Publikációs jegyzék
Dr. Ungvári Tamás

Önálló könyvek

The "Jewish Question" in Europe : the case of Hungary, Boulder, Colo. : Highland Lakes, NJ : New York, NY : Social Science Monographs ; Atlantic Research and Ds, Inc. ; Distributed by Columbia University Press, 2000

Ahasvérus és Shylock : a "zsidókérdés" Magyarországon, Budapest :Akadémiai Kiadó, 1999

A regény és az idő, Budapest : Gondolat, 1977 3.ik átdolgozott kiadás Bp. 1996.

Poétika. Budapest, Gondolat, 1967. 3.ik átdolgozott kiadás 1996.

A szépség születése : bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba: Budapest :1988. 2.ik átdolgozott kiadás 1996

Az irodalomtörténet diszkrét bája, avagy a szemérmetes igazság , Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1988.

Kaland és gondviselés : a regény születésének eszmetörténeti háttere, Budapest:        Magvető, 1985.

Nemcsak Babilonban , Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984

A modern irodalom válaszútjain : irodalmi tanulmányok :Gondolat, 1984

Avantgarde vagy realizmus? - Brecht és Lukács vitájáról, Magvető, 1979

Brecht színházi forradalma, Akadémiai Kiadó, 1978

Déry Tibor : alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973

Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1970

Tanulmányok

(1963). "A világirodalom új értékeléséhez." Filológiai Közlöny(3-4).
(1965). "A másik Graham Greene." Nagyvilág(07): 1069-1075.
(1970). "Mythos und Kunst - Bemerkungen zur Entstehung der Tragödie." Acta Litteraria Scientarum Hungaricae Tomus 12(1-2): 89-103.
(1972). "The Lost Childhood: Lukács and Literature." Cambridge Review 93(2206): 96-100.
(1972). Time and the Modern Self: A Change in Dramatic Form. The Study of Time. Faber-Haber-Müller. Berlin-Heidelberg-New York, Springer Verlag: 470-78.
(1974). "Aus der Bart-Perspektive." Europaeische Rundschau (Wien)(3): 121-127.
(1974). "A Hatvany-probléma." Új Írás(3): 118-121.
(1976). "Hármas felosztás és id?." Magyar Filozófiai Szemle(1): 79-90.
(1977). "Avantgarde oder Realismus? - Zur Brecht-Lukács-Debatte." Acta Litteraria Academiae Scientarum Hungaricae Tomus 19(1-2): 89-103.
(1979). "Adalékok az Így Írtok ti keletkezéstörténetéhez." Irodalomtörténeti Közlemények(4): 924-952.
(1980). „Brecht und Ungarn”. The Brecht Yearbook, Madison, WI. 138-148
Ungvári, T. (1981) „Der unsichtbare Vermittler – Über die Kunst, literarische Texte zu Übersetzen.” Pannonia, Wien Vol.IX no. 4 23-26
(1982). Déry és Lukács. Lukács György és a magyar kultura. I. Szerdahelyi. Budapest, Kossuth: 139-151.
(1984). "Die Form des Formlosen: Roman und Zeit." Neohelikon XI(1): 243-258.
(1989) „The Genesis of the Anti-Copernican Turn.” Neohelikon 16:1, 285-310.
(1990). "Revolution: A Textual Analysis." Nineteenth-Century French Studies(19 no. (1990 Fall): 1-21.
(1995). Déry, Aczél és a börtön. "D.T. úr X.-ben". F. Botka. Budapest, Pet?fi Irodalmi Múzeum: 143-149.
(1999). "A 'zsidókérdés' és a jobboldali radikalizmus." Valóság XLII(6): 71-78.
(1999). "A 'zsidókérdés' Trianon árnyékában." Európai Szemle X(3): 103-137.
(2001) „Koldus és királyfi.” (Joseph Roth és Habsburg Ottó)Mozgó Világ/9 67-79.

Könyvfejezetek

(1966) Auf der Suche der versunkenen Tragödie. Köpeczi-Juhász: Litt?rature et Réalité, Budapest, Akadémiai, 306-311
(1972). Time and the Modern Self: A Change in Dramatic Form. The Study of Time. Faber-Haber-Müller. Berlin-Heidelberg-New York, Springer Verlag: 470-78.
(1984) Edmund Wilson and Hungary. Tibor Frank: The Origins and Originality of American Culture. Budapest, Akadémiai, 801.ff.
A gondolat érvénye és hatalma. Kloss Arnold (szerk.) Kortársak Lukács Györgyről, Győr, 65-69.
(1994). Revolution, Ambiguity and Deceit. Three Beginnings. S. F.-M. Englehart, J.A. New York, Peter Lang: 163-177.
(1995). Culture and Crisis: The Pains of Transition. Lawful Revolution in Hungary, 1989-1994. B. K. K.-A. Bozóki. New York, Columbia University Press: 277-291.

Kritikák

(1998). "Az idegen. - Lábjegyzet Heller Ágnes könyvéhez." Kritika(2 (február)): 36-38.

Előadások

Humanities Institute Lecture Series, Claremont-McKenna, „The Great Migration of Ideas.” 1987

Education and Values. Cambridge, England. Published by Pacific University, Alaska. 1988

Film and Aesthetics. Modern Language Association Convention, New Orleans. 1988

The Culture of Vienna, Special Lectures, University of California, XLS. 1999

 

Vissza