Vissza

Paul Lendvai: Határátlépés

Paul Lendvai, a Bécsben élő publicista ismert alakja a nemzetközi médiák világának. Osztrák, német és angol lapok tudósítója, az ORF és az Európastudio tekintélyes munkatársa, az Europaische Rundschau társkiadója és főszerkesztője, hogy csak néhányat említsünk megbízatásai közül. Rangos díjak és kitüntetések birtokosa, 11 könyv szerzője.
Határátlépés című, eredetileg németül írt önéletrajzának alcíme: Az Üllői útról a nagyvilágba. Őszintén, magát és másokat kíméletlenül kritizálva, de ugyanakkor valami sajátos szelíd humorral számol be egy közép-európai értelmiségi sorsáról. Ez a mű most második, alaposan átdolgozott és lényegesen kibővített magyar kiadásban jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában. Megértjük belőle, hogy Lendvai Pál - a későbbi Paul Lendvai - nem véletlenül került az összes kelet-európai csatlós ország feketelistájára.
Családja és gyermekévei bemutatásával kezdi a könyvet. Polgári környezetben nő fel a Liliom utca és Űllői út sarkán. 1944. március 19-én vidáman tér haza a meccsről, mert csapata a Ferencváros megverte az Újpest labdarúgóit, miközben német csapatok szállják meg Magyarországot. Vége nyugodt életüknek, csillagos házba hurculják a családot, ahonnan visszaszöknek az Üllői út 53/A alatti lakásukba. Néhány hónapig megaláztatások és szenvedések sorozata az életük, a 14 éves fiú is a halálmenetből szökik meg. A vész elvonultával az irodalomba menekül, esszét ír Stefan Zweigről. Belekóstol a politikába is, a szociáldemokrata ifjúsági mozgalomban működik. (Sok korabeli politikus jelenik meg a könyv lapjain.) Ennek köszönhetően 1953. januárjában letartóztatják és csak a Nagy Imre kormány engedi ki az internálótáborból. Utána nem sikerül megfelelő állást kapnia, keresi a helyét. 1956 őszén a forradalmat az események centrumában, a Kilián laktanya közvetlen szomszédságában láthatja, és mint annyi kerületi lakás, az övék is súlyosan megrongálódik. 1957 elején a diktatúrától megcsömörlött fiatalember egy hivatalos kiküldetést felhasználva Ausztriába disszidál. A hatóságok idős szülein állnak bosszút, apját kizárják a házban ma is működő, általa alapított ügyvédi munkaközösségből, beteg édesanyját nem engedik fiát meglátogatni.
Lendvai hatalmas kitartással és szorgalommal kezd új életet. Publicisztikai szinten megtanul németül és angolul, bedolgozza magát az osztrák, majd nemzetközi sajtó világába, ismert személyiségekkel készít interjút, személyes barátságba kerül Kreisky osztrák kancellárral, de más híres személyiségekkel is.
Minderről élvezetesen számol be az életrajzi jellegű könyv lapjain, sok nevet és eseményt említve. Telnek az évtizedek, már hazalátogathat Budapestre, a soha el nem feledett Ferencvárosba is.
Aki elolvassa könyvét, ezt az életkor bölcsességétől áthatott, életmérleget lebilincselően érdekes képet kap a 20. század második felének Közép-Európájáról.

Róbert Péter