Rabbihelyettes záróvizsga 2017


Egyetemünk rabbihelyettes alapszakán 2017. június 28-án bonyolódott le a záróvizsga: Schwarcz Péter tett sikeres vizsgát.

A záróvizsga bizottság elnöke: Markovics Zsolt főrabbi, míg tagjai: Dr. Schöner Alfréd egyetemi tanár, az OR-ZSE rektora, Dr. Oláh János egyetemi tanár az OR-ZSE rektorhelyettese, Dr. Róna Tamás főrabbi, adjunktus és Szerdócz József Ervin főrabbi, az OR-ZSE oktatója volt. A jegyzői teendőket Szeder Zsófia tanulmányi ügyintéző látta el.

 

 

Markovics Zsolt főrabbi ismertette a záróvizsga lefolyását a jelölttel és megnyugtatta, hogy a vizsgáztatók anem arra kíváncsiak, amit nem tud, hanem arra, amit tud, sőt segítenek majd.

 

 

 

 

 

Rövid írásbeli felkészülés után Schwarcz Péter elkezdte feleletét a vizsga tárgyaiból, illetve válaszolt a feltett kérdésekre.

A vizsgázó két tárgykörből (Rabbinikus ismeretek/T’nach, Talmud, háláhá és Gyakorlati lelkészet) vizsgázott és védte meg sikeresen szakdolgozatát.

A záróvizsga-bizottság elégedetten nyugtázta, hogy a vizsgázó kellően felkészülten érkezett a záróvizsgára, és meggyőzően adott számot tanulmányai során megszerzett tudásáról (jó eredménnyel).

Így Schwarcz Péter a tanévzáró diplomaosztón átveheti majd rabbihelyettes (Assistant Rabbi) diplomáját (BA), amely igazolja, hogy képes a zsidó hitéletben, liturgiában és tudományosságban otthonos, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik és azon kommunikálni tud.

A megfelelő irányítással alkalmas a zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális alaptevékenységek ellátására és irányítására és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.

Gratulálunk!

O.J,
2017.06.2
9

Vissza