Dr. Gábor György publikációi

Publikációs jegyzék

(2010-2011)

 I. Könyv szerkesztése:

 1. A lét hangoltsága (szerkesztő / társszerkesztő Vajda Mihály), Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2010. 369 oldal

 2. A szépség akarata. Kép és filozófia (szerk. Gábor György - Gyenge Zoltán), Typotex, Budapest, 2011. 202 oldal

 II. Könyvben megjelent tanulmány:

 1.  Mindhalálig szabadság, in: Lábjegyzetek Platónhoz 8. A szabadság (szerk.: Laczkó Sándor - Gyenge Zoltán), Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány - Magyar Filozófiai Társaság - Státus Kiadó, Szeged, 2010. 69-80.

 3. Az ikrek - Róma és Jeruzsálem, in: A lét hangoltsága (szerkesztette Gábor György - Vajda Mihály), Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2010. 40-57.

 4. Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése, in: A szépség akarata. Kép és filozófia (szerk. Gábor György - Gyenge Zoltán), Typotex, Budapest, 2011. 126-202.

 5. "Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése", in: Lábjegyzetek Platónhoz 9., Az akarat (szerk. Laczkó Sándor), Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány - Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, 2011. 50-94.

 III. Könyvfejezet:

 1. Égi és földi politika, in: Moses Mendelssohn: Jeruzsálem, avagy a vallási hatalomról és a zsidó hitről, Előszó, Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2010. 5-10.

 IV. Folyóiratban megjelent tanulmány:

 1. A nemzet hitvallása avagy a piac ködképei, in: Mozgó Világ, 2011/4. 3-7.

 V. Kritika:

 1. Történelemben élve, in: Új Könyvpiac, könyvvilág, könyvkultúra, könyvkritika, 2010. április. 11.

 2. Sorstragédiák és fityiszek, in: http://olvassbele.hu/index.php/publicisztika/3408-sorstragediak-es-fityiszek--kovats-margit-es-szcs-edua-kiallitasa

 VI. Publicisztika:

 1. Értekezés a módszerről, in: Népszabadság, 2010. január 15. 10.

 2. Vallásháborúk kora?, in: Vasárnapi Hírek, 2010. január 17. 8.

 3. Az emlékezet fosztogatói, in: Népszava, Szép Szó, 2010. január 23.

 4. A te fajtád, a te mispóchéd, in: Népszava, 2010. április 3. 6.

 5. Az isteni törvény és szószólói, in: Népszava, 2010. december 24. Szép Szó melléklet, 6.

 VII. Sajtó alatt (valamennyi tétel megjelenése 2011-ben):

 Könyv:

1. Gábor György: Domande invisibili. Scritti sulla memoria ebraica, Lithos Editrice, Roma, 2011. 156 oldal

 2. Gábor György: "Valamennyi nyelv anyja", avagy héber nyelv és biblikus rokonság?, in: "A dialógus sodrában" - Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény dialógusban a 21. század elején (szerk. Dobos Károly Dániel),  Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 3. Gábor György: "Kizárólagosság és univerzális tudat (a fundamentalizmus fenomenológiájához)", in: Vallás: háború és béke? (szerk. Banyár Magdolna), Bhaktivedante College

 Folyóiratcikk:

 1. Gábor György: "A teremtés rendje és az augustinusi szabad akarat", in: Magyar Zsidó Szemle

 

Budapest, 2011-08-12

 

Vissza