Magyar Tudomány Ünnepe
2015

események

   
Az esemény címe

Cedaka-Társadalmi igazságosság-Emberi Jogok

Az esemény műfaja

Interdiszciplináris tudományos konferencia

Tudomány-terület Társadalomtudomány
Kezdés

2015. november 10. kedd 12.30

Befejezés 2015. november 10. kedd 19.00
Program

12:30-13:00 Dr. Békési Ágnes habil. egyetemi docens, OR-ZSE
Közösségfejlesztés cigány családok körében

13:00-13:30 Kiss Csaba, Surányi Judit OSI programvezető
Fogyatékosok érdekvédelmi mozgalma

13:30-14:00 Surányi Ráhel Szociológia PhD hallgató CEU és Kelemen Ágnes Történelem PhD hallgató CEU
Izraelben élő magyar zsidók identitása és
Magyar zsidó diákok a fasiszta Olaszországban

14:00-14:30 Dr. Szuhay Péter antropológus, Néprajzi Múzeum
Etnicizálható-e a magyarországi szegénység? Etnikus kultúra, vagy a szegénység kultúrája a magyarországi cigányság kultúrája?

14:30-15:00 Dr. Erős Ferenc DSc professzor emeritus, Pécsi Tudományegyetem
Idegenek és menekültek. A xenofóbia gyökerei

15:00-15:30 Dr. Ritter Andrea PhD, OR-ZSE
Zsidó sors, trauma, ellenállás, test, lélek

kávészünet

16:00-16:30 Dr. Örkény Antal egyetemi tanár, az ELTE Szociológiai Doktori Iskola vezetője
Az idegenekkel szembeni attitűdök változása a menekültkrízis hatására

16:30-17:00 Setét Jenő roma aktivista
A romák helyzetének kérdései- egy civil aktivista szemével. Tapasztalatok, tanulságok a mai magyar társadalomban, roma szemmel

17:00-17:30 Dr. Kárpáti Judit egyetemi docens OR-ZSE
Halukka. Néhány gondolat egy ellentmondásos segélyezési rendszer kapcsán

17:30-19:00 kerekasztal beszélgetés az előadókkal

 

Szervező intézmények

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Szociális Munka és Társadalomtudomány Tanszék

Helyszínek A konferencia levezetője és házigazdája Dr. Háberman Zoltán egytemi docens, tanszékvezető OR-ZSE: zoltan.haberman@gmail.com.

 Az esemény fővédnöke Dr. Surányi András egyetemi docens DLA, BGF

Régió Közép-Magyarország
Kapcsolat-tartó

Dr. Háberman Zoltán egyetemi docens: zoltan.haberman@gmail.com

Szinopszis

A judaizmus lényege, a judaizmus egyik legalapvetőbb princípiuma a társadalometikájában rejlik, amely a cedaka elvrendszere.
A cedaka komplex fogalma a zsidó társadalometika terminológia szinonimája. A nyugati civilizáció és a kereszténység legfőbb etikai értékei - a humánum, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a kölcsönös segítségnyújtás, a tolerancia - mind ezen ősi zsidó alapelveken nyugszanak, melyek átöröklődtek a nyugati civilizációba.

A zsidó vallás is szeretet-vallás, hiszen a judaizmus társadalometikai elvei áthatják a zsidó történelmet, a mindenkori zsidó "societas"-t.
A judaizmusnak a világ jobbá tételébe vetett egyértelmű, egységes, minden időben és helyszínen megtalálható alapvető elve és hite a zsidóságban irányzatoktól függetlenül érvényes.

A konferencián a társadalmi igazságosság, az emberi jogok néhány aspektusának elemezésére és megértésére törekszünk univerzálisan és a mai magyar társadalomra vonatkozóan is.
A konferencia előadásaiban a szegénységgel, cigánysággal, fogyatékossággal, menekültekkel kapcsolatos dilemmákra, kérdésekre keresünk válaszokat történelmi és aktuális perspektívákból is.