MENÁCHEM MENDEL SCHNEERSON: TARTALMAS ÉLET

 

Nagyon szép kiállítású és nagyon értékes tartalmú könyvvel lepett meg bennünket, olvasókat a budapesti Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület. Megjelentette, kiadta a hetedik és egyben utolsó Lubavicsi Rebbének (a Chábád Lubavics chászid [ortodox] zsidó vallási ágazat szellemi és vallási fejének) válogatott gondolatait, meglátásait tartalmazó és bemutató kötetet, Simon Jacobson munkáját. A magyar kiadás Oberländer Báruch rabbi főszerkesztői közreműködése mellett Seleanu Magdolna és Szentgyörgyi József fordításában jelent meg. Szerkesztőként Köves Slómó rabbi nevét találjuk lejegyezve.

A Tartalomjegyzéket és magát a könyvet lapozgatva-olvasva látjuk, hogy három fő részre tagolódik: Ember, társadalom és Isten. A fő részek sok al részre oszlanak, amelyek felölelik az emberi életnek szinte minden pillanatát, minden jelentős részletével kapcsolatban olvashatjuk a legnagyobb hatású Lubavicsi Rebbe mélyen szántó gondolatait, meglátásait. Ebből a gazdag tartalomból, ezekből az összegyűjtött és válogatott kincsekből szemelgessünk néhányat. A nagyon alapos, minden fontos tényre kiterjedő Bevezetés és Életrajz után olvassunk bele az első fő egység, az Ember első fejezetébe, amely a Test és lélek címet viseli. Már ebből, az első fejezet kezdetéből látjuk az egész könyvnek, ennek az értékes gondolati tárháznak a titkát, amivel megragadja és leköti olvasójának figyelmét. Minden egyes fejezet, a benne rejlő mélységes, sok bölcsességet sugalló gondolat egy-egy nagyon érdekes történettel veszi kezdetét. Hogy a Test és lélek al fejezet, Egy test - két világ címet viselő gondolatsorának kezdő történetét vegyük, idézzük a történet elejét: "Egy férfi azzal a panasszal fordult a Rebbéhez, hogy nincs értelme az életének." Majd az érdekfeszítő történet után találjuk a Rebbe problémamegoldó, mélységes életbölcsességet sugárzó gondolatait. És minden fejezet, minden al fejezet így vezeti be a sok továbbgondolásra serkentő-buzdító bölcs tanácsot-gondolatot.

Miután kellő kedvet csináltunk e valóban egyedülálló mű elolvasásához, röviden ismerjük meg annak nem mindennapi szerzőjét:

Menáchem Mendel Schneerson (1902-1994) kimagasló chászid rabbi volt, a Chábád Lubavics-ágazat hetedik Rebbéje. 1950-ben követte elődjét, az eltávozott Lubávicsi Rebbét ennek az egész világra kiterjedő mozgalomnak a vezetésében. Mozgalma az ő vezetése idején nagy fejlődést-terjeszkedést mutatott. Célkitűzése a "kallódó-rejtőzködő" zsidók visszahódítása, a zsidó egység helyreállítása. A Chábád mozgalma az egész világot átszövi, kirendeltsége Budapesten is megtalálható.

A kötet elolvasását mindenkinek javasoljuk, aki a vallások iránt érdeklődik, akit a zsidó vallás érdekel, továbbá mindenkinek, aki szereti a filozofikus, a mélyre tekintő gondolatokat.


B.S.F
2008.04.08