Magyar Tudomány Ünnepe
2015

események

   
Az esemény címe

Csoda és tudomány a Patriarchák korában és napjainkban

Az esemény műfaja

Vallásközi biblikus konferencia

Tudomány-terület Hittudomány
Kezdés

2015. november 23. hétfő 10.00

Befejezés 2015. november 24. kedd
Program

Hat előadás az első és hat előadás a második napon - szervezés alatt

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és Keresztény - Zsidó Társaság

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Peremiczky Szilvia tosca@index.hu

Szinopszis

A rendezvény célja a két nagy monoteista vallás, a kereszténység és a zsidóság Szentíráson alapuló vallástudományi álláspontjainak kölcsönös megismerése napjaink egyik fontos kérdésével, az egzakt tudományok és a szupernaturális jelenségek vélt vagy valós dichotómiájával kapcsolatban, ezzel is elősegítve a vallások, felekezetek közötti építő párbeszédet.
A kétnapos nemzetközi konferencia során a tizenkét - tizennégy, a keresztény valamint a zsidó vallástudomány nagy tekintélyű tudósa tart 45-50 perc időtartamú előadást a konferencia tárgyköréhez kapcsolódó témában. A konferencia előadói között a határon túl élő keresztény és zsidó közösségek neves képviselői mellett jelen lesznek a történelmi Magyarországról elszármazott vagy Magyarországhoz, ill. a térséghez kötődő vallástudományi szaktekintélyek is. A szakmai terv tartalmaz olyan kötetlen beszélgetéseket, eszmecseréket, melyek alkalmat biztosítanak a két nagy monoteista vallás nézőpontjainak mélyebb megismerésére.