Elias Canetti:
Káprázat


Elias Canetti Bulgáriában született szefárd zsidó családban. Élete java részét Bécsben töltötte, a német nyelvű irodalom utólag értékelt nagyságai közé emelkedve, Franz Kafka, Hermann Broch, Robert Musil jó társaságában. Ők ugyan nem ismerték egymást, de hasonlítanak abban, hogy csak későn figyeltek fel munkásságukra.

Canetti 1932-ben írta Káprázat című regényét, amely 1935-ben jelent meg először, csak majd két évtized után indult meg a világsiker útján, magyarul az Európa Könyvkiadó adta ki. Nem szokványos könyv, nem mindennapi hősökkel.

Főalakja Kien professzor a világtól elvonulva él, 25.000 könyvével. Családja nincsen, barátai sem, Párizsban élő bátyjával nem tart kapcsolatot. Nem érdekli a világ, számára „a haza a könyvtár”. Világhírű sinológus, mégsem fogad el egyetemi, kutatóintézeti állásokat, állandóan otthon van, kedves könyvei között, amelyek gondozására házvezetőnőt tart. Nőgyűlölő, de az egyszerűség kedvéért feleségül veszi a tanulatlan - és mint később a regényből kiderül - rosszindulatú teremtést. Házasságuk nem valódi együttélés, a félelmetes és groteszk cselekményben a feleséggé előléptetett cseléd kiszorítja a tudóst otthonából, eladja könyveit, kisemmizi. A gyámoltalan, életidegen szobatudós alvilági társaságba kerül – bemutatásuk Canetti emberábrázolásának és írói leleményének ékes bizonyítéka. Háttérben a 20-as évek Bécse, a hanyatlóban lévő egykori császári székhely.

Szerencsére megérkezik a francia fővárosból Kien testvére, a sikeres orvos-pszichiáter és rendet teremt. Gyorsan megszabadítja bátyját feleségétől és az őt kihasználó „barátoktól”. Visszahelyezi maradék könyvei közé, de a sinológus továbbra sem boldog, nem találja helyét. „Azért vágyott a jövőbe, mert akkor a világnak több múltja lenne. A múlt jó, senkinek sem árt.” Öccse hazautazása után bekövetkezik a tragédia, a Vörös Kakas emészti el könyvtárát és őt magát…

Pusztulása egy értelmiségi magatartásforma csődjének irodalmi ábrázolása, mintegy előképe a későbbi diktatúrák szellem- ellenességének. Canetti egyik alapkönyve ez a testes regény, megírása után az író depresszióba esett. Későbbi sikere hozzájárult 1981-es Nobel-díjához.

Róbert Péter