FINANSZÍROZÁS HIÁNYÁBAN MEGSZÜNT 2013-BAN

  


Tudományág: 8. hittudományok
Kódja: D30
Intézményi kód: ORZSE
Akkreditálásának éve: 2003

A Kutatócsoport vezetője: Dr. Kiss Endre, az MTA doktora, egyetemi tanár, 1084. Budapest, Bérkocsis utca 2. Tel.: 317-2396/108, e-mail: andkiss@hu.inter.net

A Kutatócsoport helyettes vezetője: Dr. habil. Lichtmann Tamás, tudományos főmunkatárs, tanszékvezető egyetemi tanár, 1084. Budapest, Bérkocsis utca 2.
Tel.: 317-2396/108, e-mail: lichtmann@or-zse.hu

A résztvevő tagok adatai:

Név

Tudományos fokozata, címe

e-mail
Dr. Lichtmann Tamás Ph.D. egyetemi tanár lichtmann@or-zse.hu
Dr. Staller Tamás Ph.D. egyetemi tanár tstaller@vnet.hu

A Kutatócsoport rendszeres és intenzív kapcsolatot ápol az OR-ZSE-n oktató kollégákkal és törekszik bevonni kutatómunkájába a Doktori Iskola hallgatóit is. Erejének megfelelően együttműködésre törekszik a magyarországi zsidó művelődéstörténet más kutatóhelyeken működő képviselőivel is.