Vissza

Emlékezz!
Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez,
1938-1945

Sok szó esik a Soá 60.évfordulója kapcsán a magyar zsidóság tragédiájáról. Visszaemlékezések, beszámolók, tudományos értekezések idézik fel a több mint félmillió ember pusztulásához vezető eseménysorozatot. A Magyar Országos Levéltár eredeti dokumentumok összeállításával járult hozzá az emlékezéshez.

Szerkesztői elsősorban az ifjúsághoz akartak szólni, akik többnyire csak a szűkszavú tankönyvekből ismerhették meg ezeket a vészterhes időket. Nem közöl véleményeket, jegyzeteket, hanem kronológiai sorrendben közli a forrásokat .Maguk a dokumentumok vallanak, jogi szövegek a jogtalanságról - kommentár nélkül.

Különböző rangú források, más a helyük az iratok hierarchiájában, de a tárgyuk ugyanaz - egy kisebbség sanyargatása, kifosztása, végül meggyilkolása. Teljes terjedelemben közli a sokat emlegetett zsidótörvényeket, betekinthetünk az ostobaságában is bonyolult "fajvédelmi" rendelkezés-anyagba.

Kiderül a hivatalos iratokból, hogy a zsidó üzletek bezárása mennyire nehezítette a lakosság életét, olvashatunk háttéranyagokat, amelyek a minél súlyosabb alkalmazást szorgalmazzák pl. az orvosi kamarai tagság ügyében. Jellemző egy telefonkérelem rövid elutasítása a kérelmező felekezete miatt.

Találkozunk német szervek (Gestapo, SS) közvetlen intézkedéseivel, Endre László utasításaival, sok a jelentés a gettók rettenetes állapotairól. Elkeseredetten könyörgő kérvények, amelyeket gyorsan elutasítanak. Internálási javaslat keresztények ellen (valaki 3 kenyeret és 2kg. aszalt szilvát akart bejuttatni az éhező gettóba, internálási indok: "magatartása mélyen sérti a mai keresztényi gondolatot"), rendeletek özöne, amelyek tovább nehezítik a zsidók sorsát. Szégyenletesen sok feljelentés, amelynek hátterében többnyire zsidó ingatlan megszerzése áll.

Befestik az utcára nyíló ablakokat, zúzdába viszik a zsidó szerzők műveit a könyvtárakból (a lista Molnár Ferenccel kezdődik, Szép Ernővel folytatódik). Névtelen levél kéri az alispán közbelépését a paksi zsidók bántalmazásáról. Deportálási jelentések után a kérvények már a hátramaradt javak kiutalását kérik. Betekinthetünk a nagypolitikába is, a külügyminiszter beszámol a kormánynak a semleges külföld felháborodásáról.

A miniszterelnök mossa kezeit, kijelentve "hogy Magyarországon eddig egyetlen zsidót sem gyilkoltak meg" (De haláltáborba szállítottak 437.000-t!) .Erről a főváros is tud, a Magyarországi Zsidók Szövetsége kérelmezi Vas vármegye alispánjától a deportált hitközségek tóratekercsit, de nem kapja meg. Feljegyzés készült az embermentő Angelo Rotta pápai nuncius Szálasinál tett látogatásáról.. Nem sokat tudott hatni a nyilas vezetőre, az utolsó dokumentumok a nyugati határszél munkaszolgálatosainak tömegsírjairól szólnak.

Plakátok és fotók szemléltetik az anyagot - utóbbiak nagyrészt már ismertek, helynévmutató segít a helytörténeti tájékozódásban.

Értékes segédanyag a Magyar Országos Levéltár kiadványa az oktatás számára, mementó a felejtés ellen!

Róbert Péter