Szakmai életrajz
Dr. Schöner ALfréd AT                        
születési év: 1948
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Okleveles rabbi, Országos Rabbiképző Intézet,
1974. Okleveles könyvtáros,
ELTE 1977. Okleveles művészettörténész, ELTE 198
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - rektor, egyetemi tanár (professzor)
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
Művészettörténet, ELTE Dr. univ. 1983.
Művészettörténet, ELTE PhD, habil. 1997.
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
1985-1990 Országos Rabbiképző Intézet, Szentírás, Postbiblikus irodalom
1988-1990 ELTE, A zsidó vallás etikája
1988-1990 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Liturgia és zeneművészet
1991-1996 Tel Aviv Tanárképző Főiskola, A képzőművészet és a Biblia (angolul és héberül)
1991-1996 Haifa Egyetem, A képzőművészet és a Biblia (angolul és héberül)
1993-1996 Jeruzsálemi Rabbiképző Intézet, Szentírás és művészet, interdiszciplináris attitűdök
1996- Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, A Szentírás különböző diszciplínái a multikulturalitás tükrében
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
1. Izraeli egyetemeken a monoteista vallások motívum világának összehasonlítása, elemzése
2. Az OR-ZSE akkreditálása 2000-ben és 2010-ben
3. Az OR- ZSE Doktori Iskola megalapítása és irányítása
4. Az MTA-OR-ZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport (2003-2010.) egyik alapítója
5. Egyetemi sorozatkiadványok főszerkesztője
Bibliográfiájában 1969-2012 között több, mint 550 tétel szerepel
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
 2014
Schőner Alfréd: Sinagoga de Santa María La Blanca., YERUSHA: ZSIDÓSÁG ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA 2014: (május 1.) pp. 10-12.
2013
Schőner Alfréd: Fejezetek egy kiskunhalasi pedagógus életéből, In: Szerk.: Szécsi József Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2013. Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2013. pp. 149-159.
2012
Schőner Alfréd: Adalékok a "Harminchat igaz ember" legendájának motívumtörténetéhez, HÁCOFE MMXII: (4) pp. 1-22.
2011
Schőner Alfréd : Az irgalom kapuja : négy évtized a szószéken, 1970-2010, Budapest: Gabbiano Print, 400 p.
2010
Schőner Alfréd: A meggyalázott tóratekercsek üzenete., In: Szerk.: Szécsi József Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2009. Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010. pp. 224-232.

b.
2010
Schőner Alfréd: Euphemism on The Monuments The Danube's Bankment, HÁCOFE MMX: (1) pp. 1-9.
2008
Schőner A : A Pokol Traktátusa képekben, Budapest: Gabbiano Print, 85 p.
2007
Schőner Alfréd : Égszinkék, Budapest: Gabbiano Print Kft, 217 p.
2004
Schőner Alfréd : Te Érted..., Budapest: Bookmaker Kiadó, 328 p.
2000
Schőner Alfréd : Mérleg, Budapest: OR-ZSE, 277 p.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Nermzetközi Kántorművészek Szövetsége Elnöksége (Miami) – v. alelnök
Studies in the History of Jewish Education in Israel and the Diaspora. Tel Aviv University - szerkesztő biz. v. tag
Society of Jewish Art (Jerusalem) – tag
Rabbinical Assembly (USA) – tag
Magyar Zsidó Szemle Szerkesztő Bizottság – tag
Magyar Rektori Konferencia – tag
Scheiber Sándor-díj Szakmai Bizottság – elnök
Hácofe, az OR-ZSE Tudományos Folyóirata - főszerkesztő

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS ÉS HIVATKOZÁSI LISTA

Bezár