Adatbázisok

A 19. századi magyar zsidók listája

Babits Antal: A "GÓLEM" HUNGARICA VONATKOZÁSAI

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet

Diner-Dénes, József

Dóczy, Jenő: Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége

Élet és Irodalom XLV. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM, 2001. július 27.

ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék: Polcrend böngésző

Embermentés diplomaták, vöröskeresztesek, antifasiszták

Engels, Friedrich : Über den Antisemitismus

Erdélyi, Ágnes: Hannah Arendt 1956-ról - mai szemmel

FRANZ OPPENHEIMER: ERLEBTES, ERSTREBTES, ERREICHTES LEBENSERINNERUNGEN

Fülöp Endre: Polányi Mihály

Gábor Éva: A Pollányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság és a Polanyiana

Hernádi Miklós: Zsidó irodalmi impulzusok a modernizálódó magyar műveltségben 1860 és 1945 között

Hernádi Miklós: Zsidó képzőművészek hozzájárulása a modernizálódó magyar műveltséghez

Hidas, Péter I.: Egy jelentés margójára

Jegyzőkönyv az MTA Judaisztikai Kutatócsoport 2010. június 28-i üléséről

JEWISH COMICS: A SELECT BIBLIOGRAPHY

Kapronczay, Katalin Dr. :TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

KERESKEDELMI ÉS KÖNYVTÁRI FORGALOMBÓL KIVONT ZSIDÓ SZERZŐK LISTÁJA (1944)

Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (részletek)

Komlós Aladár: Irodalmunk társadalmi háttere

Magyar zsidó kultúra, hagyomány, néprajz és vallás

Magyar Zsidó Lexikon: Zsidó történetírás

Magyar zsidó nagyjaink: A Korányi család és Korányi Frigyes

MUTATÓ, AZ IZRAELITA MAGYAR IRODALMI TÁRSULAT (IMIT) ÉS A MIOK ÉVKÖNYVEIHEZ. (1895-1918, 1929-1944, 1948, 1970-1980)

Polányi Mihály

Pomogáts, Béla beszélget Komlós Aladárral

Stefan Auer: Der verlorene Schatz der Revolution. Hannah Arendt und die Revolutionen 1956, 1968 und 1989

The Hannah Arendt Papers Materials Reproduced with Permission, Correspondence, General, 1938-1976

Vágó Imre: Önarckép a XX. sz. második feléből. A barcsi Weisz család utolsó sarjának visszaemlékezései

Zsidó humor

Zsidó községek könyvei

Vámbéry Ármin Ázsiában