Megjelent kiadványaink

Widder Salamon: Praeparatiók a Haftárákhoz

Praeparatiók a Haftárákhoz
Widder Salamon: Praeparatiók a Haftárákhoz    ( Budapest: Gabbiano Print Bt., 1999 )

A Haftára jelentése: befejezés. A zsidó szertartásban szombaton, ünnepeken és böjtnapokon úgynevezett prófétai szakaszokat olvasnak fel, illetve énekelnek a Tóra felolvasását követően, a Királyok-, a Bírák Könyvéből, vagy más próféták alkotásaiból.
A zsidóság történelmében volt olyan időszak, amikor vallási okokból tilos volt a Szent Könyv, a Tóra tanulmányozása és a szertartásban való alkalmazása, felolvasása.

Ennek kiküszöbölésére kerestek a Bibliában olyan részeket, amelyek mondanivalójukban kapcsolódtak a kijelölt tórai szakaszhoz, és azt olvasták fel.

Egy másik magyarázat szerint a karaiták és más csoportok nem fogadták el hitelesnek a prófétákat és a rabbinikus irodalmat, döntvényeket, ezért a szertartásba a prófétai idézeteket iktatták be.

A Haftárák szövegének recitálása a gyakorlatlan olvasó számára nehéz feladat. Megértésük a történelmi ismeretek mellett is alapos héber nyelvismeretet igényel.

Widder Salamon ezért készítette el a Praeparatiók  a Haftárákhoz ( bibliai szószedet-szótár)című művét, amely a szavak szótövét és a szövegben szereplő alakját is közli. A szavak felsorolása a Hetiszakaszok felosztásához igazodik.

A kötetet azoknak ajánljuk, akik a prófétai irodalmat akarják elmélyülten, eredetiben tanulmányozni. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a könyvet tanulmányaik során naponta használják.

Vissza.