Vissza

Keresztény-zsidó Teológiai Évkönyv 2005

Idén is megjelent a Keresztény - Zsidó Társaság évkönyve, amely évről- évre nagyobb terjedelemben és egyre gazdagabb tartalommal örvendezteti meg szélesedő olvasótáborát. 26 szerzője több nyelven, természetesen főleg magyarul közöl tanulmányokat elsősorban vallási, de irodalmi, történeti és szociológiai tárgyúakat is.

Benyik György tanszékvezető professzor (Szegedi Hittudományi Főiskola) a Tóra korai keresztény értelmezését elemzi, Borsányi Schmidt Ferenc (Országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem) a chaszidizmust ismerteti, Domonkos István önéletrajza igazi XX. századi magyar zsidó sors, Fabiny Tamás az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezetője Judás zsidó szépirodalomban való megítéléséből válogat, a század legjobb zsidó íróit hozva példának.

Halmos Sándor docens (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem) Brück Gyula debreceni zeneszerzőnek állit emléket, Haraszti György tanszékvezető professzor a Budán felavatott Igazak Falát üdvözli hangsúlyozva, hogy az általa is közölt lista - amely sok ismert nevet tartalmaz - még nem teljes, Pokorny Zoltán szép beszédet mondott az avatáskor, amelyet szintén olvashatunk.

Hidvégi Márton egyetemi tanár a nagyközönség által is jól ismert kutatói munkásságából Márton Áron püspök betegségét mutatja be, Jakab Attila vallástörténész keresztény teológiai irányzatokat vázol, Kalota József a hazai görögkeleti ortodoxia részéről írt az Évkönyvbe.

Karasszon István a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzora Ézsaiás próféta alakját emeli ki a történelmi homályból, Kármán György professzor az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanszékvezető professzora az európai felvilágosodás hatását vizsgálja a zsidó liturgikus zenére, sok érdekes példával. Lebovits Imre a múlt kezdetét és végét keresi önéletrajzában, Lichtmann Tamás professzor a zsidó irodalom jövőjét, sok idézettel, tisztázva a fogalmakat.

Németh Pál református lelkész, főiskolai docens az iszlám misztikával foglalkozik, Oláh János az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem docense Jónás történetét eleveníti fel a midrásokból. Nándorfehérvár évfordulója ad aktualitást a Kapisztrán János korábbi tevékenységével írásnak. Schőner Alfréd főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora a XXI. század eleji magyar zsidó család különleges problémáit taglalja, amelyeket a Soá és a diktatúra évtizedei okoztak, felcsillantva a jövő reménységét. Gondolatébresztő tanulmánya héberül is olvasható a kötet végén. Staller Tamás rektorhelyettes az európai judaizmushoz fűz kulturális reflexiókat, Szécsi József az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem docense az imádság történetébe vezeti be olvasóit - angolul is.

Szigeti Jenő adventista teológiai professzor Michnay László lelkésznek állít emléket, aki a nehéz időkben kiállt az üldözöttekért, Tokics Imre a Hetednapos Adventista Teológiai Főiskola dékánja Jeremiás szimbolikus cselekedeteit idézi fel. Török Csaba katolikus lelkész a hit szemszögéből vizsgálja kultúrák pluralizmusát és párbeszédét - német nyelven is.

Széles skálán mozognak a kötet írásai, sok tárgyat ölelnek fel, de a célja közös mindegyiknek: előmozdítani egymás megismerését és megértését a különböző felekezetek között!

Ezt a nemes gondolatot szolgálja ez a Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv is!

Róbert Péter