Szakmai életrajz
Radnóti Zoltán                        
születési év:1971.
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
Országos Rabbiképző Intézet - rabbi - 1999
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Budapesti Zsidó Hitközség – rabbi
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem - tanársegéd
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (zsidó vallástudomány), 2009 (A zsidó–arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói)
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
-
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
1998 - 1999 Elte: Klasszikus héber nyelvtani gyakorlatok
1999 - 2013 Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (Próféták, Misna, Hagiographak, Rabbinikus Irodalom, Tóra, stb.)
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei 
A zsidó váló-levél (get) vallásjogi hátterének és megírásának vizsgálata gyakorlata
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a) - 170 mindennapi kérdés és rabbinikus válasz a kóserságról (www.rabbi.zsinagoga.net – 2012)
 - Egy modern rabbi, aki nagyon hitt a szép világban - Raj Tamás - (www.rabbi.zsinagoga.net – 2012)
- Egy rabbiné sírja a fészerben (www.rabbi.zsinagoga.net
 - 2012) - 1% - ez lenne a magyar zsidóság jövője? (www.rabbi.zsinagoga.net - 2012)
 - Hogyan taníthatjuk a gyermekünket zsidóságra és hagyományra (www.rabbi.zsinagoga.net – 2012)

 b) - Áv hó 15. a szabad párválasztás ünnepe – (in. Magyar Zsidó Almanach, Budapest, Makabbi 1996) - A reformzsidóság kifejlődésének drámája – 1999
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Bezár