Naftali Kraus:
A zsidó Jesájáhu

 

Naftali Kraus szeptemberben bemutatott könyve az ősi forrás sorozat 17. darabja, Jesájá (Ézsaiás) vagy ahogy a szerző nevezi: a zsidó Jesájáhu próféta munkásságát ismerteti.

Két nagy feladatra vállalkozott a szerző. 1. A XXI. század nyelvén lefordítja a teljes szöveget, 2. Magyarázattal látja el, mert közel kívánja hozni az olvasóhoz az áttanulmányozott anyagot. Ha csak az egyik feladatot oldotta volna meg Dájénu, az is elismerésre méltóan elég lett volna, de Kraus könyve a másik kihívásnak is megfelel. A fordítás megőrzi az eredeti szöveg költőiségét, de a modern megfogalmazás könnyebben követhető. Például: a régi változat szerint "ha bűneitek olyanok voltak, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a hó". Az új változat szerint: ha vétkeitek olyan vörösek (véresek) lesznek, mint a skarlát, kifehérednek, mint a hó.

A karmazsin megnevezés talán elegánsabb, de kevésbé ismert. A skarlát szín is, nemcsak gyermekbetegség. A köznyelv tárgya. Márpedig következetesen a közérthetőség hangján kívánja a fordítás tolmácsolni a próféta gondolatát. A veretes nyelvű szöveg felveti a kérdést: kihez is szólt Jesája. A királyi udvarhoz? Az előkelőségekhez? Vagy népgyűlésen is így beszélt? Jesája királyi körben mozgott, bizonyára hatni akart az udvarra, miniszterekre, vezérekre, de biztosan szólt az egyszerű emberekhez is. A szerző leírja, hogy a próféta szavait a tanítványok jegyezték le. Nem biztos, hogy az elmondott és szerkesztett változat pontosan megegyezett. A szöveg érthetőségét segíteni kell, kommentárokkal ellátva, hogy a történelmi szituációkat megismerjük; a próféta gondolatát és örök aktualitását megérthessük.

Kétféle magyarázati módszert ismerünk: az egyik a psát, a szó szerinti értelmezés, a másik a drás, a gondolat bővebb kifejtése. Naftali Kraus mindkét módszerrel él, a prófétai szöveg vastagon szedett betűkkel olvasható, a szükséges kiegészítéseket a pontosság kedvéért zárójelben, normál betűkkel adja tudtunkra a szerző. Például "Hol (és hogyan) verjelek még, hogy vétkeket halmoztok? (Hiszen) beteg az egész fej, és a szív fáj. Tetőtől talpig sehol sem ép;"

Jó lenne tudni, milyen eseményre reflektált az itt leírt látlelet. A normál betűvel leírt kommentár erről ad felvilágosítást. Kiknek szól az intelem történelmileg és a ma emberét érinti-e a figyelmeztetés?

A válasz előtt beszéljünk egy fontos kérdésről. A 19. századig egy Jesájáról beszéltünk, aki 66 fejezetnyi művét megírta. (Nem ő osztotta fejezetekbe, de ez más probléma.) Az említett században kitűnő biblia-kritikusoktól merült fel egy olyan feltételezés, hogy 39 fejezetet Jesája, a többit Deutero Jesája - babilóniai Jesája - írta, lényegesen később. A bizonytalan alapon nyugvó bizonyíték magva Círusz nevének említése - azon személyé, aki hazaengedte a zsidókat kb. 150 évvel később a babilóniai fogságból. Szerintük ez túllépi a prófétáció lehetőségét. Nem láthatott 150 évre előre és olyan pontosan, hogy nevén is nevezze a felszabadítót. A hagyomány szerint Jesája mondanivalóját borítékolta és tanítványaira bízta. A tanítványok neveltjeinek adták át megőrzésre, akik megmutatták a perzsa fejedelemnek, Cirusznak, ő meghatódott a jóslat láttán.

De miért ne hinnénk a próféta szellemi erejében? Hiszen azért próféta, mert megszállta a Ruách hákodes, a szent szellem. Meddig terjedhet egy próféta látóhatára? Ha egyáltalán van határa. És miért volna? Lehet, hogy a 20. századig vagy annál tovább is ellátott? Nem létezett előtte titok? Gyanítjuk, nem.

Könyvének második fejezetében írja: "Kardjukból kapákat kovácsolnak, lándzsájukból metszőkéseket. Nép más népre kardot nem emel, hadviselést többé nem tanul." Ez az idő még nem érkezett el, de hinni kell, hogy elérkezik. Aki 70 évet vagy többet töltött el e földgolyóbison, emlékszik kegyetlen háborúkra, szörnyűségekre, de arra is, hogy voltak megenyhült korszakok, amikor úgy érezhettük, közel a prófécia megvalósulása. Olvashattunk akkoriban olyan híreket, hogy páncélozott járműveket készítő gyár, mezőgazdasági gépgyárrá alakult át. Aztán kedvezőtlenül változott a helyzet, de a remény megmaradt.

