Vissza

Grüll Tibor és Répás László:
A zsidóság és Európa

 Immár 5 éve működik a Kossuth Szabadegyetem. Előadásainak egyik célja az előítéletek megszüntetése. A 2004/2005 -ös tanévben a Debreceni Egyetemen tartott kurzus "A zsidóság és Európa" címet viselte, előadásait a Jószöveg Műhely Kiadó Grüll Tibor és Répás László szerkesztésében a címet megtartva Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről alcímmel utalva tartalmára jelentette meg.

Egyes írások szociológiai ihletésűek, de többségük történetileg közelíti meg a nagy múltú kérdéskört. Két évezredet ölel át a kötet az ókortól napjainkig, sőt nem idegenkedik a jövőkép felvázolásának kockázatától sem.

Rugási Gyula az ókori zsidó - kereszténységet vizsgálja, az ellentét teológiai gyökereit keresi, érdekes - humort is felcsillantó -stílusban, olyan részletekre is utalva, mint a korai nőkérdés illetve az orthodox zsidó magatartás.

Grüll Tibor Flavius Josephus műve alapján az első zsidó háború okait keresi sok adattal az "utálatos nép" rómaiak általi megvetésétől a konkrét problémákig és sérelmekig. Ez a legterjedelmesebb tanulmány, nagyon jól dokumentált és alátámasztott, a kötet gerince. Egyes Josephustól átvett mozzanatok nem állják ki a modern tudomány kritikáját, pl. egy incidens 10.000 halottja túlzásnak tűnik.(39.l.)

Kulcsár Árpád a korai keresztény antijudaizmus kialakulásával foglalkozik, a III-V.század zsidóellenes kilengéseivel és az első "zsidótörvényekkel", amelyek ugyanazt a gondolkozásmódot tükrözik, mint a XX.század hasonló jogszabályai. Meglepő vádakat idéz egyházi oldalról, pl. részegeskedéssel, bujasággal vádolják a zsidókat. (78-79.l) Rákóczi István "végjegyzeteket" közöl az inkvizíció jellegéről, bemutatva egy lisszaboni autodafét, ítéletvégrehajtást. (Hasonló tömeggyilkosságot ír le Madridból Székely Béla: Az antiszemitizmus és története című 1936-ban megjelent alapművében!)

Vajda Mihály a jobboldali totalitarizmusok antiszemitizmusának ismert XX.századi jelenségeit, ismert nevekkel társadalomlélektani szempontból elemzi, kiemelve a német - zsidó viszonyt.

Csepeli György szintén szociálpszichológiai módszert alkalmaz, bőséges példákkal nemcsak a zsidó történelemből, hanem a jelenből is. Kortárs irodalmat és internetet ajánl tájékozódásra.

Karády Viktor az antiszemitizmus és a modernizációs egyenlőtlenségek hazai összefüggéseit világítja meg, kiemelve a zsidók önfeladásig menő tanulékonyságát.

Karsai László történésztől ritka kérdést tesz fel magyar köztörténeti szempontból is fontos tanulmányában: Túlélhették volna-e a magyar zsidók a holokausztot? Régi kérdés, de most új válaszokkal találkozhat az olvasó.

Heller Ágnes A "zsidókérdés" megoldhatatlansága című könyvéről feltett kérdésekre válaszol, üdvtörténeti kérdésnek minősítve a Holocaustot.

Végezetül Tatár György a modern zsidó állam és a Nyugat viszonyát kutatja, különös tekintettel a mai Európában jelentkező neo-antiszemitizmusra.

Az előzőekből kitűnik, hogy a kötet nagy ívű válogatás, betekintést ad egy régi problémakörbe, amelynek új vetületei is vannak. Nem az első ilyen munka, de friss szemlélete, gazdag tényanyaga érdemessé teszi az olvasók figyelmére.

Róbert Péter