Szakmai életrajz

Torontáli Judit

 

születési év: 1977

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

okl.Judaisztika tanár, OR-ZSE, 2006,
okl. Kultúratörténész, OR-ZSE, 2011

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

OR-ZSE, Héber tanár

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

-

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Héber nyelv, 14 év, Szochnut, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

-

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

-Lukács György: A regény elmélete/Dosztojevszkij-jegyzetek, Bp., Gond-Cura Alapítvány, 2009, az én feladatom a hebraisztikai kérdéseket érintő szövegrészek szakmai ellenőrzése és a héber szavak helyesírásának gondozása volt benne.
-Lipthay Judit (lánykori nevem): Egyszerűség lakik benne…-Élet és Irodalom, LIV évfolyam 20. szám, 2010. május 21.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

2011 július, Jad Vashem, Seminar for Educators in Jewish Schools in Hungary
Bezár