Szakmai életrajz
Dr. Haraszti György                                        
születési év: 1947
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
vegyészmérnök Budapesti Műszaki Egyetem, 1970;
Eötvös Loránd BTK. történelem szak 1982
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot (A) adott!
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE): tanszékvezető egyetemi tanár;
MTA BTK TTI: ny. tudományos tanácsadó
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (pl: CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
: "dr. habil" cím, MTA doktora cím (DSc); MTA Atagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD -2004;
dr. Habil (OR-ZSE) – 2005
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
DAAD ösztöndíj - Bayerisches Staatsarchiv, München (Német Szövetségi köztársaság), 1997;
Visiting Professor – Hebrew University, Jerusalem (Izrael), 1997
Visiting Professor – Sorbonne Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (Franciaország), 200
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem: egyetemes és magyarországi zsidó történelem: egyetemi tanár, tanszékvezető (1998-2014)
a doktori iskola vezetője, 1999-2004
ELTE Judaisztikai Kutatócsoport judaisztikai tárgyak – 1992-1997
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztje – 1998;
Scheiber Sándor díj - 2003
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
a.
2014
Haraszti György : Pannóniától Magyarországig, Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 379 p. (Magyar történelmi emlékek. Adattárak) 1.köt. Hágár földjén : a kezdetektől az ország három részre szakadásáig
2014
Haraszti György: Égő titok, RUBICON 25: (3) pp. 64-69.
2014
Haraszti György: Az elme démonai, In: Trachtenberg Joshua Szerk.: Haraszti György Az ördög és a zsidók. Budapest; Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 2014. pp. 238-243.
2013
Haraszti György: Kényszerperegrináció az első világháború után, In: Szerk.: Borsi-Kálmán Béla Homályzónák: Felvilágosodás és liberalizmus : tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Budapest: 2000; Sík Kiadó, 2013. pp. 213-224.
2012
Haraszti György: „Talmud-hamisítók”, In: Naftali Kraus Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012. pp. 168-176.

b.
2012
Haraszti György: „Máglyákkal, elkobzással, rágalmakkal a Talmud ellen”, In: Naftali Kraus Iránytűvel a Talmud tengerén Misna, Gemára, szóbeli tan. Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012. pp. 160-168.
2011
Haraszti György: Situation of the Hungarian Speaking Jewry in Central-East Europe from the End of World War II to Comminist Takeover (1945-1948/49), In: Szerk.: Ladislau Gyémánt Studia Judaica. Cluj-Napoca: Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, 2011. pp. 70-86. (XIX.)
2010
Haraszti György: Feltárul(t) a múlt a budai várban – régi-új adatok a középkori zsidó negyedekről, In: Szerk.: Szécsi József Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 2009. Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság, 2010. pp. 146-162.
2007
Haraszti GY : Vallomások a holtak házából : Ujszászy István vezérőrnagynak a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései, Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; Corvina Kiadó, 661 p.
2005
Haraszti GY: Az "igazi" Fortunatus", TÖRTÉNELMI SZEMLE 47: (3-4) pp. 221-239.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE) - kuratóriumi elnök
Scheiber Sándor emlékdíj alapítvány – kuratóriumi tag

Publikációs jegyzék

Bezár