés, Bernstein Béla
B 12 8209 Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában 2010   nevelésfilozófia, nevelés, Bernstein Béla
B 34 7471 Baron Nikolett Az én "holokausztom" 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit holokauszt, családtörténet, Kemény Miklós
D 74 7476 Dóczi Barbara Chana Zsidó ellenesség 1945-1946 2010 Dr. Róbert Péter antiszemitizmus, Magyarország, történelem
D 76 7470 Dolezsál Nóra A farkaréti zsidó temető "A" parcellájában nyugvókról 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság, temetkezési szokások, szabályok
F 69 7477 Fok Balázs A tinnyei zsidó temető 2010 Sommer László helytörténet, zsidóság
F 93 7472 Dr.Friedmanné Bazsó Hajnalka A kairói zsidó közösség sorsa a 20.század elejétől napjainkig 2010 Kárpáti Judit kairói zsidó közösség, származás, kultúra
G 50 7478 Golyán Attila A Kozma utcai zsidó temető 2010 Sommer László Kozma utcai zsidó temető
H 84 7465 Horváth Attila Eitan A bor szerepe a zsidó tradícióban 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidó étkezési szokások, bor
H 92 7482 Horváth Zoltán Gy. Rafael A Magyarországon kiadott imakönyvek annotált bibliográfiája és fordítások összevetése 2010 Deutsch Gábor bibliográfia, imakönyvek
J 17 7483 Jakal Zoltán György Temetők: híres személyiségek síremlékei a Kozma utcai temetőben 2010 Radnóti Zoltán Kozma utcai zsidó temető, zsidó hírességek
K 94 7484 Kriskó Péter Hit és tudás szintézise 2010 Babits Antal vallásfilozófia, Maimonidész
M 36 7474 Marsó Tamásné A tiszaeszlári per. Adalék a nagy per történetéhez 2010 Dr. Kiss Endre antiszemitizmus, Tiszaeszlár, vérvád
M 70 7462 Miskeyné Szilas Krisztina Étkezési előírások, étkezési szokások a zsidó vallásban 2010 Dr. Fényes Balázs étkezési szokások
P 30 7461 Papp Dániel "És volt Rechabeám király ötödik évében, felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen…" Egy emlékezetes esemény Izrael és a fáraók földjének i.e. X. századi történelmében 2010 Dr. Uhrman Iván bibliatudomány, ókori zsidó történelem
R 48 7464 Rege Mihály A szefirák metafizikája 2010 Babits Antal kabbala, zóhár, filozófia
R 80 7475 Romeisz Dóra Eszter Mindennapi élet az ókori Egyiptomban 2010 Dr. Gergely Anna Egyiptom, ókor
R 83 8387 Róna Tamás Judaizmus és közösségtörténet: Kecskemét rabbijainak működése történetszociológiai aspektusból 2010 Dr. Staller Tamás helytörténet, Kecskemét doktori értekezés
S 12 7486 Salgó Ágnes Első találkozás a zsidó vallással, közösséggel - saját élmény vagy interjúk alapján 2010 Deutsch Gábor identitás
S 41 7487 Schwarcz Péter Cfát és a Lecha dodi ima 2010 Dr. Fényes Balázs Safed, kabbala, spanyol zsidók, ima
Sz 12 7632 Szabó Andrea Időseknek nyújtott szolgáltatások a zsidó közösségben: …A Tóra fényével a Tóra népéért… 2010 Háberman Zoltán szociális munka, idősgondozás
Sz 15 7631 Szabó István György Dialógus és a zsidóság 2010 Gábor György zsidó filozófia, kereszténység, hászidizmus
T 78 7473 Tóth Sándor Egy évszázad Izrael szolgálatában: adalékok a Keren Kajemet Lejiszrael történetéhez 2010 Szántóné Dr. Balázs Edit Izrael története
V 91 7488 Visegrádi Zoltán A neológ és ortodox zsinagógák öszehasonlítása: Budapest 2010 Dr. Fröhlich Róbert zsinagógák, Budapest
V 91 7489 Visegrádiné Bárány Beatrix Az ortodox és neológ családi életkép napjainkban 2010   Dr. Schőner Alfréd  
A 28 8323 Ahrens, Jörg Inclusion and Exclusion:  2011 Dr. Staller Tamás zsidó identítás
B 24  8089 Balogh István A magyarországi sírkőkultúra története 2011 Szántóné Dr. Balázs Edit temetők
B 30 8324 Baranyai Eszter Az ókori fémművesség Mózes öt könyvében 2011 Dr. Gergely Anna fémművesség, ókor
B 84 7630 Bozzai Bence A szenvedélybetegségek, azon belűl is a játékfüggőségben szenvedők 2011 Dr. Fórizs Éva szociológia, szenvedélybetegség
B 85 8328 Böhm Karolina Holokauszt és emlékezet 2011 Dr. Staller Tamás holokauszt
F 58 8306 Finta Szilvia Binján Áv 2011 Dr. Domán István rabbinikus írásmagyarázat doktori értekezés
F 93 8334 Fried László Elek A Goldmark kórus 2011 Fekete László zene, Ádám Emil, életút, kórus
G 16 8337 Gádorné Wéber Ágnes Emese A kóser konyha közösségszervező ereje, a kóser konyha szervezése 2011 Dr. Schőner Alfrédné kóser konyha
