Dr. Kiss Erika:
Kereszt és kőtáblák


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem oktatója, Babits Antal, aki egyben a Logos Kiadó igazgatója, szerkesztője és lektora, ismét egy jó könyvvel lepett meg bennünket, olvasókat, a könyv szerelmeseit.

Dr. Kiss Erika, amikor átadta nagyon szép kiállítású és viszonylag vaskos kötetét kiadásra, jól cselekedett, mert a könyv jó szövege és egy jó kiadó biztosítja a könyv sikerét. Szép könyvről is beszélünk, ha csak azt nézzük, hogy sok jól kiválasztott kép, fotó van benne, az elrendezés pedig esztétikus. Jó könyvről beszélünk, mert amellett, hogy nagyon érdekes olvasmány, tartalma folytán nagyon hasznos tudnivalókat talál benne a teológus, a művelődéstörténész, az ismeretszerzést kereső olvasó, tehát mindenki.

A kötet címlapján, szembetűnő helyen és szembetűnő helyzetben egy sztetoszkóp van. Ez a könyv szerzőjét jellemezve került oda, ugyanis ő „civilben” orvos. A foglalkozása a könyv ajánlásából, Előszavából, néhány írásából és a kötet hát-szövegéből kiderül. A fül-szöveg tartalmából kiderül a szerző „magánélete”, ez alapján válik közkincsünkké. Dr. Kiss Erikáról elöljáróban tudni kell, hogy az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Művelődéstörténet szakán a recenzensnek is legjobb tanítványa volt. A könyv címéből az is kiderül, hogy a szerző elkötelezett keresztényként iratkozott be a Wesley János Lelkészképző Főiskolára és ezzel egy időben lett az OR-ZSE hallgatója.

Minden írás előtt hasznos leírását találjuk a tanulmány születésének, s ebből a szövegből a szerző néhány tanáráról is értesülünk.

Lássuk tehát, miről is van szó ebben a valóban érdekes és nagyon hasznos munkában:
Az Édenkert. Nagyon sok tudásról árulkodó, az olvasó számára hasznos ismereteket nyújtó írás.

A tragikus sorsú Jefte, mint Isten választottja. Ebben a tanulmányban nagyon sok építő jellegű gondolatot lelhetünk Bibliánkból, vagyis a T’nachból, a Szerző szavát használva, az Ószövetségből.

A megtalált Törvénykönyv című írás igen alapos fényt vet a Királyok könyve és főleg a Krónikák könyve tartalmára. Sokat megtudunk belőle Izrael ókori történetéből és bár az előtte olvasható bevezetésből tudjuk, hogy a protestáns főiskolára készült dolgozat, egyben rávilágít arra is, hogy milyen tanulmányokkal ismerkedhetünk meg a Rabbiképzőben.

A Lót leányainak bűne című dolgozatból megismerhetjük magát a történetet és különféle vonatkozásait, köztük a művészettörténeti tudnivalókat is. Több hivatkozás történik mindannyiunk tanítómesterére, Dr. Scheiber Sándor professzorra, ilyen tárgyú tanulmánya kapcsán. Aki nem ismerhette személyesen, az az írásaiból tanul sokat

A metodista misszió kezdeteiről című írás a metodista egyház és tevékenysége történetébe vezet be.

A zsidó-keresztény kapcsolatok teológiai problémái című dolgozat azokról a lehetőségekről szól, amelyeket a jövő tartogat a kereszténység és a zsidó vallás együttmunkálkodása számára.

A gazdag tartalomból nyújtott példák, a tömör ízelítő alapján meggyőződhetünk arról, hogy ezt a könyvet be kell szereznünk, nekünk írták.

 

Borsányi Schmidt Ferenc