Vissza

Raoul Wallenberg karácsonya,
Budapest 1944

Egyedi művet jelentetett az év végén a Kolor Optika Nyomda és Kiadó BT.

Különleges azért, mert egy - azóta oly sokat emlegetett - történelmi pillanatban, azt mintegy megörökítve született.

1944 decemberében Raoul Wallenberg néhány fiatal munkatársa, akik egyúttal az ő megmentettjei és pártfogoltjai is voltak úgy érezte valami olyan emléket kell adniuk Neki, amelyre megérdemelt békés öregkorában is jólesően fog tekinteni. Olyan valakinek adtak ajándékot, aki őket ajándékozta meg az aránylagos biztonsággal.

Dr. Sugár Péter professzor javaslatára elkészítették a Der Schutzpass in der Kunstgeschichte című tréfás reprodukció gyűjteményt, amely ironikus elbeszélése a védlevelek történetének, műalkotások animációival, Sugár Péter elégiájával.

Görgey Gábor előszavában, mint "gyakorlati hőst" mutatja be Wallenberget, Forgács Gábor -aki az alkotók egyike - emlékezik 1944 decemberére, Wallenbergre és a mentőakció közben az Andrássy laktanyában agyonlőtt Sugár professzorra, aki már nem tudhatta meg, mit szól verséhez a megajándékozott diplomata.

19 kép ábrázolja a mellékelt magyarázat szerint az emberiséggel egyidős védettség történetét. Kezdve a neolitikus barlangfestmény hieroglifájától, amely az "altamirai nagykövet tulajdonára" figyelmeztet, a "betörő mandzsu hordák Führerét" (életveszélyesen) említő álkínai rajzra, egyiptomi munkaszolgálat alóli mentesítésre, Hektor "Mytiléniai Schutzpassára", Jónás a cethal felé tartott védlevelére akadunk, Wallenberg bizánci mozaikon látható, Giacomo Biboldo (!) öntudatosan mutatja Schutzpassát a német zsoldosoknak, Don Quioté nem rohamozza meg a spanyol malmot, mert visszatartja a védelmező felírat.
De még a vérpadon is segít az előrántott védlevél, amelyet az utolsó kép már futurisztikusan ábrázol.

Igazi pesti humor, sok öngúnnyal, jelenik meg ezeken a képeken, amelyeket az Üllői úti követségi irodán napi 13 órát - ha kellett többet - dolgozó munkatársai alkottak és adtak át december 21-én szeretett főnöküknek.
Három nap múlva megszűnt az iroda s a védettség is! Stábja néhány vezetőjével a Hazai Bank Harmincad utcai páncélterméből irányította a további embermentést. Wallenberg sorsa tragikusan alakult, nem nézegethette - az ajándékozók jó szándéka szerint - öreg korában a képgyűjteményt, amelyet olyan meleg szeretettel készítettek számára.

"Habent sua fata libelli." Ennek a könyvecskének is megvolt a maga hányattatása.
Az ostrom után a Harmincad utcai romok közt találta meg egy svéd követségi attasé és Wallenberg egyik magyar segítője a könyvet, amelyet átadtak Wallenberg édesanyjának.

Most Nina Lagergren -Wallenberg húga , aki 60 évig őrizte, előszavával látta el a végre nyilvánosság elé jutott kis remekművet, amely Raoul Wallenberg karácsonya Budapest 1944. címmel szép kiállításban, hátlapján egy emlékmű képével, svéd, magyar és angol nyelven - az eredeti németül volt - hirdeti a emberség örök értékeit.

Szépen illeszkedik ez a reprint kiadás a Wallenberg - irodalom alkotásainak sorába!

Róbert Péter