Kulcsár Péter: A szociáldemokrácia az eszmék történetében

 

Kevés szó esik mostanában a klasszikus szociáldemokráciáról. Mint párt nem váltotta be a rendszerváltás utáni reményeket, nem játszik nagy múltjának megfelelő szerepet a magyar politikai életben.
Kulcsár Péter politológus, újságíró négyévi kutatás eredményeként A szociáldemokrácia az eszmék történetében című, a Hungarovox kiadónál megjelent könyvében első ízben ad monográfiaszerű feldolgozást a szociáldemokrácia mint eszme és elmélet történetéről - amely megelőzte a mozgalom kialakulását és nem mindig együtt jelenik meg vele.
Bevezetőül megkezdi a nevek és fogalmak tisztázását, rengeteg szerzőre hivatkozik - amelyek nagy részét méltatlanul elfeledték. Felsorolja és elemzi az önálló eszmeköröket, nézetrendszereket, utal a zsidógyűlöletre és megállapítja, hogy a cionizmus elleni vádak néha a kommunista rendszer és a szélsőjobboldal által közösen használt hamisítások.
Említi pl. a Mindszenty beszédében használt "kulturnacionalizmust", de a történelmet befejezettnek tartó Fukuyama elméletét is. Táblázat segíti a politikai eszmék csoportosítását a 19.század elejétől napjainkig. Bemutatja a sokat hivatkozott, de nem annyira értett Kommunista Kiáltványt, amelytől zegzugos kitérő vezet Sztálin "kaukázusi irányzatáig".
Országonként foglalkozik a szociáldemokráciával, még a nálunk kevéssé ismert skandináv irányzatokkal is. Természetesen a hazai mozgalmat tekinti át a legalaposabban. Külön fejezetek szólnak a Táncsicstól Peyerig vezető útról. Erről már olvashattunk a régi rendszerben, de most a szerző másképpen tárgyalja a témát. A nevek között rengeteg a zsidó, ennek okait nem kutatja, pedig érdemes lenne.
Csak mellékesen tudjuk meg, hogy Táncsics harcolt a zsidók egyenjogúsításáért és Ságvárit az egyetemi zsidóverések vitték a mozgalomba. Rávilágít a háborús ellenállás szociáldemokrata gyökereire, kiemelve Stollár Béla csoportját. Az általa egyébként pozitívan értékelt 1945-48-as időszak koalíciós titkait is megszellőzteti, különös tekintettel az erőszakos egyesítésre a kommunistákkal.
Az utóbbi ügyében nem ért egyet az utólag igazoló 1990-es bírósági ítélettel. Feldolgozza a szociáldemokrata emigráció tevékenységét és a sajnos rövid 1956-os közjátékot, kiemelve Kéthly Anna érdemeit.
Az utolsó fejezet levonja a nyugati és keleti tanulságokat, óv a veszélyektől. Utal a rendszerváltás utáni újraalakulásra, felveti az esetleges alternatívákat. Terjedelmes jegyzetanyag, irodalomjegyzék adja meg a kötet tudományos rangját, a záró képanyag növeli érdekességét.
Kulcsár Péter könyve hatalmas tabló egy jelentős irányzatról, beleágyazva azt múlt és jelen összefüggéseibe.
 

Róbert PéterF
2008.01.20