Konferencia a holokauszt oktatásáról

 

 

2015. november 5-én, csütörtökön az OR-ZSE Oktogonális termében, csekély érdeklődés mellett, nyitotta meg Dr. Kiss Endre, az MTA doktora, a "holokauszt oktatásáról" rendezett műhelykonferenciát, melyet az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja és a Keresztény-Zsidó Társaság(KZST) rendezett.

 

 

Az ún. vitaindító előadást dr. Szécsi József, c. egyetemi docens, az OR-ZSE oktatója, a KZST főtitkára tartotta meg "Egy lehetséges holokausztoktatási koncepció felé" címmel. Koncepciójának bemutatásában érintette azokat a témákat, melyeket a holokauszt oktatása során feltétlenült érinteni szükséges: ezek közül a különbségeket a zsidóknak és nemzsidóknak szóló oktatást, a zsidóság történelmét, vallását, a teológiai antijudaizmus és a zsidóellenesség új kérdésköreit, a holokauszt utániak felelősségét....

 

 

Utána Sommer László docens, pedagógiai tanácsadó, az OR-ZSE docense tartott tárgyi illusztrációval színesített előadást a holokauszt oktatásának állami, a nemzeti alaptantervben szereplő előírásairól, azok konkrét megvalósítási módjairól, oktatás a szélesebb körökben - az állami, egyházi és alapítványi iskolákban és egyéb helyeken -, zsidó körökben, és speciális szemléltető eszközök használata az oktatásban, különös tekintettel az ún. erkölcsi nevelés tartalmára.....

 

Dobner Győző baptista lelkész a KZST elnökségi tagja először a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kötelezővé tett holokauszt tantárggyal kapcsolatos panaszokat, reakciókat, következtetéseket ismertette, majd kitért a mai társadalom holkauszt tagadására, az elmaradt hokauszt feldolgozás kérdéseire, és ezzel kapcsolatban az előítéletes gondolkodásra való válaszadás fontosságára. Ugyanígy fel kell lépni a teológiai antijudaizmus megjelenésének különböző formái ellen is a templomokban, szószékeken, stb. Fontos lenne, hogy minél szélesebb körben látogassanak el Auswitz-ba, hogy személyesen is benyomásokat szerezhessenek.....
 

ifj. Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségből a holokauszt oktatásának  néhány elméleti és gyakorlati kérdését kívánta saját készítésű diáival illusztrálva megvilágítani, hangsúlyozva az emlékezés fontosságát, beleértve a zsidó temetők, működő és elhagyott zsinagógák, egyéb emlékkövek, helyek látogatását. Felvetette azt a kérdést, hogy elégséges-e a holokauszttal kapcsolatos keresztényi intézményi bűnbánat, ami a holokauszt túlélők számára nem lehet azonos a személyes bűnbánattal....

  

Dr. Mátrai Zsuzsa az MTA doktora, a neveléstudomány kandidátusa  a bevezető előadáshoz kapcsolódva vetett fel néhány érdekes problémát. Például azt, hogy a holokauszt nemcsak a zsidóság, hanem az egész emberiség történelmében egy cezúra, mely után már minden másképp szemlélhető. Ugyanígy felvethető a holokauszt áldozataival, az elkövetők utódaival és az áldozatok utódaival kapcsolatos pszichózis kérdése. Foglalkozott a holokauszt oktatásban alkalmazandó emócionális példák egyikével is, majd saját eseteivel mutatta be az oktatás nehézségeit.....

 

Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, az OR-ZSE oktatója ismertette a gyakorlatban megvalósított oktatási módszert, melyet a történelem-tanárok képzésében alkalmaztak, rendhagyó történelem órákkal, melyek a zsidóságról szóltak. Beszélt  a holokauszt oktatásban használható ún. helyi anyagokról, melyekkel lehet szemléletessé tenni az oktatást. Képeket mutatott be a szombathelyi savária múzeum témával kapcsolatos kiállításából, valamint a kiállítási tablók oktatásban való felhasználását.....