A Talmud tudósai nagyra értékelik a prófétákat. Szertartásba vették, hogy a Tóra olvasás után prófétai könyvekből is idézzenek. Éppen örök üzenetük miatt. Jóna szava ma vajon nem érvényes? Az igazságot hirdetni kell, még ha a "fedett nép" megkövez is miatta. Hóséá az imák súlyát értékeli, "fogadd ajkunk áldozatát". Zakariás a szellem erejét hirdeti a hadsereggel és a hatalommal szemben. Jesájáról majd külön szólunk.

Naftali Kraus lefordította a teljes könyvet, de kommentálni nem lehet minden sort. Azon szöveget elemzi részletesen, amely talán ránk is vonatkozik. Talán szűkebb pátriánkat is érinti. Idézzük 51/12-23 mondataihoz  írt magyarázatból. "Tudjuk mi volt, mondják, a babilóniai szatócsok, ügyvédek és publicisták - ott ültünk Bábel vizénél és sírtunk, emlékeztünk Cionra. De ez elmúlt, rég volt, talán igaz sem volt. Azóta konszolidálódtunk, üzletet nyitottunk, beléptünk a pártba, Mózes-hitű babilóniaiak lettünk, a hatóságok ha nem is támogatnak, de nem is tiltanak, hanem jól tűrnek". Persze tudjuk, hogy mindez Bábelre vonatkozik, az, hogy a támogatás, tiltás, tűrés Aczél Györgytől származtatott kategória, nekünk ismerős, az pusztán véletlen.

A kommentárok címei igazán kedvcsinálók: Jesája dedikálása. Egy kalap alatt. Megváltás nem pénzkérdés.

Jesája int, figyelmeztet. Jesája vígasztal. "Ha leszáll az éj, rémületbe esnek és a virradat előtt sehol sincsenek (eltűnnek). Ez lesz a jutalma pusztítóinknak és sorsa fosztogatóinknak." Jesája 17/12-14. A kommentátor hozzáteszi, hogy bizonyára Szánhérivről van szó, aki bekerítette Jeruzsálemet, de egy titokzatos betegség folytán 185 ezer katonája halt meg, így visszavonulni kényszerült. A tanulságot a szerző a Rásiból idézi: az ostor, amely Izraelt veri, a végén megkapja a magáét és nem marad büntetlen. Ennek megfelelően a próféták, akik Izraelt figyelmeztetik, és fenyítik az egyes népek által, a végén hozzáveszik az illető nép büntetését is. Ha ezt lefordítjuk a ma nyelvére, a diktatúrák és izmusok, amely a zsidóságon köszörülik fegyverüket, eltűnnek, megsemmisülnek, de Izrael él és élni fog.

Jesája Jesáját közel hozni az olvasóihoz, igen derék dolog. Sokan nem tudják, hogy a soá szó Jesájától származik. "Mit tesztek majd, a megtorlás napján, amikor a Vész messziről jön?" Innen származtatható a vészkorszak elnevezés. A Jád Vásém, amely a világ jámborait díjazza, akik a fent említett korszakban embert vagy embereket mentettek meg, az 56. fejezet 5. énekében található mondatból ered. "Vönátáti láhem bövéti uvchomotáj Jád Vásém". Házamban adok nekik kezet és nevet. Az imákban számos helyen található egy-egy sor prófétánkból. Például Slomó Alkabecz Szombatot köszöntő dalának több mondata e könyvben szerepel. A kitűnő költő tudta, hol kell keresni. A legismertebb talán a 19 áldásban naponta kétszer templomban elmondott vallomás: „Szent, szent, szent a seregek ura, tele a világ dicsőségével.”

A próféta életéről keveset tudunk. Apja szintén próféta, neve Ámoc. Felesége Chiszkijáhu király lánya. A legenda szerint Menáse, az unoka ölette meg a nagyapját, a prófétát, mert az igazmondás akkoriban és sok más korban megbocsáthatatlan véteknek számított. Szociális érzékenységre jellemző, hogy hangsúlyozza: az áldozat és böjt vagy az ima más nyomorának enyhítése nélkül semmit nem ér. Jesáját nagy titkok tudójának titulálja sok méltatója.

Talán nem tévedünk, ha azt írjuk, Naftali Kraus gondos magyarázata e titkok javarészét feltárja.

Kérdés, a könyv tanulmányozása után tudjuk mi vár ránk? A válasz: lényegében igen, mert a világ végéig vezeti Jesája fejtegetéseit és vízióit. Az időpont azonban nem meghatározott. Tőlünk függ. Figyelembe vesszük-e a próféta intelmeit, tanácsait, ha igen, akkor akár hamar is lehet a megváltás. Ha nem, akkor valamikor később. A szerzővel együtt nyugodtan nevezhetjük a prófétát a Zsidó Jesájáhunak. Ez nem zárja ki Schőner professzor előszavában írt megállapítást, hogy az emberiség történetének is kiemelkedő géniusza.

Naftali Kraus új könyve nagy formátumú munka. Sokat tett azért, hogy minden érdeklődő  számára világos és érthető legyen az értékes szöveg. Ezen a szinten érdemes, sőt (szabadjon erősebben fogalmazni) kötelező folytatni a népszerű sorozatot.

Naftali Kraus: A zsidó Jesájáhu. Wesley János Kiadó, 2007. 300 oldal.
Szaklektor: Dr. Sábtáj Bauer (Jeruzsálem)
Szerkesztette: Pesti Zsuzsa

 

 

Deutsch Gáborr
2007.09.
24