Magyar Tudomány Ünnepe
2015

események

 

 

 

Az esemény címe

A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról

Az esemény műfaja

A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról

Tudomány-terület

Hittudomány

Kezdés

2015. november 17. kedd, 10.00

Befejezés

2015. november 17. kedd, 17.00

Program


10.00
Megnyitó

10. 10
Vitaindító előadások

Bányai Viktória
Az ifjúság megtartása: a hitoktatás kérdése a Magyar-Zsidó Szemle első évfolyamaiban

Kiss Endre
Vallás, tudomány, nemzet, történelem. Goldziher Ignác a Magyar Zsidó Szemle születésénél

10. 50
Vita

11. 00
Előadások

Komoróczy Szonja
A magyar zsidók nyelvhasználata és a jiddissel kapcsolatos írások a Magyar Zsidó Szemlében

Lichtmann Tamás
Irodalmi nyomok a Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamában

Oláh János
A Magyar Zsidó Szemle szerepe a zsidó néprajz, mint új diszciplína létrehozásában

Rugási Gyula
Kaufmann ibn Gabirol értelmezése – a kis írások, illetve az „Attributenlehre” tükrében

Babits Antal
Klein Mór vs. Schreiner Márton és Spiegler Gyula bölcselete

12.40
Vita

13.00-14.00
Ebédszünet

14.00
Előadások

Kárpáti Judith
Fókuszban a Közel-Kelet. Magyar Zsidó Szemle 1884-1888

Zima András
A Szentély és a Szentföld emléke a szentföldi utazásokról szóló cikkek és híradások tükrében

Ábrahám Vera
Szeged a Magyar Zsidó Szemle első évfolyamaiban. A Pillitz-ügy

Hrotkó Larissa
Zsidó társadalmi gender-viszonyok megismerése a Magyar Zsidó Szemle 1884-es évfolyamának szövegelemzése alapján

Ujvári Hedvig
Testi (sz)épség. Az "izomzsidó“ fogalma Max Nordaunál a fin de siecle" kontextusában

15.40
Vita

16 00
Kávészünet

16. 10
Előadások

Hábermann Zoltán
A XIX. századvégi asszimiláció a Magyar Zsidó Szemle tükrében

Böhm Karolina
Jesivák a zsidó identitás összefüggésében

Róbert Péter
A Magyar Zsidó Szemle és az I. Világháború

Rathmann János
A reneszánsz zsidó filozófia Itáliában

17 30
Vita


18 00
A konferencia lezárása
 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport

Helyszínek

OR-ZSE, 1084. Budapest,Scheiber Sándor utca 2.

Régió

Közép-Magyarország

Kapcsolat-tartó

Kiss Endre andkiss@hu.inter.net

Szinopszis

Az OR-ZSE Kaufmann Dávid kutatócsoport számos sikeres kutatás és publikáció után elkezdte a Magyar Zsidó Szemle c. zsidó tudományos folyóirat tudományos feldolgozását.
Jelen konferencia a Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról közösen folytatott interdiszciplináris kutatások eredményeit mutatja be. Az egyes előadások ezeknek az évfolyamoknak eltérő perspektíváit mutatják fel, az egyes konkrét megközelítések elősegítik a többi megközelítés eredményeinek ellenőrzését és azok további finomítását.