H 54 8345 Heil Ingrid Munkahelyi közösségek (kiscsoportok) rejtett kapcsolatrendszere 2011 Ungárné Dr. Komoly Judit szociológia
L 50 8381 Lengyel Gábor Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren 2011 Dr. Shlomo Spitzer rabbiképzés, rabbiszemináriumok, Magyarország, Németország doktori értekezés, Hannover
M 97 8360 Müller Ferenc Közösségszervezés a Magyar Zsidó Levéltár - a MILEV - keretein belűl 2011 Toronyi Zsuzsanna közösségszervezés, zsidó levéltár
M 99 8361 Müllerné Siroki Ilona Erika Vallási közösségek bemutatása, Páva utcai zsinagóga, Bethlen téri zsinagóga 2011 Dr. Gádor György zsinagógák, Budapest, szokások
P 17 8364 Pálinkás Imre Sándor A magyar ajkú zsidóság megjelenési formái a világhálón 2011 Dr. Róbert Péter magyar zsidóság, internet, kommunikáció
S 94 Struhl Jeniffer A "derék asszonytól" a harcos prófétanőig: nőalakok helye és szerepe a zsidóság történetében a honfoglalástól a királyság koráig 2011 Dr. Oláh János bibliatudomány, nők szerepe
T 58 8308 Tokics Imre A ius talionis és az asylum városok jogi, vallási és kultúratörténeti jelentősége a tanakban 2011 Dr. Schőner Alfréd zsidó jog, római jog, menedékvárosok, ókor doktori disszertáció
T 69 8383 Torontáli Judit Zsuzsanna és a vének története a judaizmus jogi és etikai perspektívájából 2011 Dr. Juhász Zita, Dr. Staller Tamás bibliatudomány, zsidó jog, nők
V 21 8384 Vajda Orsolya Petra A pesti zsidó közösség egyleteinek önreprezentációja a XIX. században 2011 Dr. Gábor György helytörténet, Budapest, egyletek
V 90 8386 Virág Emese Sír? Alvilág? Seol? Hádész?  2011 Dr. Oláh János Tanach
A 78 Aranyosi Krisztina Sátoraljaújhely zsidó közösségének története és emlékei 2012 Zima András Sátoraljaújhely, helytörténet
B 29 8302 Barabás László Zsidók a hadtörténetben Magyarországon 2012 Dr. Róbert Péter magyar hadtörténet, zsidók
B 34 8325 Baron Nikolett A rendszerváltozás előtti hazai zsidóság és a magyarság kapcsolata: a holokauszt feldolgozás és a zsidó identitás specifikációi 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit történelem, identitás, Kádár-korszak, kárpótlás
D 76 8332 Dolezsál Nóra A farkaréti zsidó temető "B" parcellájában nyugvókról 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidóság, temetkezési szokások, szabályok
K 12 8300 Kalányos Mónika Emberség és előítélet - vagonkiállítás múzeumpedagógiai projekt 2012 Dr. Peremiczky Szilvia holokauszt, pedagógia
L 58 8304 Lévai - Izsák Éva Füstbement terv(ek) azaz a második intifádát követő békekötési kísérletek, és azok eredménytelenségei 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit zsidó-arab együttélés története
N 39 8298 Negyela László Újratervezés: a szabadkai Jakab és Komor téri zsinagóga jelenlegi és jövőbeni hasznosítása a múltjának tükrében 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit Szabadka, zsinagóga, helytörténet, építészet
P55 8294 Pém Mihályné Zsidó temetők mai problémái Tornalja példáján 2012 Dr. Róbert Péter zsidó temetők, Tornalja, helytörténet
R 53 8296 Répás Annamária "Árvácskák". Gyermekeink a világháborúk idején - zsidó gyermekvédelem a XX. században az Országos Izraelita Patronázs Egyesület beszámolói alapján 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit szociális munka, gyermekvédelem
S 37 8295 Schreiter Lászlóné Kóbor Tamás 2012 Dr. Kiss Endre irodalomtörténet, Kóbor Tamás
S 56 8299 Siklósi Vilmosné Az 1995-ben újjáalakult zalaegerszegi zsidó hitközség története 2012 Szántóné Dr. Balázs Edit helytörténet, Zalaegerszeg
V 41 8297 Varga Nikolett Az Élet Menete Alapítvány tevékenységi köre, és a Hit Gyülekezetével való együttműködésének keretei 2012 Dr. Gádor György holokauszt, antiszemitizmus, oktatás
S 27 4449 Dis 12-22 Scher Tibor Az ártó szellemek a Bibliában és a talmudi irodalomban é.n. bibliatudomány, Talmud doktori értekezés
S 91 4346 Stern Salamon Die politischen und kulturellen Kämpfe der Juden in Ungarn von Jahre 1848 - bis 1871 é.n.   magyar zsidóság története
R 83 5073 Róna Tamás Napjaink élelmiszeripari termékei és a hozzájuk kapcsolódó kósersági kérdések   étkezési szokások
Sz 25 8380 Szalai Judit Zsidó névadási szokások változásai Magyarországon a XIX-XX. században, különös tekintettel Szombathely és környékére     Szántóné Dr. Balázs Edit


szakdolgozatok