A szakadék szélén…
 Az MTI bizalmas jelentései 1943.július 22. – 1944.március 10.

 

125 éves a Magyar Távirati Iroda. A hírügynökség létrehozásának ötnegyed százados évfordulója alkalmából a Napvilág Kiadó összegyűjtötte azt a 14 tájékoztatót, amelyeket az MTI 1943-44 háborús esztendeiben küldött külföldi tudósítóinak „szigorúan bizalmas” megjelöléssel, de úgy tűnik inkább a diszkrét kiszivárogtatás szándékával. Aláírás nincs a hazai politikai eseményeket változó (5-15) oldalon bemutató küldeményeken, de valószínűleg a munkatársak állították össze a Külügyminisztérium Sajtó- és Politikai Osztálya kezdeményezésére. Dr. Tarr László mint zürichi tudósító megőrizte ezeket és a másolatok közreadásával nagy szolgálatot tett az utókornak és a történelmi kutatásnak.

Nagyon izgalmas szűk nyolc hónapról számolnak be ezek a jelentések. A háború lényegében eldőlt és ezt a magyar vezetés tudja, a szövegekből kiderül, hogy nem is nagyon titkolják, viszont nagyon törekednek arra, hogy a bekövetkező összeomlás ne hozza magával az 1918 őszéhez hasonló változásokat. A Rádió és az MTI élén Náray Antal, „az antennák ezredese” érvényesíti a kormány akaratát, azaz bizonyos Nyugat-tisztelet, a baloldal és szélsőjobb távoltartása. Utóbbi csoportok támadják is ezeket a testületeket, főleg a sajtóban és a parlamentben.

Lebilincselően érdekesek ezek a jelentések. Beszámolnak a lakosság hangulatáról, a politikai tanácskozásokról, parlamenti beszédeket közölnek, elemzik a jelent és a várható jövőt. Elsősorban a főváros hangulatát elemzi, amelynek nyílt várossá való nyilvánítása a bombázásoktól való félelem miatt már ekkor szóba kerül. Katonai ügyek közül a SZU-ba kiküldött honvédség hazahozatala a fő téma, néha olvashatunk a zsidó munkaszolgálatról is.

A fegyvertárs Romániát potenciális jövőbeni ellenfélnek tekintik, nagyon reménykednek egy balkáni angol partraszállásban, amelyet Törökország hathatósan segíthetne – hiába! Szinte barátságosak az angolszászokkal szemben, akikkel Magyarország hivatalosan hadban áll és a hangsúlyozott antibolsevizmus ellenére barátságosan ismertetik az 1943-as szovjet változásokat, pl. a köztársaságok államszövetségi jellegének erősítését. Természetesen a németek tudomást szereznek ezekről a dolgokról és gyakran adna kifejezést nemtetszésüknek. Ezért a magyar vezetés –és nemcsak ők, hanem mindenki akinek van ettől félnivalója – tart a német megszállástól, amely az utolsó tájékoztató után néhány héttel be is következett. Ez magyarázza azt a mai szemmel furcsa tényt, hogy a zsidóság képviselői igyekeznek óvni a magyar szerveket az elhamarkodott németellenes gesztusoktól, amelyek ezt – s egyúttal a zsidóságnak a megszállt Európában már mindenütt bekövetkezett tragédiáját – eredményezhetik. Erre később az akkori magyar kormányt mentegető politikusok és történészek gyakran hivatkoznak is!

Rassay Károly ellenzéki képviselő „ a választópolgárainak nagy részét kitevő zsidóság érdekében tanúsít sokkal óvatosabb magatartást, mint a kisgazdák és szociáldemokraták.” (52.l) 943 októberi jelentés szerint „ az értelmes zsidóság, amely azelőtt meglehetősen bátorította az ország vezetőit a németekkel szemben való állásfoglalásra, az utóbbi időben taktikát változtatott, mert egy német megszállás kiprovokálásától saját létét félti”. Sajnos joggal!

A 14 dokumentum csak egy részét adja a kötetnek. Z.Karvalics László bevezetője, a s Függelék korabeli anyagai, Varga László utószója jól segíti ezek megértését, elhelyezését a kor viszonyai közé. Jó képanyag teszi kellemessé a könyv forgatását, életrajzok, tárgy és névmutató utat mutat további kutatás számára. Ki kell emelni a hivatkozott újságok és folyóiratok rövid, de hasznos jegyzékét.

Tudott ez a könyv újat mondani erről a sokat vizsgált időszakról!

Róbert Péter
2007.09.
25