Vissza

blue.gif (53 bytes)   

Simon Philip de Vries: Zsidó ritusok és jelképek


Az elmúlt tíz évben több kiadásban megjelent Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni és az idén második kiadásban közreadott Israel Meir Lau: A zsidó élet törvényei című nagy érdeklődést keltett, kézikönyvekként forgatott műveket nem régiben egy hasonló témájú munka követte.
A Talentum kiadó megjelentette Simon Philip De Vries 1944-ben mártírhalált szenvedett hollandiai rabbi könyvét, amelyet a szerző elhatározása és saját közlése szerint nemcsak zsidóknak írt, hanem – talán leginkább – a nemzsidóknak is: tájékoztatásul és felvilágosításul. Éppen ez indokolja azt a különbséget, amely a hasonló téma ellenére megkülönbözteti az egykori haarlemi főrabbi művét a széleskörű vallási ismereteket megfelelő terjedelemben és hagyományhű megközelítéssel tárgyaló Lau-könyvtől, vagy a szintén minden fontosabb kérdést tárgyaló, de kevésbé alapos Donin-könyvtől.

A Zsidó rítusok és jelképek hosszasabban időzik olyan fogalmaknál, tárgyszavaknál, amelyek a zsidó vallás légkörében felnőtt ember számára különösebb magyarázatot, megvilágítást nem igényelnek. Ilyen megfontolásból ismerteti (rendkívül informatív módon) öt és fél oldalon a házán – a kántor és előimádkozó – szerepét, tevékenységét, és a funkció kialakulásának történetét, vagy a kohanim – a papi törzs – hajdani és mai jelentősségét és szerepkörét. Ugyancsak a kívülállók tájékoztatását szolgálja a Prédikáció a zsinagógában: Halakhá és Ággádá címet viselő néhány lap.

A Sábbáttal foglalkozó rész öt témakört ölel fel, amelyeket végigolvasva megismerjük a szent nap fontosabb törvényeit, öltözködési és étkezési szokásait stb. Az esküvőről írott fejezet oly részletesen, színesen és plasztikusan ismerteti az életnek ezt a jelentős eseményét, hogy a néprajzkutató számára is számos érdekes, addig nem ismert részletet, szokást stb. tár fel.

Az étkezési előírások című fejezet huszonnyolc oldalon tárgyalja a hagyományos zsidó élet fenntartásának egyik legfontosabb követelményét. A kötet a Sulhán Árukh módszerét követve sorra veszi a lényeges fogalmakat, ünnepeket, szokásokat, az életút fontos eseményeit és ezek ismertetését.

A zsidó vallási ismereteknek ezt a valóban színvonalas és tartalmas “Mindentudóját” Jólesz László, a neves hebraista és műfordító tolmácsolásában olvashatjuk. Ajánljuk a judaisztika, az általános vallástörténet, a néprajz és az irodalomtudomány szakembereinek és kedvelőinek csakúgy, mint a művelődéstörténet kutatóinak, a világkultúra tanulmányozóinak.

keksor.gif (227 bytes)

Borsányi-Schmidt Ferenc

Vissza.