 

Dr. Szigeti Jenő prof. emer. ATF., hozzászólásában a történelem oktatás fontosságát emelte ki, mint a magyar közösség tudatának formálóját, mivel a köztudatban elterjedt antiszemitizmusnak jórészt a tudatlanság az egyik oka. Tudatosítani kellene a közvéleményben is, hogy a magyar kultúra sokszínűségének a befogadott sok egyéb kultúra a forrása, így az előítéletesség nem tolerálható tudatosan. A zsidóság kultúrája is így, szervesen beilleszkedik a mai magyar kultúrába is.....

 

Dr. Tokics Imre főiskolai tanár, ATF., több, mint 30 éves katedrai tevékenységét hozta fel példának a zsidóság megismertetésében, miko ris az Ószövetség oktatásnak első lépéseként igyekszik megszerettetni hallgatóival a zsidóságot, szép lassan, annak érdekében, hogy filoszemita gondolkodást tudjanak kialakítani. Ennek a gondolkodásmódnak a történelmi előzménye az is, hogy az adventista egyház a holokauszt idején igen  sok zsidót mentett meg....

 

 

 

Varga Béla közgazdász, KZST elnökségi tag, mint meghívott hozzászóló ás holokauszt túlélő mondta el a holokauszt oktatás keretében szerzett tapasztalatait, melyeket főleg külföldön és főleg egyházi rendezvényeken megtartott beszámolói során szerzett. Kérte a jelen lévő oktatókat és a hallgatóságot, hogy ne hagyják feledésbe menni a holokauszt túlélők által átélt borzalmakat, hanem úgy dokumentálva, valóságosan, hogy a fiatalok megértsék és átérezzék miről is van szó.....

 

 

 

Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi, az OR-ZSE rektora egy 1945-ben a magyarországi Dror Habonim, magyarul a kibuci munkások szervezete által nyomtatott képes, főleg magyarul írt Pészachi Hágádát elemezte, mely a cionizmust és az Izraelbe történő kivándorlást volt hivatva propagálni......

 

 

  

Dr. Lichtmann Tamás az OR-ZSE egyetemi tanára bemutatott és részletesen ismertetett egy általa összeállított, a Debreceni Egyetem kiadásában megjelent "Holokauszt tankönyvet", mely a holokauszt oktatásban használtható egyetemi szinten, de amely alkalmas lehet széleskörű oktatási anyagnak is.....

  

 

 

Dr. Hidvégi Máté c. egyetemi tanár, biokémikus az antiszemitizmus leküzdésének egyik eszközéül ajánlotta, hogy ki kellene adni egy olyan összeállítást, amely a híres magyar származású zsidókat, Nobel-díjasokat, orvosokat, művészeket, színészeket, tudósokat, írókat, sportolókat, zenészeket stb., mely szimpatikussá tudná tenni a nagyközönség előtt a zsidókat....

 

 

Ungárné Dr. Komoly Judit, prof. emer. az OR-ZSE oktatási tanácsadója, mint holokauszt túlélő szólt hozzá az elhangzottakhoz. Pszichológusként az előítéletességről beszélt, amely igen mélyen gyökerező tulajdonság, jórész tapasztalások nélkül, hallomások és hamis benyomások alapján, csoporttartozás megerősítésére. Ennek kapcsán említette a zsidóság bűnbakká válásának folyamatát és erre felhozott egy szociálpszichológiai magyarázatot.....

 

Ezután további hozzászólások, illetve vélemények hangzottak el.  Hozzászólt Szécsi József, majd Schőner Alfréd mondta el javaslatait, Szántóné dr. Balázs Edit ismertette oktatási tapasztalatait, Mátrai Zsuzsa az antiszemitizmus forrásairól szólt. Több hozzászólás után Szécsi József említett még több témát, illetve beszélt a Holokauszt oktatás mai társadalmi nehézségeiről és a perspektívákról, végül lezárta a konferenciát.

2015.11.12
KP.