Szakmai életrajz


Szántó Imréné Dr. Balázs Edit egyetemi docens

Született: Szombathely, 1947.04.04.
email: szedit9@freemail.hu

 

Végzettségek:
Tanárképző Főiskola Pécs magyar-történelem szakos általános iskolai tanár 1970
Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK történelem szakos középiskolai tanár  1982
Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsész doktor 1984

Munkahelyek:
1969-1970 Általános Iskola Felsőcsatár tanár
1970-1974 Balogh Ádám Általános Iskola Kőszeg tanár
1974-1978 Gyakorló Általános Iskola Szombathely szakvezető tanár
1978-2009 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelemtudományi Tanszék
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savária Egyetemi Központ Történelemtudományi Intézet  docens
2004-  Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Történelem és Vallásbölcselet Tanszék

Kitüntetések:
Kiváló Munkáért 1986
Kiváló FEB tanár 1989
Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény1989
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata 2004
Aranykatedra Díj 2009

Ösztöndíjak:
1993-94 ELTE Hebraisztikai Tanszéke vendégoktató
1995 Bar Ilan Egyetem Izrael, Ramat-Gan, ( Soros Alapítvány)

2000 Jad Vasem Intézet Izrael, Jeruzsálem (Oktatási Minisztérium)
2002 A szombathelyi zsidóság történetének kutatása ( Soros Alapítvány)
2006 Jad Vasem Itézet Izrael, Jeruzsálem (Oktatási Minisztérium)
2007 Jad Vasem Intézet, Izrael, Jeruzsálem (Oktatási Minisztérium)

Kutatási terült:
Nyugat-magyarországi zsidóság története
A magyarországi zsidó temetők adatbázis
A holokauszt tanításának elméleti és gyakorlati kérdései
A történelem segédtudományai

Főbb publikációi:

Sz. Balázs Edit - Mózer Ibolya, - Simon v. Péter: A történelem könyvei. A történelemtanítás annotált bibliográfiája Bp.. Tankönyvkiadó 1981.
Szántóné Balázs Edit: Írástörténet és történelemtanítás Bp.. Tankönyvkiadó 1986.
Szántóné Balázs Edit A körmendi zsidóság és hitközségének rövid története: In: A körmendi egyházközségek és hitközség története szerk. Vizi László, Körmend, Körmend város Önkormányzata 1993. 481–581. p.
Szántóné Balázs Edit: Adalékok a zsidóság történetéhez Körmenden  In: „…és hol a vidék zsidósága?…” szerk. Csoma Zsigmond, Bp.. P. Centrál- Európa Alapítvány Könyvek 2. 1994. 191 – 214.
Baljós a menny felettem. Vallomások a szombathelyi zsidóságról és a soáról szerkesztette, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Balázs Edit és Katona Attila, Szombathely, Magyar-Izraeli Baráti Társaság, 2001.  második változatlan kiadás 2007.
Balázs Edit - Katona Attila: …Zsidónak maradni és magyarnak lenni…” Mozaikok a szombathelyi zsidóság történetéből Szombathely Magyar-Izraeli Baráti Társaság 2004.
Balázs Edit-Mózer Ibolya-Katona Attila: Történelmi tér-kép-tár Történelmi atlasz az őskortól a XVIII. századig Bp.. Stiefel Eurokard Kft. 2004
Balázs Edit-Katona Attila: Történelmi tér-kép-tár II. Történelmi atlasz a XVIII. századtól napjainkig Bp. Stiefel Eurokard Kft. 2007
Balázs Edit szerk.: „Ideje van a kövek összegyűjtésének” Zsidó emlékek a Nyugat-Pannon Eurégióban. (Burgenland, Gyor-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) Jüdische Erinnerungen in der  West-Pannonischen EuRegion (Burgenland, Komitate Gyor-Moson-Sopron, Vas und Zala) Eva Schwarzmayer, Herbert Brettl, Koloszár Tamás, Balázs Edit, Szarka Lajos, Szombathely, 2008. 222 p.
Zsidó temetők adatbázis http://www.chevra.mapline.hu/

 

Publikációs jegyzék

 

Bezár