Bános Tibor:
A pesti kabaré 100 éve (1907-2007)
 


Bános Tibor dramaturg, író, színházi ember aki könyvek sorával vezette be olvasóit a magyar színház XX. századi történetébe. Legújabb kötete A pesti kabaré 100 éve (1907-2007) a Vince Kiadó gondozásában méltó módon csatlakozik ezekhez, követve a műfaj sorsát történelmünk e zaklatott korszakában.

Bevezetésül megmutatja a millennáris Budapestet, ahol már volt telefon, sőt telefonhírmondó, földalatti és - igaz, hogy még csak kávéházban – már filmet is vetítettek.

Természetesen a párizsi kabaré megjelenése sem váratott magára, sajátos pesti változata – amelynek előzményeit a Bach-korszaktól kikutatta a szerző és amely eredetileg jiddisül beszélt és klezmer kísérettel énekelt – hamar meghódítja a magyarosodó főváros közönségét.

Szép Ernő megbukik, de Nagy Endre tüneményes pályafutást kezd. Heltai Jenő, Molnár Ferenc és mások a kabaréban kezdik, de Kosztolányi Dezső szerint „kabaréban mindig van egy mellékajtó, mely az irodalomtörténetbe vezet” és a könyvben sok példát találunk erre.

A pesti kabaré politizál, kigúnyol politikusokat, különösen Tiszával foglalkoznak sokat. 1914-ig tart a kabaré aranykora, a háború már nem vicces, de azért kifigurázzák a „hadigazdagokat”, akik nyerészkedtek a vérontáson.

1920-ban az új kurzus nem kedveli, magyartalannak tartja a műfajt, amelynek képviselői kizárólag zsidók voltak, de a konszolidációval Bethlen miniszterelnök is elmegy Békeffi műsorát megnézni a Terézvárosi Színpadon. Pedig a szereplők gázsija alacsony, csak a direktorok gazdagodnak. Nem drágák a jegyek sem, sőt a 20-as évekből ismerjük a Népkabaré tervét, ahol nem lett volna belépődíj, sőt szünetekben minden néző ingyen kapna sört és sóskiflit. Jellemző erre a sokszínűségre Nagy Endre 1932-es visszaemlékezése, amelyben „kabaréjárványnak” nevezi az elmúlt negyedszázadot.

Az erősödő német befolyás és a háború visszaszorítja a kabarét, melynek műsoraiból a nézők erőt és reményt merítettek, ezt nevezték „zs-vitaminnak”, a szabadszájú Békeffit le is tartóztatják, az ostrom a színházak épületeit megrongálja s mégis, már 1945 március - áprilisban sorra nyitnak a kabarék, köztük újdonságok, mint Básti Lajos rövidéletű „irodalmi varietéje”.

Közben folynak a koalíciós csatározások színpadon és háttérben. Új arcok tűnnek fel, vidékről feljön Kabos László és az akkor még szőke bonviván Kazal, sok sanzon, Kellér Dezső nagy sikerrel konferál.

Az új diktatúra sem kedveli a műfajt, bár a rádióban szombatonként megjelenik a Pol-ka, a politikai kabaré, de sorra bezárják a pesti kabarékat, az újonnan alakult FŐNI (Fővárosi Népszórakoztató Intézmények) irányítja a cirkusszal együtt a megmaradtakat.

Az enyhüléssel ezek új lendületet kapnak, az 1956-os forradalom „történelmi viharszünete” után a Vidám Színpad válogatott kabaréműsorral nyit, megtelik a Kamara Varieté is.

Pesszimista címet visel az utolsó előtti fejezet (Az eltékozolt örökség) a pesti kabaré agóniájaként minősíti az 1967-2000 közötti éveket, de a bemutatott sok tehetséges művész inkább a záróoldalak utolsó szavaira ad alapot: „Legyünk optimisták”.

Élvezetessé teszi a könyv lapozgatását a sok közölt jelenet, szemelvény, kép és plakát. Névmutató és forrásjegyzék könnyíti meg a további tájékozódást.

Róbert Péter
2008.05.20