Vissza

Rostoványi Zsolt:
Együttélésre ítélve.
Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért

 A Corvina Kiadó Faktum sorozatának már másodszor szerzője Rostoványi Zsolt professzor, a neves Közel-Kelet szakértő: Együttélésre ítélve. Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért című könyve valóságos monográfiáját adja a történelem egyik legbonyolultabb kérdéskomplexumának.

Előszavában hangsúlyozza objektivitását, majd ismerteti a konfliktus előzményeit - Ábrahámtól kezdve.

Több fejezetet szentel a cionizmusnak, amelynek előfutáraként lábjegyzetben említi a magyarországi Natonek József rabbit és a zsidó visszatelepülés évtizedeit.

Részletesen ír Izrael függetlenségi háborújáról, némileg túlhangsúlyozva az izraeli kilengéseket, hallgatva pl. a hadifoglyok arabok általi lemészárlásáról. Méltatja Abdullah király béketörekvéseit, amelyeknek áldozatul is esett. Döbbenetes olvasni, hogy 1948 - 1956 között 1300 izraelit öltek meg arab "beszivárgók".

Nagy felkészültséggel és alapossággal próbálja felderíteni annak a történelemben páratlan és logikátlan jelenségnek okait, hogy egy jelentéktelen, sivár terület elvesztését és néhány százezer arab lakos elmenekülését - amelyet kb. ugyanannyi, arab országokban élő, zsidó kiűzésével népességcserévé kompenzáltak - a vesztes fél nem fogadja el és bámulatos következetességgel kizárólag a visszavágás és a bosszúálló háború lehetőségét, fogadja el. Gondoljunk arra, hogy mi lenne Európában, ha pl. a második világháború után kitelepített tízmillió németet hazájuk integráció helyett határszéli táborokban tartatná el az ENSZ-szel?

További háborúk sem hoznak megoldást, a részletesen, térképekkel ismertetett béketervek nem teljesülnek. Megvilágítja a háttért, külön fejezetet kap Izrael és az Egyesült Államok viszonya, de megvizsgálja az Európai Unió - a Palesztin Hatóság fő szponzora - állásfoglalását is.

Könyve második felében a szerző nem az eseményeket, hanem azok rugóit, összetevőit veszi nagyító alá. Fejezetekben összegzi a palesztinok, az izraeli zsidóság és a zsidó állam egyes vonatkozásait. 

Gyakran bírálja mindegyik szereplő csoport tetteit, de mindig igyekszik megérteni. Olyan árnyalatokkal is törődik, mint a palesztin vezetés régi és új gárdája közti ellentét, vagy mint az Izraelben élő vendégmunkások helyzete.

Kérdéseket tesz fel, pl. miért nincs Izraelnek alkotmánya, amelyeket meg is válaszol. Utolsó fejezete a béke kilátásait vagy kilátástalanságát latolgatja, inkább realista, mint optimista módon.

Ütközőpontok, Jeruzsálem és a víz kérdése, de az összes többi, szinte megoldhatatlan kérdés is megjelenik, mindkét fél nézőpontjából. "Izratina" terve és a kétállamos megoldás, a falak kérdése eddig nem látott részletességgel jelenik meg a könyv lapjain. Kénytelen elismerni a konfliktus spirituális, sőt irracionális jellegét, sok érdekes jelenséggel (pl. hogy az izraeli arabok nem akarnak palesztin államban élni) ismertetve meg olvasóit.

A modern kor - úgy tűnik - nem tud boldogulni az ősi problémával, így a könyv is kérdéssel zárul: van-e megoldás? Nem kapunk feleletet, de mindenesetre alapot ad az önálló véleményalkotáshoz, imponáló jegyzetapparátussal a további tájékozódás elősegítésére.

Róbert Péter