Vissza

OLÁH JÁNOS: 
Judaisztika

"... megkerülhetetlen állomása a mai zsidó kultúrának..."

- OLÁH JÁNOS ÚJ KÖNYVE ELÉ -

A nyolcvanas évek végén megálmodott és a kilencvenes évek elején megvalósított új "Pedagógium" a Rabbiképző régi-új intézménye. Az újjáteremtés eszménye vezette a Bérkocsis utcai klasszikus, immár szimbólummá lett épületbe, a XX. századi történelem áldott, de viharverte falai közé. Hosszú évtizedek után, újjászületett a magyarországi zsidó tanárképzés!

A judaisztika tanulmányokat akkor elkezdő hallgatók, már korábban bizonyították, hogy a szorgalom és a hivatástudat személyiségük jellemzői. E két fogalom ötvözete indította el őket a pedagógusi pályán.

Az első, "nagy" generáció végzettjei, ma, a magyarországi zsidó pedagógiai és tudományos élet jelentős személyiségei. E generáció megtestesítője és példaértékű reprezentánsa Oláh János is. Az egzakt tudományok egy specifikus területéről került a humán stúdiumok, a judaisztika varázslatos világába. A keresés a megismerés és a zsidóság iránti elkötelezettség inspirálta, hogy feltárja ősi múltunk ezernyi árnyalatát, magát a szín-kavalkádot. Tehetsége érett egyénisége magára vonzotta a figyelmet és diplomájának kézhezvétele óta a Lauder Iskolának egyik meghatározó személyisége.

Az elmúlt hét-nyolc évben már az OR-ZSE-n is tanít. Következetességgel, az "ügy" iránti alázattal oktat és kéri számon a diákokat. Tudja, hogy feladata van, s bizodalma, hogy tanítványai méltó módon képviselik világlátását, szellemi elkötelezettségét.

Oláh János tudós ember. Analizáló képessége önmagáért beszél, összegző készsége lenyűgöz mindannyiunkat. A formális és az informális oktatás, a katedra és az előadói pulpitus, a kutatás-oktatás-publikálás folyamata egyaránt fontos számára. Eddig megjelent kötetei, szerkesztői tevékenysége, kisebb cikkeinek és tanulmányainak minősége, lektori munkássága, előadói képessége lenyűgözi az őt hallgatót. Mostani munkája összegzésnek tekinthető. Eddigi életpályájának egyik, talán legfontosabb állomása.

A nyájas olvasó most olyan könyvet forgat a kezében, mely hatalmas tudásanyagra épít. Benne mindazok a gondolatok, amelyek a zsidóság létének meghatározó pillérei. Olyan fogalmak, amelyeket ismerünk, de történeti hátterét nem mindig érti a hitét, vallását még aktívan gyakorló zsidó vallású ember sem. E szellemi produktum megkerülhetetlen állomása a mai zsidó kultúrának, integráns része annak a gondolati folyamnak, ami az elmúlt másfél évtizedben formálja a körülöttünk lévő mikro-és makrokozmoszt.

Kísérje szerzőnket az alkotás öröme, kollégák, és tanítványok szeretete övezze további pályáját!

Schőner Alfréd