Dr. Rózsás József:
Adalékok a németbólyi zsidóság történetéhez

 

Örvendetes jelenség a helytörténet művelőinek megélénkülő érdeklődése településeik - sajnos már csak egykori - zsidó közösségei iránt. Annak felismerése, hogy ezeknek mindenütt nagyon fontos szerepe volt az adott falu vagy város életében erős ösztönzést ad múltjuk, emlékeik felkutatására és ennek eredményei nagyban gazdagítják a helytörténeti- honismereti

szakirodalmat. Az idei könyvtermés szép darabja Dr. Rózsás József: Adalékok a németbólyi zsidóság történetéhez című munkája, amely a Bólyi Helytörténeti Füzetek sorozatának negyedik tagjaként mohácsi nyomdában látott napvilágot, a szerző – aki köztiszteletben álló pedagógus, helytörténész magánkiadásában.

Szerény előszava utal a régebbi település monográfiák adataira, amelyek egyre kevesebb terjedelmet szántak a helyi zsidóság történetének, az 1990-es tanulmány már egy sort sem.

Ezen a hiányon segít a könyv, olyannyira hogy első fejezete rövid bevezetést ad az egyetemes és hazai zsidó történelemről – az ifjúság csekély tájékozottságát tekintve talán nem feleslegesen. A második és harmadik rész levéltári dokumentumok alapján szól a 18-19.század bólyi zsidóságáról. Sokatmondó az egyik cím: A zsidóság szerepe Németbóly polgárosodásában. Nagyon érdekes egy 1780-as magyar nyelvű beadvány a magas „türelmi adó” ellen. Mint másutt is a bólyi zsidók a földesurak alá tartoztak, érdemes megemlíteni az emlékévben, hogy itt a Batthyányak jóindulatát élvezték. Talán ezért díszíti a helyi Chevra Kadisa alapszabályát – amely egyébként 1831-es keltezésével megelőzi a pécsit- a bólyi Batthyány- kastély képe! Van köztük a napoleoni háborúk veteránja és diplomás orvos is, feltehetően még külföldön végzett.Sok adat, táblázat gazdagítja ezt a részt, bizonyítván a szerző lábjegyzetekkel igazolt alaposságát.

A negyedik fejezet a huszadik századot mutatja be, címében utalva a Holokauszt tragédiájára. Az előzőekhez képest merőben más, személyesebb a hangnem, arcélek villannak fel, családtörténetek – sajnos elpusztított családoké – elevenednek meg.

Ez a kicsi zsidó közösség – ahogy másutt is – teljes békében élt német nemzetiségű szomszédaival, munkája nemcsak saját boldogulását, hanem a faluja jólétét szolgálta. Előrehaladt az asszimiláció, sokan megkeresztelkedtek – de ez sem segített rajtuk.

Már a Jud Süss film vetítése után beverték a zsidók ablakait, a pécsi gettóból Auschwitzba vezetett a szenvedések útja…

Mezei Imre, az egyetlen ma élő németbólyi zsidó visszaemlékezése a kötet egyik legértékesebb része. Lánytestvéreinek csak hajtincseit találta meg kifosztott házukban.

Még három portré hozza közelebb az olvasóhoz a múltat, az egykor virágzó közösséget, ezt célozza a zsidó ünnepeket és szokásokat bemutató fejezet.

Néhány rövid fejezet követi a bólyi zsidók háború utáni sorsát, majd a holtak birodalmának, a zsidó temetőnek a feldolgozás zárja a könyvet.

Ez a legalaposabban dokumentált rész, 1830-tól tárgyalja az önkormányzat által idén helyreállított temető történetét, sok rajzzal és fényképpel, elemzi a feliratokat, neveket, még a kőfaragókra is kiterjed figyelme.

Érdemes elolvasni ezt az igényes, szép helytörténeti könyvet!
 

Róbert Péter
2007.10.30