Megjelent kiadványaink

Kármán György: A zsidó liturgikus zene II.

A magyarországi neológ zsinagógák hagyománya (Budapest: Logos, 1999)

Liturgia II.Az európai askenáz zenei liturgia kialakulásával és történelmi fejlődésével párhuzamosan fontos megismerni szombati, ünnepi dallamaink eredetét, ezek jellemző zenei fordulatait. Jegyzetünkben kizárólag az esti és a délelőtti istentiszteletekről szólunk. Elsősorban azért, mert ez a két alkalom vonzza a legtöbb hívőt a zsinagógákba, imatermekbe, emiatt az ilyenkor elhangzó dallamok a legismertebbek. Másodsorban azért, mert ezeken az istentiszteleteken hallhatjuk a legösszetettebb zenei liturgiát, követhetjük nyomon a többezeréves történeti fejlődést. A legfontosabb dallamokról szükséges judaisztikai és zenei tudnivalókat mindenki számára érthetően közöljük, ahol csak lehetséges, a tények forrását lábjegyzetben megjelöljük. Azok számára, akik kottát olvasni nem tudnak, de a dallamokat ismerik, ezáltal zenei, judaisztikai és történelmi szempontból útmutatást adhatunk.

Számozott kottapéldáinkkal a zenei alapokkal rendelkezőknek kívánunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tudnivalók mellett a dallamokat, az istentiszteleteken kívül is, önmaguk számára felidézhessék. Jegyzetünk alapjául az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájának liturgikus zenei gyakorlatát vesszük figye
lembe.

 

Vissza.