„Hineni… Ott voltunk Debrecenben!”
 

 

8 éven át minden májusban nívós nemzetközi tanácskozásnak adott otthont Debrecen: a magyar zsidóság képviselői találkoztak a Kárpát-medence határon túlra került hitközségeinek képviselőivel.

Jó hangulatú, értékes konferenciák voltak a hitközség dísztermében, a részt vevők szívesen emlékeztek ezekre a hétvégekre, amelyeket a vendéglátók nagy szeretettel tettek feledhetetlenné.

Sok okos és érdekes dolog hangzott el az előadásokon, melyek nem vesztek el, mert Halmos Sándor, aki a legtöbbet tett a konferenciák lebonyolításáért, addig nem nyugodott, amíg be nem szerezte az előadások szövegét a felszólalóktól – ami nem volt könnyű feladat! – és egy jól szerkesztett kötetben évről-évre kiadta.

Ezek az évről-évre igényesebb és terjedelmesebb könyvek a magyar zsidóság helyzetét, problémáit, a tudományos eredményeket tükrözik. A testvérhitközségek tavalyi – reméljük nem utolsó – tanácskozásáról most megjelent kiadvány Hineni – Itt vagyok címet viseli, arra utalva a bibliai idézettel, hogy a zsidóság mindennek dacára él, itt van a Kárpátok ölében és Európában, küldetése van, amelyet vállal és megpróbál teljesíteni!

Az egyszerű szerkezetű kiadvány időrendben tartalmazza az eseményeket, előadásokat. A megnyitáskor elhangzó köszöntések (Csukás Judit, az izraeli nagykövet, a debreceni polgármester, Tőkés László) után Halmos Sándor üdvözölte az Életmű-díjat kapottakat: Engländer Tibort, Kishonti Ildikót, Róth Tibort, a Brassói Zsidó Hitközség elnökét, Szenes Ivánt, a Tolerancia – díjban részesült Kósa Lajos polgármestert, Bosák Nándor megyés püspököt, Cserhalmi György színművészt, Csiszér Ferenc televíziós szerkesztőt, Jenei Zoltán református lelkészt, Mikita János belgyógyászt.

Lebovits Imre a Magyarországi zsidóságért kitüntetést kapta, Ligeti Pál és Vermes László a Debreceni Zsidó Hitközség vezetői Templomért és Közösségért kitüntetést. A díjazottak rövid beszédben köszönték meg a megtiszteltetést, majd Feldmájer Péter és Zoltai Gusztáv beszélt a zsidók helyzetéről az Európai Unióban.

Dán Ofry, az izraeli magyar napilap szerkesztője Áriel Sáronról tartott előadást. Utána az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem oktatói kaptak szót: Kármán György a kántori könyörgések dallamvilágába vezetett be, Komoly Judit Szondi Lipótot méltatta, Kárpáti Judit a zsidó fürdési hagyományokról, Sommer László az oktatásról, Gellén Imre a szociális gondoskodásról szólt.

Közöttük Csukás Judit az ókori zsinagógát mutatta be, Schöner Alfréd, az OR-ZSE rektora, Jeruzsálem napjára emlékeztetett, Vainer Aurél a romániai zsidók helyzetét vázolta. Szépen zárja a kötet első részét Deutsch Gábor péntek esti, a sátorban tartott Tóra magyarázata.

Hűségesen követi a könyv a konferencia második napján történteket is. Heisler András a Zsidó Közéleti Fórum létrejöttéről számolt be, Staller Tamás, az OR-ZSE rektorhelyettese, Zunz Lipótnak, a modern judaisztika megalapítójának emlékét idézte fel, Gergely Anna Komlós Ottó fehérvári főrabbiét.

Szántóné Balázs Edit Bernstein Béla rabbi és történész mivoltára emlékezett. Tóth Sándor távolabbra tekintett: Eliezer Ben Jehuda, az újhéber nyelv apostola érdemeit ecsetelte, Szécsi József Nyiri Tamás teológiai nézeteit, különös tekintettel a Holocaustra.

Róth Tibor (Brassó) hitközsége múltját és jelenét vázolta, Lya Benjamin professzornő az egész romániai zsidóságról beszélt, kiemelve Nicolae Cajal professzor munkásságát. Előadásukhoz hozzászólt a román nagykövet asszony is.

Róbert Péter, az OR-ZSE docense előadása Rákos Péter tudósi és irodalomszervező tevékenységéről szólt, amelyet Prágában folytatott a magyar kultúra érdekében. Goldner Gábor a kolozsvári zsidó közösség problémáinak megoldásához kért segítséget, Oláh János a Rabbiképző Intézet első három rektorára emlékezett, kollegája a zsidó nyelvtörténet érdekességeire hívta. fel a figyelmet.

Nem hiányozhatott Debrecen témája sem: Kulcsár András professzor a helyi zsidóság érdemeit méltatta a város fejlődésében, Lang Tamás szlovákiai beszámolója után Halmos Sándor Kardos Albert professzorról adott alapos képe zárta a második napot és a könyv középső részét.

Harmadikat Turai János a már megszűntnek vélt váci közösségről való beszámolója nyitja, amelyhez Paszternák István csatlakozik a komáromi eredményekkel. Dancu Pál szomorú időkre emlékeztetett a szatmári zsidóság deportálásának levéltári dokumentumainak feltárásával. Ionel Schlesinger és Aurel Vainer szintén romániai hitközségek nevében szólaltak fel, míg Kovács Róbert Szabadkáról beszélt. Villányi Tibor a győri zsinagóga felújítását jelenthette be, de olvashatunk Pozsonyról és Kárpátaljáról is.

Végül a házigazdák összegezték a konferencián hallottakat.
Halmos Sándor és Weisz Péter eredményesnek tartották a tanácskozást – ezt utólag a Hineni-kötet is bizonyitja.

Idén nem volt debreceni tanácskozás…Nem tudjuk az okát, de kár lenne abbahagyni!
 

Róbert Péter
2007.11.07