Vissza


A Magyar Zsidó Lexikon az interneten
 

 A nagy nemzeti lexikonok nyomán a századfordulón jelent meg az angol nyelvű "Jewish Encyclopedia I-XII. (New York 1902-06)", mely hasonlóan a kortárs Encyclopaedia Britannica-hoz, ma már az interneten is teljes szöveggel elérhető. A két háború között ezt a Jüdisches Lexikon I-II. (1927-28) és az Encyclopedia Judaica I-II. (1927-28) követték. Magyarországon a hazai neológ, illetve ortodox közösség tudományosságához kötődő meglehetősen nagy volumenű könyvkiadás ellenére ilyen átfogó könyv hosszú ideig nem készült, a dualizmuskori állami tudományosság pedig a magyar szellemi örökség felekezeti szempontok szerint tagolt összegyűjtését nem támogatta.

Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent, 1028 oldalas munka, a Magyar Zsidó Lexikon a két világháború közötti lexikonkiadás egyik csúcsteljesítménye, s máig a magyar zsidóság történetének legjelentősebb adattára. Máig használható címszavait több nagy csoportba oszthatjuk:

* Több ezer életrajz, melyek gyűjtőköre szinte teljességre törekedett a zsidó vallási intellektualizmus és társadalmi szerveződés (rabbik, hittudósok, fontosabb hitközségi vezetők, temetkezési és szociális egyletek kiválóságai stb.) vonatkozásában és rendkívül kiterjedt szinte az összes értelmiségi foglalkozásokat képviselők (ügyvédek, orvosok, tudósok) bemutatásakor.

* Hitközségi szócikkek, szintén rengeteg névvel és fontos helytörténeti adattal, jelentős részben olyan források bázisán melyek azóta elpusztultak.

* A judaizmus, illetve bibliatudományok keretébe vágó (ma már nyilván részben korszerűbb szakkönyvekből ellenőrzendő) szócikkek.

* Tematikus gyűjtések, melyek a magyar és részben külföldi tudományterületek, művészetek vonatkozásában listaszerűen tartalmazzák a zsidó kiválóságokat.

A Zsidó lexikon a legkiválóbb magyar zsidó tudósok részvételével, a korabeli zsidó társadalom és vallási vezetés támogatásával készült. A "ki a zsidó" - már akkor is erősen vitatott kérdését, azzal az informatív megoldással oldja meg, hogy minden címszóban külön megjelöli a kikeresztelkedetteket, viszont semmilyen módon nem foglalkozik azzal, hogy valaki hívő-e, zsidónak tartja-e magát, stb. 

Nem tudjuk, hány példányban jelent meg.

A Zsidó Lexikon a rendszerváltás előtti antikváriumi piac egyik ritkaságának számított. Akkortájt reprint formában megjelent. A 2000-es évek elején Nagy Péter Tibor szerkesztésében elkészült egy meglehetősen kezdetleges CD változat. 2006 augusztusára - a magyar elit összetételét (többek között felekezeti összetételét) vizsgáló Karády Viktor és Nagy Péter Tibor vezette tudományos projekt feldolgozta (többek között) a Zsidó Lexikont is. Ennek melléktermékeként, köszönhetően a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Hanadiv támogatásának készült el az - immár sokféle mutatóval felszerelt internetes változat is , mely a zsidlex.extra.hu - címen mindenki számára elérhető.

A honlapnak - a magyar lexikon-honlapok átlagához képest - van egy rendkívül komoly hátránya és egy rendkívül komoly előnye. A komoly hátrány, hogy szerkesztők nem végezték el a karakterfelismertetett szöveg korrektúráját, tehát a teljes szövegben történő keresgélés - noha nem kizárt - de nem vezet olyan jó eredményekhez, mint pl a Pallasz Lexikon internetes változatánál.

Komoly előny ugyanakkor, hogy Nagy Péter Tibor és munkatársai adatbázisszerűen feldolgozták a lexikont. Olyan speciális mutatók készültek el a lexikonhoz, mint egy teljeskörű - tehát a címszót nem kapott személyekre is kiterjedő - személynév mutató, vagy a hitközségek adatbázisa. Elkészült a tartalmi címszavak (mint pl. történettudomány, kerékpársport, Arad) személynév-katasztere.

A honlap jelen formájában és különösen potenciálisan - túlmutat az 1929-s zsidó lexikon anyagán. Információkat közöl pl. arról, hogy a zsidó lexikonban önálló szócikket kapott személyek közül ki szerepel és ki nem más nem zsidó szempontok szerint összeállított lexikonokban, mint pl. a Pallasz lexikon, Révai Nagylexikona, Magyar Életrajzi Lexikon.

A honlap együttműködési lehetőséget kínál azoknak akik a Zsidó Lexikon hiányosságait és tévedéseit - önkéntesen, micve gyanánt - készek komoly munkával javítani, sőt felcsillantja egy Új Magyar Zsidó Lexikon összeállításának lehetőségét - ehhez máris egy adalékot ad - az izraelita felekezetűek 1941-es létszámára vonatkozó településsoros anyagot.

Kálmán János