Vissza

 

"Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket"
Tanulmányok a zsidó történetírásról

Grünwald Fülöp a magyar zsidó történelem nagy tudósa, már a két háború között így fogalmazta meg a zsidó tudomány feladatát: "Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket." Pedig akkor még sejtelmük sem volt a bekövetkező Holocaust szörnyűségeiről, a világ kettéoszlásáról, de a zsidó állam újjászületéséről sem.

Azóta a hazai zsidó történetírásnak merőben új kérdésekkel kellett szembenéznie, amikor a mártírhalált halt tudós rabbi nevét választó Büchler Sándor Baráti Társaság megalakult a magyar zsidó történetírás hagyományainak ápolása mellett célul tűzte ki a jövőbeli kutatásokat is, különös tekintettel a modernizáció és polgárosodás időszakaira - amelyekben a magyar zsidóság oly nagy szerepet játszott. E a törekvés jegyében ült össze 2004 végén az a történész tanácskozás a magyar zsidó történetírás koncepcióiról és perspektíváiról, amelynek anyaga most látott napvilágot a Mórija könyvek - judaisztikában máris rangot szerzett - sorozatának negyedik tagjaként, Schweitzer József professzor főrabbi szerkesztésével az Universitas Kiadó-Judaica Alapítvány gondozásában.

Czoma László, aki a Helikon Kastélymúzeum igazgatójaként a konferencia házigazdája volt Büchler Sándorról írt tanulmánya nyitja a kötetet, méltatva Keszthely tudós rabbija példamutató életét és jelentős tudományos munkásságát.

A második fejezet Önképek címmel a korabeli magyar zsidóság egy-egy aspektusát mutatja be. Karády Viktor a hagyomány és annak megszakadása illetve újraindítási lehetőségeit vizsgálja sok adatlelőhelyet kinálva. Hozzányúl az asszimiláns zsidó pártkáderek kényes témájához, felveti az antropológiai megközelítés alkalmazását.

Gyáni Gábor manapság gyakran használt kifejezések: identitás, imázs, asszimiláció és diszkrimináció jelentőségét elemzi a magyar zsidóság történelmében, kezdve az oly sokszor feltett kérdéssel - "Ki és mi a zsidó?" Megállapítja, hogy a magyar zsidók "hibrid és fragmentált" azonossága többfajta és különféle lehet. Adata Kun Béla komiszárjainak származásáról kicsit túlzott. (90% azért nem volt zsidó!)

Schweitzer Gábor tanulmánya lezárva a fejezetet jó historiográfiai összesítést ad a magyarországi zsidó történetírás 1945 előtti önképéről és fogadtatásáról. Leszámol benne a kabar-kazár hipotézissel, nevek és munkák sokaságát közli, utal a jelenkori hatásokra.

A Hagyomány című fejezetben Frojimovics Kinga a zsidó történelem legnagyobb katasztrófájának haláchikus feldolgozásából szemelget. A döntvény-irodalom foglalkozik a munkaszolgálattal, kényszer-áttérésekkel éppúgy mint az özvegyek újraházasodásával vagy a sajnos kiürült zsinagóga-épületekkel.

Gantner Brigitta Eszter írása az orthodoxia különböző megítéléseit mutatja be a magyar zsidó történetírásban, a könyv főszerkesztője, Schweitzer József a hazai status-quo hitközségekkel kapcsolatos orthodox álláspontot elemezte, amelyek széles skálán mozogtak a teljes elutasítástól a békés együttélésig.

Az emlékezet ébrentartásával foglalkozik a következő fejezet, amelyben Toronyi Zsuzsa a Magyar Zsidó Múzeum viszontagságos történetét beszéli el, Gábor György régebbre nyúl vissza az emlékezet hermeneutikájába, egészen Josephus Flavius zsidó háborújáig, amelyből szomorúan szemléletes leírásokat hoz a zsidó foglyok ünnepélyes kivégzéséről.

A záró fejezetben két tanulmány túllépve a határokon földrajzilag is kitágítja a perspektívát: Halász Iván a szlovákiai zsidó történetírás újabb eredményeit, Petru Weber a román holocaust beismerését a "szervezett felejtéssel" szemben méltatja figyelemre

A kötet tanulmányaihoz csatlakozó jegyzetek megmutatják a szerzők felkészültségét és eligazítják az érdeklődőket. Szerkesztői belső borítóján tisztelettel adóznak Esterházy Pál emlékének, akinek özvegye vállalta a könyv kiadását, mintegy folytatva áldott emlékű férje tevékenységét. Ez annál inkább helyénvaló, mert a hercegről való megemlékezéseken, koszorúzásokon hiányzott a zsidó szervezetek részvétele!

Reméljük a további Mórija könyvek is ilyen hasznosak és színvonalasak lesznek.

Róbert Péter