Szakmai életrajz


Dr. Schőner Alfréd
egyetemi tanárSzületési hely, év, hó, nap: Nyíregyháza, 1948.10.12.
Jelenlegi munkahely: Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
beosztása: rektor
címe: 1084 Bp., Bérkocsis u. 2.
telefonszáma: 318 7049/ 106

E-mail: vzs@or-zse.hu

Legmagasabb iskolai végzettség (egyetem, szak, kar, kelte):
ELTE, Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet szak, Bp., 1981.11.03.
ELTE, Bölcsészettudományi Kar, könyvtár szak, Bp., 1977.08.30.
Országos Rabbiképző Intézet, rabbiképző szak, Bp., 1974.01.13.

Szakképzettség: rabbi, könyvtáros, művészettörténész

Egyházi és tudományos fokozatok:
rabbi, Bp. 1974. 01.13.
főrabbi, Bp. 1985.09.01
bölcsészettudomány doktora, dr. univ.) Bp.,1983.06.11.
művészettörténet tudományi habilitáció (Dr.habil), Bp., 1997.12.19.
egyetemi tanár, Bp., 1998.05.19

Habilitációs eljárás kelte: Bp., 1997.12.19.

Nyelvismeret: jiddis, angol, ivrit

Eddigi munkahelyei, beosztásai:
1974-1976. Szegedi Zsidó Hitközség, rabbi
1977-1985. BIH Budai Körzet, rabbi
1985-1990. BIH Dohány utcai (VII. Belső Körzet), főrabbi
1991-1996. Michlelet Levinszky Tanárképző Főiskola, tanár (Tel Aviv)
1991-1996. Haifa Egyetem, Művészettörténet Tanszék, tanár
1993-1996. Schechter Institute of Jewish Studies (Rabbiképző Egyetem - Jeruzsálem), tanár
1998. ORKI Pedagógium, főigazgató
2002. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, rektor
2002-2006. Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, rektor
2006- Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, rektor


Szakmai életútja:
Időpont: Munkahely: Oktatott tárgyak:
1974-1977 Országos Rabbiképző Int. Szentírás, postbiblikus irodalom
1985-1990 Országos Rabbiképző Int. Szentírás, postbiblikus irodalom
1988-1990 ELTE A zsidó vallás etikája
1988-1990 Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. Liturgia és a zeneművészet
1991-1996 Tel Aviv Tanárképző Főisk. A képzőművészet és a Biblia
1991-1996 Haifa Egyetem A képzőművészet és a Biblia
1993-1996 Jeruzsálemi Rabbiképző Int. Szentírás és művészet
1996- Országos Rabbiképző Szentírás különböző tárgyai

Szakmai és egyéb díjai:
Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány „Pázmány Péter Felsőoktatási díja”, Budapest, 2001.

Oktatási-kutatási tevékenysége:
1. Bibliai - tálmudi motívumok és a művészettörténet
2. A pedagógia történet és a zsidó vallás
3. A magyar nyelv és a zsinagógai szószék
4. Bibliai és postbiblikus irodalom

Önállóan megjelent kötetei:
1. Halljad, Izrael…(társszerző) 1999.
2. A Dohány utcai zsinagóga (angol és héber nyelven is). Bp., 1989-92. Három kiadás
3. Mérleg. Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2000.
4. Te Érted… Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2004.
5. Az elveszített álmok. Dr. Birnfeld Sámuel rabbi emlékének. Bp., 2004.
6. Égszinkék. Válogatott beszédek, tanulmányok. Bp., 2008.
7. A Pokol Traktátusa (in press). Bp, 2OO8.
8. 1956 és a magyarországi zsidók (in press). Bp. 2008. Szerk. Sch.A.

Főszerkesztője és sorozatszerkesztője az OR-ZSE gondozásában eddig megjelent 39 kötetének, az OR-ZSE Évkönyveinek. A 2004-ben elindított Magyar Zsidó Szemle új folyama szerkesztőbizottságának elnöke, az OR-ZSE reprintsorozatának főszerkesztője.

1969. és 2007. között 450 publikációja látott napvilágot.

 

Bezár