Magyar Tudomány Ünnepe
2015

események

   
Az esemény címe

A fény éve

Az esemény műfaja

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Vallástudományi doktori Iskolájának
tudományos konferenciája

Tudomány-terület Hittudomány, interdiszciplináris bölcsészettudomány, vallásfilozófia
Kezdés

2015. november 25. szerda, 10.00

Befejezés 2015. november 26. csütörtök
Program


2015. november 25. (szerda)
10.00 Megnyitó:
Schőner Alfréd rektor, a Doktori Tanács elnöke
Lichtmann Tamás a Doktori Iskola vezetője

Megnyitó előadás:
10.10 Schőner Alfréd: A Portugál Zsinagóga fényei az amszterdami szefárd zsinagógában

Délelőtti előadások:
10.30 Rathmann János: A fény a Bibliában, a fény, mint optikai jelenség és mint metafora
11.00 Hunyadi László: Világosságról, sötétségről és kognícióról
11.30 Rugási Gyula: Zsidó-kereszténység a II. századi Alexandriában (Pellai Ariszton)
12.00 Kiss András: Jézusról szóló viták a cionizmuson belül
12.30 Gábor György: A felhők közt tündöklő íj

13.00 – 14.00 Ebédszünet

Délutáni előadások:
14.00 Petri László: Új esély, avagy fény a zsidóságnak a II. vh után
14.30 Dan Daniel: Fény, tudás, felsőoktatás
15.00 Uhrman Iván: Tohuvabohu
15.30 Kiss Erika Márta: A természettudomány és a hit törékeny hídjai. Tudományosan leírt, de csak a fényről és tűzről való "hitbéli tudás" alapján magyarázható jelenségek
16.00 Lichtmann Tamás: A Zóhártól A törvény kapujáig2015. november 26. (csütörtök)

Délelőtti előadások:
10.00 Kiss Endre: A fény és a sötétség természete
10.30 Finta Szilvia: "Kösd fel kardodat csípődre, oh vitéz" A zsidó írásmagyarázat egy eltörölhetetlen alapelvéről
11.00 Szigeti Jenő: Gondolatok a fény születéséről
11.30 Vanderstein Noémi: "A csend ideje" Chaim Potok A kiválasztott című regényének munkacíme
12.00 Tóth Sándor: Fényes világ
12.30 Torontáli/Lipthay: "A mely szóval határozol, az beteljesül neked"

13.00 – 14.00 Ebédszünet

Délutáni előadások:
14.00 Szécsi József: A hellenisztikus zsidó éra és a "fósz"
14.30 Tamási Balázs: Világosság és sötétség a qumráni szövegek fényében
15.00 Bartók Ágnes: A "fénylés" mint az igazság megtörténése Heidegger művészetelméletében
15.30 Páll Edit: A nappal és az éjszaka jelentősége Vámbéry Ármin: "A Nyugat kultúrája Keleten" című művében
16.00 Mezei Zoltán József: "Fény, árnyak - majd a sötétség." Veszprém, egy dunántúli gabonaempórium zsidó polgárságának végnapjai.
17.00 Vita és zárszó

 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Helyszínek OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.
Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Dr. Lichtmann Tamás lichtmanntamas@gmail.com, a Doktori Iskola titkársága doktorisk@or-zse.hu, 2674976/112

Szinopszis

A "fény éve" szimbolikus cím számos tudományos, kulturális, vallási és művészeti területet, valamint természettudományos diszciplinákat is magába foglal. Utalhat a teremtés könyvére a zsidó és más ókori vallások motívumaira, utalhat a fény különböző megnyilvánulásaira az ősi szövegek és események kapcsán, utalhat a rabbinikus irodalom és a kabbala magyarázataira és jelképrendszerére. Aktuálisan utalhat a zsidó vallásban történelmi szerepet játszó "fény ünnepére" (a konferenciát követő napokban kerül sor a Hanuka ünnepére, melynek tengelyében a fény áll). A fény számtalan művészeti alkotás tárgya és témája a művészetek kezdeteitől napjainkig, a képzőművészetben, a zenében, az irodalomban és más modernebb művészeti ágakban. A fény szerepe és kutatása a természettudományokban is megjeleníthető lesz a konferencia meghívott vendégei részéről. A "fény éve" elnevezés az Unesco ez évi programjának a középpontjában áll.